ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ

1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ PG&E ਗਾਹਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

OAKLAND, Calif.— ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਸਰਲ ਹੈ: ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ California ਦੇ ਗਰਿੱਡ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

“ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਿੱਡ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।  ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ”ਐਰੋਨ ਅਗਸਤ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ PG&E ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।

1 ਮਈ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਜ਼ ਇਵੈਂਟ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਗਰਿੱਡ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ (California Independent System Operator), ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਵਾਚ (Energy Emergency Alert Watch) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਅਲਰਟ (Flex Alert) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਈਵੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜੇਗਾ।

ਜੋ ਗਾਹਕ ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ $2 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ (kWh)[1] ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (California Public Utilities Commission) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਿੱਡ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ  ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੂੰ 78 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ (ਸਿਹਤ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੱਕ), ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, EVs ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ

ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਰ, ਡਰਾਇਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਓਵਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

PG&E ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਾਹਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਟਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੀਕ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੁਆਇਸ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ (Community Choice Aggregator, CCA) ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰੇਟਜ਼ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ (California Alternate Rates for Energy, CARE) ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ (Family Electric Rate Assistance, FERA) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ powersaver.pge.com ‘ਤੇ ਜਾਓ।

[1] ਇੱਕ kWh ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ kWh ਖਪਤ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ 1,000-ਵਾਟ ਉਪਕਰਣ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

PG&E ਬਾਰੇ
 Pacific Gas and Electric Company, PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NYSE:PCG) ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 70,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, pge.com ਅਤੇ pge.com/news ‘ਤੇ ਜਾਓ।

Translate »