ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ: 77 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ $5,000 ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲੇਗੀ

PG&E Corporation Foundation ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — ਸਥਾਨਕ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ California ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (California Restaurant Foundation) (CRF) ਅਤੇ PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (PG&E ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ — ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਾਲ PG&E ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ CRF ਲਈ $900,000 ਦਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਯੋਗਦਾਨ Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 77 ਘਰੇਲੂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ $5,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CRF ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਪਤਝੜ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

CRF ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕੇਅਰ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਫੰਡ (Restaurants Care Resilience Fund) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਣ, ਅਣਕਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਾਰਨ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਿ California ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹਣਾਂ ਲਈ ਅਨੁਦਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

“PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਫੰਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ California ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ,” CRF ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਲਿਸੀਆ ਹਰਸ਼ਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ California ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।”

2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ, PG&E ਅਤੇ PG&E ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ $1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 367 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕੁੱਲ ਰਕਮ $2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ 444 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਝੜ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇPG&E ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

“ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਰੂਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ California ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ”PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਥਿਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਲਾ ਪੀਟਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

PG&E ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ PG&E ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

  • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰੇਟ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਗੇ — ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।  pge.com/rateanalysis ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚਲਾਉਣ ਲਈ PG&E ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰੇਟ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
  • ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ pge.com/opportunitiesਤੇ PG&E ਸਰੋਤ ਅਤੇ California ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ PG&E ਬਿਨਾਂ ਲਾਗਤ ਊਰਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  • ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: simplifiedsavingsprogram.com.
  • ਈਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, PG&E ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਬੱਚਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
  • ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ।
  • ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲਾਗਤ ਬਚਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 

PG&E ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ pge.com/smbsupportਤੇ ਜਾਓ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (California Restaurant Foundation), ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕੇਅਰ (Restaurants Care), ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਫੰਡ (Restaurant Resilience Fund) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ restaurantscare.orgਤੇ ਜਾਓ।

PG&E ਬਾਰੇ

Pacific Gas and Electric Company, PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NYSE:PCG) ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ 70,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.pge.com/ ਅਤੇ http://www.pge.com/about/newsroom/ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Corporation Foundation) ਬਾਰੇ

PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Corporation Foundation) ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ 501(c)(3) ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ PG&E ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Translate »