South Asian / Hindi / Punjabi

PG&E Kicks-Off National Preparedness Month with Important Reminders Focused on Wildfire Safety

PG&E ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ          PG&E ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ ਕੈਲੀਫ਼ੋ— ਸਤੰਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ …

Read More »

PG&E ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ EV ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ EV ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ਼—ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ California ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (electric vehicle, EV) ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ …

Read More »

PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫੋ.—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (California) ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ …

Read More »

ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ: 77 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ $5,000 ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲੇਗੀ

PG&E Corporation Foundation ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — ਸਥਾਨਕ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ California ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (California Restaurant Foundation) (CRF) ਅਤੇ PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (PG&E ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ — ਇਹ …

Read More »

PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ਼—ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ …

Read More »

California ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ PG&E ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ: ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ

ਵੇਅਵਰਡ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ.— ਮੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਧ ਜੂਨ ਤੱਕ, California ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਧਾਤੂ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ …

Read More »

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ: PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਸੰਭਾਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ …

Read More »

PG&E ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਭਾਗੀਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਤੇ ਦਬਾਅ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ $55 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ.— ਪਾਵਰ ਸੇਵਰ ਰਿਵਾਰਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 2023 ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ …

Read More »

ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Corporation Foundation) ਨੇ 2023 ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕੇਅਰ ਰਿਜ਼ਿਲਿਅੰਸ ਫੰਡ (Restaurants Care Resilience Fund) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ

PG&E ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ $5,000 ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Corporation Foundation) (PG&E ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) California ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (California Restaurant Foundation, CRF) ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕੇਅਰ ਰਿਜ਼ਿਲਿਅੰਸ ਫੰਡ (Restaurants Care Resilience Fund) ਰਾਹੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ …

Read More »

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਦਾਈ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 811 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਵਾੜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਕੈਲੀਫ. —  ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰੱਖਤ ਜਾਂ ਝਾੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, …

Read More »
Translate »