COVID-19

Ano ang Safer at Home?

Nagpalabas si Mayor Eric Garcetti ng isang “Safer at Home” na pang-emerhensyang utos noong Marso 19 — nag-uutos sa lahat ng residente ng Lungsod ng Los Angeles na manatili sa loob ng kanilang mga tirahan,at limitahan agad ang lahat ng kilos sa labas ng tahanan maliban sa talagang kailangan upang asikasuhin ang mga esensyal na pangangailangan. Ang utos ay epektibo …

Read More »

Key Messages – Week of 4/20 – Tagalog

1) Libreng Pagsusuri: Para sa pangkalahatang publiko, ang libreng pagsusuri sa COVID-19 ay magagamit sa lahat ng mga residente ng L.A. County na may mga sintomas. Nag-aalok din ang Lungsod ng L.A. ng libreng pagsusuri sa mga kritikal na manggagawa kahit na walang sintomas – kabilang ang mga manggagawa sa grocery, kawani ng parmasya, nagtatrabaho sa ospital, mga pangunahing manggagawa …

Read More »

Face Covering for General Public – Vietnamese

Quý vị nên đeo khăn che mặt loại không dùng cho y tế khi ở nơi công cộng Che mũi và miệng của quý vị và hãy giữ cho chúng luôn được che đậy vào mọi lúc Mua khăn che mặt hoặc làm một cái từ khăn vuông (bandana), khăn quàng cổ, hoặc vải hoặc vải khác Giặt sạch khăn …

Read More »

Key Messages – Week of 4/20 – Vietnamese

Thử nghiệm: Quận L.A sẽ có thử nghiệm dịch COVID-19 miễn phí cho những người dân có dấu hiệu nhiễm bịnh. Thành phố L.A hiện đang cung cấp thử nghiệm miễn phí cho các nhân viên làm việc cho những ngành trọng yếu ngay cả khi không có triệu chứng, như nhân viên các siêu thị , nhân viên của …

Read More »

Kỳ hạn phải trả tiền thuê nhà? Eviction Protections – Vietnamese

Kỳ hạn phải trả tiền thuê nhà? Nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà vì COVID-19, quý vị không thể bị đuổi khỏi nhà trong. Thành phố Los Angeles. Chủ nhà bị cấm không được đuổi người thuê trong thời gian khẩn cấp nếu người thuê không thể trả tiền thuê nhà đúng kỳ hạn do các trường …

Read More »

An Toàn Hơn Tại Nhà là gì

Safer at Home – Vietnamese An Toàn Hơn Tại Nhà là gì Thị trưởng Eric Garcetti đã ban hành một lệnh khẩn cấp “An Toàn Hơn Tại Nhà” (Safer at Home) vào ngày 19 Tháng Ba— ra lệnh cho tất cả cư dân của Thành phố Los Angeles ở trong nhà của họ, và ngay lập tức hạn chế mọi …

Read More »

New ‘Shelter in Place Order 1.5’ begins return to normalcy

Health Officer Dr. Scott Morrow relaxes some restrictions during COVID-19 crisis DALY CITY – San Mateo County Supervisor David J. Canepa made the following statement today after county Health Officer Dr. Scott Morrow announced some shelter in place restrictions have been lifted. The new “1.5” order as Dr. Morrow calls it will allow for construction, outdoor services such as landscaping, …

Read More »
Translate »