South Asian / Hindi / Punjabi

ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ

ਜਦੋਂ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ— ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ …

Read More »

PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਓਕਲੈਂਡ, ਕਲਿੱਫ — ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, PG&E ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟਮੀਟਰ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਉਂਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ …

Read More »

ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ (Public Safety Power Shutoff)ਐਡਰੈੱਸ ਅਲਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਹੋਰ ਪਤਿਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੜ-ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ OAKLAND, Calif. — ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਦੇ ਗਾਹਕ  ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ …

Read More »

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ: PG&E ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

PG&E ਅਤੇ The PG&E Corporation ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ $750,000 ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕੈਲੇਵੇਰਸ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ Electra Fire ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਬਰਨ ਅੱਗ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and …

Read More »

2022 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, PG&E ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਓਕਲੈਂਡ, ਕਲਿੱਫ — ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ—ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ—ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (PG&E) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, PG&E ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 7,200 …

Read More »

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PG&E ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

EPSS ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ, ਇਗਨੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ OAKLAND, Calif. – ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਇਨਹੈਂਸਡ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ (Enhanced Powerline Safety Settings, EPSS) ਹੁਣ ਲਗਭਗ  3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ …

Read More »

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ: ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟ, 211 ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

PG&E ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ -ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ OAKLAND, Calif.— ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬੈਗ ਪੈਕ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਲਈ ਵਾਧੂ …

Read More »

ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ PG&E ਗਾਹਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ OAKLAND, Calif.— ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ …

Read More »

ਸਟੈਮ (STEM) ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ $10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਨਵਾਂ: PG&E ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (Historically Black Colleges and Universities, HBCU) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਮ (STEM) ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਟਰ ਟੂਗੈਦਰ ਸਟੇਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Better Together STEM Scholarship Program) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ …

Read More »

PG&E ਨੇ 2021 ਪਾਇਲਟ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (Enhanced Powerline Safety Settings) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ I

ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵੈਚੱਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ PG&E ਨੇ ਗਾਹਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਨ …

Read More »
Translate »