South Asian / Hindi / Punjabi

California ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ PG&E ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ: ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ

ਵੇਅਵਰਡ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ.— ਮੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਧ ਜੂਨ ਤੱਕ, California ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਧਾਤੂ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ …

Read More »

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ: PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਸੰਭਾਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ …

Read More »

PG&E ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਭਾਗੀਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਤੇ ਦਬਾਅ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ $55 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ.— ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 2023 ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ …

Read More »

ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Corporation Foundation) ਨੇ 2023 ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕੇਅਰ ਰਿਜ਼ਿਲਿਅੰਸ ਫੰਡ (Restaurants Care Resilience Fund) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

PG&E ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ $5,000 ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Corporation Foundation) (PG&E ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) California ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (California Restaurant Foundation, CRF) ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕੇਅਰ ਰਿਜ਼ਿਲਿਅੰਸ ਫੰਡ (Restaurants Care Resilience Fund) ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ …

Read More »

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਦਾਈ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਵਾੜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਕੈਲੀਫ. —  ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਜਾਂ ਝਾੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, …

Read More »

PG&E ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਖਮ-ਸੂਚਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (Wildfire Mitigation Plan), ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਪਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ   ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ਼.— ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋੋੋਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 90%[1]ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ …

Read More »

ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ਼.— ਭੁਰਪੂਰ ਸਰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ …

Read More »

$200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ PG&E ਵੱਲੋੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਫਰਵਰੀ 24, 2023 ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ …

Read More »

ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਓ

ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਇਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (PG&E) ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ((ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ) Relief for Energy Assistance through Community Help) (REACH) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ …

Read More »

ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ: ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ $3,000 ਲਚਕੀਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 114 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ

PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ California ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (California Restaurant Foundation,CRF) ਅਤੇ  PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) (PG&E Corporation Foundation (Foundation)) ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ CRF ਲਈ $400,000 ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ …

Read More »
Translate »