South Asian / Hindi / Punjabi

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ: PG&E ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

PG&E ਅਤੇ The PG&E Corporation ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ $750,000 ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕੈਲੇਵੇਰਸ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ Electra Fire ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਬਰਨ ਅੱਗ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and …

Read More »

2022 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, PG&E ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਓਕਲੈਂਡ, ਕਲਿੱਫ — ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ—ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ—ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (PG&E) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, PG&E ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 7,200 …

Read More »

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PG&E ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

EPSS ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ, ਇਗਨੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ OAKLAND, Calif. – ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਇਨਹੈਂਸਡ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ (Enhanced Powerline Safety Settings, EPSS) ਹੁਣ ਲਗਭਗ  3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ …

Read More »

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ: ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟ, 211 ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

PG&E ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ -ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ OAKLAND, Calif.— ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬੈਗ ਪੈਕ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਵਾਧੂ …

Read More »

ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ PG&E ਗਾਹਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ OAKLAND, Calif.— ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ …

Read More »

ਸਟੈਮ (STEM) ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ $10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਨਵਾਂ: PG&E ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (Historically Black Colleges and Universities, HBCU) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਮ (STEM) ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਟਰ ਟੂਗੈਦਰ ਸਟੇਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Better Together STEM Scholarship Program) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ …

Read More »

PG&E ਨੇ 2021 ਪਾਇਲਟ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (Enhanced Powerline Safety Settings) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ I

ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵੈਚੱਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ PG&E ਨੇ ਗਾਹਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਨ …

Read More »

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਰੈਡਿਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗਾਹਕ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ $87.13 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ

ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਕਰੈਡਿਟ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਕੈਲੀਫ. — ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਰੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (California Public Utilities Commission, CPUC) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਸੇਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਸਹੀ …

Read More »

Enjoy the Week of Raya and the Last Dragon with Walt Disney Animation Studios and Stu. Jude Childen’s Hospital

This week, Disney Animation Studios partnered with St. Jude Children’s Research Hospital® to celebrate the release of movie “Raya and the Last Dragon” to spread joy through a series of virtual events for St. Jude patient families and its generous supporters. “Raya and the Last Dragon”, featuring Disney’s first ever Southeast Asian princess, is an epic journey to the fantasy …

Read More »
Translate »