California

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਰੈਡਿਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗਾਹਕ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ $87.13 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ

ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਕਰੈਡਿਟ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਕੈਲੀਫ. — ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਰੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (California Public Utilities Commission, CPUC) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਸੇਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਸਹੀ …

Read More »

Nyiaj Khes Div Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua Hauv Xeev California (California Climate Credit) Xam Tag Nrog Muaj Txog Li $87.13 Uas Tau Muab Siv rau Cov Ntawv Sau Nqi Lub Hli no

Nyiaj Khes Div (Credit) Hauv Daim Ntawv Sau Nqi txhawm rau los mus Tawm Tsam Kev Hloov Pauv Ntawm Feem Ntuj Siab, Dej Nag Thiab Huab Cua ntawm Lub Xeev Kom Thiaj Li Txuag Tau Cov Neeg Qhua Uas Siv Hluav Taws Xob Ntawm PG&E Li Nyiaj NROOG SAN FRANCISCO, Xeev Calif. — Cov neeg qhua uas siv hluav taws …

Read More »

California Climate Credit Totaling Up to $87.13 Applied to Customer Bills this Month

Bill Credit to Combat Climate Change from the State Saves PG&E Customers Money SAN FRANCISCO, Calif. — Residential customers will automatically receive the California Climate Credit this month created by the California Public Utilities Commission (CPUC) to fight climate change. Pacific Gas and Electric Company (PG&E) is pleased to administer the credit in a timely manner that will help reduce …

Read More »

County Declares April as Distracted Driving Awareness Month
Board of Supervisors initiates Safe Driving Campaign
 

SANTA CLARA COUNTY, CALIF.— The County of Santa Clara Board of Supervisors is expected to proclaim April 2022 as Distracted Driving Awareness Month at its April 5 meeting. The proclamation reminds motorists to drive with caution and to leave the phone alone while operating a vehicle. According to the National Safety Council, texting while driving affects people the same as driving …

Read More »

MedAssist Program Offers Help with Stubbornly High Prescription Drug Costs
Covers insulin, asthma inhalers and EPI pens
 

News Highlights People with chronic diseases face rising cost of prescriptions, making it difficult to stay on their medications. Not staying on medications can have dangerous and sometimes deadly consequences.Program funds help offset high out-of-pocket prescription costs, making medications more affordable.MedAssist is available to Santa Clara County residents who use retail pharmacies like CVS and Walgreens, including individuals and families …

Read More »

A Cleaner California: PG&E Teams Up with California Universities to Propose Clean Energy Pilot Program

Incentivizes the Reduction of Greenhouse-Gas Emissions on University Campuses SAN FRANCISCO, Calif.— Pacific Gas and Electric Company (PG&E) announced it proposed a new pilot to help California universities reduce greenhouse-gas (GHG) emissions in support of the state’s bold climate goals. If approved by the California Public Utilities Commission (CPUC), PG&E would team up with the University of California (UC) and …

Read More »

Dịch Vụ Trực Tuyến của DMV tại CA Giúp Đăng Ký Lưu Hành Xe và Các Dịch Vụ Về Xe Dễ Dàng Hơn Bao Giờ Hết

Quý vị có biết rằng doanh số bán xe hơi thường đạt cao điểm trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 không? Điều đó có nghĩa là có sự gia tăng về việc gia hạn đăng ký lưu hành xe trong những tháng đó. Quý vị có thể tránh đám đông trong văn phòng DMV bằng cách …

Read More »

CA DMV 온라인 서비스를 통해 자동차 등록 및 서비스를 그 어느 때보다도 쉽게 할 수 있습니다

자동차 판매가 보통 2월과 4월 사이에 절정에 이른다는 것을 알고 계셨습니까? 그것은 그 몇 달 동안 등록 갱신이 증가한다는 것을 의미합니다. 차량 등록 갱신, 주소 변경, 운전면허 갱신 등을 위해 온라인으로 전환하거나 DMV 키오스크를 방문하여 DMV 사무소의 인파를 피할 수 있습니다. 줄 서는 것을 건너뛰고 온라인 또는 DMV 키오스크에서 업무를 진행하십시오. Q1: 만료되는 차량 등록을 어떻게 갱신할 수 있습니까? A1: …

Read More »

CA DMV Online Services Make Car Registration and Services Easier than Ever

Did you know that car sales commonly peak between the months of February and April? That means there is an increase in registration renewals during those months. You can avoid crowds in the DMV offices by going online or visiting a DMV kiosk to renew your vehicle registration,  change your address, renew your driver’s license, and much more. Skip the line …

Read More »

佩戴口罩有好處,但接種疫苗是保證孩子安全的關鍵

Jay Yeh醫生,UC Davis Health兒童心臟超聲科醫療主任 孩子們是否應該在學校戴口罩仍然是一個熱議的話題,且爭論雙方都據理力爭。在此基礎上,加州最近頒佈的口罩佩戴指導又在3月12日生效。學校不再被要求強制執行口罩令。取而代之的是強烈建議佩戴口罩,以保證學生和教職員工的安全。有些學校甚至選擇繼續要求佩戴口罩。同時在醫護機構與公共交通設施等一些高風險場所,佩戴口罩仍然是必須的。 雖然有最新政策出臺並且人們對戴口罩有著不同見解,很多家庭仍然選擇繼續佩戴口罩來預防COVID-19。儘管佩戴口罩在保護自己和家人不受這個致命病毒侵害的方面仍然是關鍵的工具,但是所為醫生和家長,我認為需要考慮的重要問題是:您和您的孩子有沒有接種過疫苗? 現實是:接種疫苗為預防COVID-19感染提供最安全的防護。滿5歲的孩子有資格接種疫苗。所以,如果尚未接種,我強烈敦促您今天帶就孩子去接種。如果他們已經滿12歲,請確保在符合條件之時讓他們接種加強劑。 疫苗是非常安全的,而這要歸功於有著嚴格安全標準的臨床實驗。這些實驗的參與者有著不同性別、種族、年齡和既有身體狀況。同時,在數百萬人接種了疫苗時,其安全性也在受到不斷監測。 疫情仍在持續,並且現實生活中的證據繼續表明疫苗可以預防嚴重病症、住院及死亡。事實上,基於2022年3月3日的最新資料,相較已全劑量接種疫苗和加強劑的加州人,未接種疫苗的加州人因COVID-19死亡的可能性高17倍,且住院的可能性高接近9倍。 總體上來說,兒童可能比成人的COVID-19患病率低,且更不容易傳播此病毒。但是兒童仍然可能因新冠病毒而嚴重致病或出現嚴重併發症。這真是不值得。符合條件的兒童應該儘快去接種疫苗,從而大大降低他們生病或把病毒傳播給他人的風險——其中就包括家中更小的孩子和年長的親屬。 如果您的孩子已經接種疫苗,且您覺得讓他們戴口罩會更加心安,那麼請相信自己的直覺,並記得這麼想的不止您一個人。作為一個衛生專家,我強烈建議:如何孩子覺得可以接受,請讓他們佩戴口罩。在學校裡戴口罩是一個有成效的策略。它讓我們的學校繼續開放,讓孩子們能留在課堂從而享有更好的學習環境。值得注意的是:加州的學校關閉數僅占全國學校關閉數的1%,而加州的學生總數則是全國的12%。 安全的來校上課是很必要的,尤其是對易感人群來說。採取必要措施來確保壓低學生和教職工們在學校感染COVID-19的幾率是非常重要的。我們必須保持高度警惕並準備好隨著病毒情況的發展而即時應變。如果感染率再次增長,學校將遵循有關COVID-19防控的公共衛生指導落實一些舉措,其中包括檢測。屆時,請您做好準備。 疫情可能發展到了一個新的階段,但是COVID-19仍舊是個威脅。今天就訪問Myturn.ca.gov或撥打833-422-4255來預約接種疫苗或加強劑。加州疫苗熱線可為您提供超過250種語言的幫助。 採取防護措施來為自己預防COVID-19,並保證您的家人、朋友及社區都安全、健康。齊心協力,我們將會結束這場疫情。 ### Yeh醫生是經過職業資格認證的兒科心臟醫生,在超聲心動圖領域受過高等培訓。他專攻先天與後天性心臟疾病的診斷與治療。從新生兒到患有先天心臟病的成年人,他所醫治的病人群體十分廣泛。他對先天性心臟缺陷手術前與手術後的護理有著特別的臨床關注。

Read More »
Translate »