Chicago News

AARP Leading with a Champion Mind

WHAT: After a challenging year of navigating the “double pandemic” of COVID-19 and the rise of anti-Asian hate, AARP presents “Leading with a Champion Mind” to celebrate the strength of the AAPI community and bring together generations of AAPI Olympians who embody resilience and excellence. Join AARP on Thursday, December 16 at 3 p.m. EST (12 p.m. PST) for in …

Read More »

ICYMI: Washington State and King County announce FEMA mobile COVID-19 vaccination unit coming to Western Washington

Gov. Jay Inslee in partnership with the Washington State Department of Health, the King County Executive’s Office, Public Health – Seattle & King County, the Federal Emergency Management Agency (FEMA), the Washington State Emergency Management Division, and King County Emergency Management, announced today that FEMA is preparing to send a mobile vaccination unit to several western Washington communities to ensure …

Read More »

Bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình vào mùa cảm cúm

Giữ gìn sức khỏe và bỏ hút thuốc Bạn đang tìm cách phòng ngừa cảm cúm vào mùa dịch bệnh? Một trong những cách hữu hiệu nhất để bảo vệ sức khoẻ của mình và những người khác cho khỏi bệnh là giữ gìn vệ sinh cá nhân và chăm sóc sức khoẻ cho tốt. Một vài cách làm cần …

Read More »

流感季节势汹汹,保家护院不放松。

成功戒烟可期待,人人健康乐融融。 您正在寻找预防流感的方法吗?良好的个人卫生和护理是您保护自己和他人免受疾病侵害的最有效方法之一。例如,打喷嚏时捂住口鼻、勤洗手可以有效制止细菌的滋生和扩散,还可以很好的预防呼吸道疾病,例如流行感冒。 另外,养成健康的生活习惯,例如:睡眠要充足,身体勤锻炼,压力懂舒缓,尽情多喝水,食物富营养都可以有助于预防流感。当然,养生之道少不了戒烟,因为一支香烟含有7,000多种化学物质,其中很多对人体有害。吸烟会削弱您的免疫系统。戒烟增强您的体质,能更有效地对抗感冒和感染。 “如果您曾经戒过烟而现在还在抽烟,不要气馁!”加州大学圣地亚哥分校的家庭医学与公共卫生学教授朱书宏博士这样说,“事实上,对于很多吸烟者来说,成功戒烟并不是一次就能到位,而是要通过多次的努力。” Asian Smokers’ Quitline (ASQ)《华语戒烟专线》,1-800-838-8917,是由美国疾病控制及预防中心(CDC)资助。《华语戒烟专线》通过电话,免费帮助说国语或粤语的美国居民戒传统香烟或电子烟。符合资格的ASQ参与者将会收到两周免费的戒烟贴片。 根据美国卫生部部长2020年的报告所述,“主导式的戒烟专线咨询,无论单独提供或配合戒烟药物,都提高了戒烟的成功率。” 请拨打ASQ《华语戒烟专线》1-800-838-8917或登入www.asq-chinese.org注册,获取免费戒烟帮助。我们也欢迎那些想帮助他人戒烟的人与我们友善而富有专业知识的戒烟顾问联系,获取有效的资讯及辅导。 如果您正在为流行性感冒和新冠状病毒(COVID-19)而发愁,并担忧您和您家人的健康,那么戒烟就是您现在能做的最好的事!赶快行动吧! 关于ASQ《华语戒烟专线》 ASQ《华语戒烟专线》由美国疾病控制及预防中心资助。自 2012 年开始,ASQ 已经为超过 18,000 名美国亚裔社区的居民用粤语、国语、韩语和越南语提供了免费的、以实证为基础的戒烟服务。符合资格的戒烟者将会获得两周免费的戒烟贴片。研究已经证明 ASQ 的服务可以倍增吸烟者戒烟的成功率。 ASQ 的服务时间是星期一到星期五,美国西岸时间早上 7:00am 至晚上 9:00pm (美东时间早上 10:00am 至凌晨 12:00am)。可以通过以下任何一种方式与我们联系: 致电或登入网站进行登记: • 国语和粤语1-800-838-8917www.asq-chinese.org• 韩语1-800-556-5564www.asq-korean.org• 越南语1-800-778-8440www.asq-viet.org 短信: 发送戒烟 到 66819 获取广东话或普通话的支持短信。*如欲停止短信服务,请随时发送短信  STOP至 66819。您的电话运营商可能会按信息使用率收费。 To learn more about ASQ in English, visit: www.asiansmokersquitline.org.

Read More »

독감과 바이러스에서 자신과 가족의 건강 지키기

 금연과 건강 독감을 예방하는 방법은 일반적으로 많이 알려져 있다. 그중 본인과 주변인을 감기 질환으로부터 보호하는 가장 효과적인 방법은 개인위생을 청결하게 유지하는 것이다. 예를 들어, 손을 자주 씻고 기침이나 재채기를 할 때는 입을 가리는 것이 독감과 같은 호흡기 질환을 예방하고 세균 확산을 막는 데 도움이 된다. 충분한 수면, 규칙적인 운동, 스트레스 관리, 수분 보충, 영양가 있는 음식 섭취와 같은 건강한 생활 …

Read More »

More Communities Now Eligible to Pursue Microgrids as a Part of PG&E’s Efforts to Build a Stronger, More Resilient Electric Grid

California Public Utilities Commission Approves PG&E’s Proposal to Expand Eligibility Requirements for Community-Proposed Microgrids Oakland EcoBlock Project an Example of How PG&E Can Collaborate on Community Resilience SAN FRANCISCO, Calif. — As part of its mission to build a stronger, more resilient energy grid for the hometowns it serves, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) is paving the way for …

Read More »

Serving Up a Full Plate of Gratitude and a Side Dish of Energy Savings for Our Customers This Thanksgiving

PG&E Offers Tips to Stay Safe and Reduce Energy Use this Holiday Season SAN FRANCISCO, Calif. — As we take time to feast and give thanks, the 25,000 coworkers of Pacific Gas and Electric Company (PG&E) want to express sincere appreciation for our customers. Our community only works when we support one another. We are honored to be a part …

Read More »

AARP 樂齡會為社區擴展護理資源

AAPI 50-Plus 和家庭護理人員現在可以獲得更多中文、韓語和越南語的護理資源 作者:特約撰稿人 根據AARP 樂齡會的數據,超過五分之一的美國人 (21.3%) 是家庭護理人員 — 據估計美國有 5300 萬成年人在過去 12個月裏有過為成人或兒童提供照料。在這一群體中,亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI) 護理人員依靠非英語材料來幫助他們照顧親人。 為響應 AAPI 社區對家庭護理人員提供更多非英語材料的需求,AARP樂齡會 最近擴大了繁體和簡體 中文、韓語和越南語的護理資源庫。這些資源可在 AARP 網站上找到,包括財務和Medicare醫療保險 手冊,以及有關藥物知識和為所愛的人準備住院等主題的健康視頻。 AARP 已與多個國家和地方社區組織合作 — 亞太社區衛生組織協會(AAPCHO)、亞裔美國人聯合會、 船民 SOS (BPSOS)、華人社區中心 (CCC)、全國韓裔美國人服務與教育聯盟 (NAKASEC) 和老年人自助 —分發和推廣這些護理資源。這些非營利組織為 25 個州的 AAPI 長者們提供服務。 『護理人員不應該獨自經歷完成護理過程,尤其是我們的 AAPI 護理人員,他們通常在數據方面代表性 不足下,不獲得足夠的服務資源。』  AARP 協會多元化、公平和包容、亞裔美國人和太平洋島民受眾 策略之副總裁 Daphne Kwok 說。 『資源的可及性在健康公平方面起著關鍵作用,因此 AARP 很自豪 能夠通過我們的州辦公室和為全國各地的 AAPI 長者們服務的社區合作夥伴創建和分發額外的材料。 提供語言資源是朝著正確方向邁出的一步,希望我們擴展的材料有助於為我們的護理人員及其家人提供更強大的基礎設施。』  AARP 已為社區服務 60 多年。他們是美國最大的非營利、無黨派組織,致力於讓 50 …

Read More »

AARP Mở Rộng Các Nguồn Lực về Việc Chăm Sóc Sức Khoẻ Cho Người Bệnh cho Cộng Đồng AAPI

Những người trên 50 tuổi và những người chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh trong gia đình trong cộng đồng AAPI bây giờ có thể tiếp cận thêm các nguồn lực về chăm sóc sức khoẻ bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt Được viết bởi: Nhân Viên Theo tổ chức AARP, hơn một trong năm …

Read More »

AARP Expands Caregiving Resources for the AAPI Community

AAPI 50-Plus and family caregivers now have access to more caregiving resources in Chinese, Korean, and Vietnamese By: Staff Writer According to AARP, more than one in five Americans (21.3 percent) are caregivers — this is an estimated 53 million adults in the United States who have had to provide care to an adult or child at some time in …

Read More »
Translate »