South Asian / Hindi / Punjabi

$200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ PG&E ਵੱਲੋੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਫਰਵਰੀ 24, 2023 ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ …

Read More »

ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਓ

ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਇਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (PG&E) ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ((ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ) Relief for Energy Assistance through Community Help) (REACH) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ …

Read More »

ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ $3,000 ਲਚਕੀਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 114 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ California ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (California Restaurant Foundation,CRF) ਅਤੇ  PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) (PG&E Corporation Foundation (Foundation)) ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ CRF ਲਈ $400,000 ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ …

Read More »

ਇਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ

ਆਰਾਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨਿਆ — ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company (PG&E)) ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ, ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ …

Read More »

PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਲਾਨਾ ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਕੈਲੀਫ।ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੰਨਾ ਦੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, PG&E ਉੰਨਾ  ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਗਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਜੋ ਗਰਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ …

Read More »

ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰੋਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ Public Safety Power Shutoffs ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਜੋਰਟ ਵਜੋਂ Public Safety Power Shutoffs ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਓਕਲੈਂਡ, ਕਲਿੱਫ – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ Pacific Gas and Electric Company ) (PG&E) ਇਸ …

Read More »

ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ $39.30 ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਓਕਲੈਂਡ, ਕਲਿੱਫ— 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਤੇ California ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ California Public Utilities Commission (CPUC) ਦੁਆਰਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ …

Read More »

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ

ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company)  ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ OAKLAND, Calif.—ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ …

Read More »

ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ

ਜਦੋਂ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ— ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ …

Read More »

PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਓਕਲੈਂਡ, ਕਲਿੱਫ — ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, PG&E ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟਮੀਟਰ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਉਂਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ …

Read More »
Translate »