Key Messages – Week of 4/20 – Vietnamese

Thử nghiệm: Quận L.A sẽ có thử nghiệm dịch COVID-19 miễn phí cho những người dân có dấu hiệu nhiễm bịnh. Thành phố L.A hiện đang cung cấp thử nghiệm miễn phí cho các nhân viên làm việc cho những ngành trọng yếu ngay cả khi không có triệu chứng, như nhân viên các siêu thị , nhân viên của hàng thuốc tây, nhân viên đang làm việc tại bệnh viện, nhân viên chính phủ như là tài xế xe buýt tại Metro và nhân viên nhà tạm trú. Để lấy hẹn, xin vui lòng vào trang mạng Coronavirus.LACity.org/Testing.

Sức khỏe về tâm thần: Gánh nặng tâm lý của dịch COVID-19 đè nặng trên người của mỗi chúng ta, và đang được chia sẽ với từng người dân ở thành phố L.A, cũng như tất cả người dân trên đất Mỹ. Không có gì không bình thường nếu bạn cảm thấy cô đơn vì tất cả mọi người đều cảm thấy không dễ chịu trong sự cô đơn đó. Bạn có thể tìm tài liệu sức khỏe về tâm thần và các sự hỗ trợ khác tại Coronavirus.LACity.org/Resource.

Mở cửa lại và sự phục hồi: Lệnh khẩn cấp cách ly an toàn tại nhà cho quý vị hiện đang có hiệu lực ở thành phố Los Angeles cho đến ngày 15 tháng 05. Thị trưởng Garcetti gần đây đã đưa ra đề cương hướng dẫn để khôi phục lại trạng thái bình thường, và chuẩn bị cho sự hồi sinh từ dịch Covid-19. Năm điều trong chiến lược của Thành Phố là: (1) thử nghiệm rộng rãi; (2) theo dõi trực tiếp về tỷ lệ lưu hành ca bệnh để phát hiện và ngăn chặn bệnh dịch; (3) phản ứng lập tức đối với các trường hợp mới; (4) bảo đảm các bệnh
viện có thể xử lý khi bệnh dịch gia tăng; (5) tiếp tục nghiên cứu và phát triển.

Hỗ trợ cho người thuê nhà: Nếu bạn không thể trả tiền thuê nhà ở Thành Phố L.A. vì dịch COVID-19, chủ nhà sẽ không thể đuổi bạn. Viết một lá thư về hoàn cảnh khó khăn của mình vì dịch COVID-19 cho chủ nhà của bạn. Sở Đầu Tư Cộng Đồng và Trợ Giúp Nhà Ở của thành phố sẽ giúp người thuê nhà và cung cấp mẫu thư bằng 7 thứ tiếng để gửi cho chủ nhà tại trang mạng hcidla.lacity.org. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 866-557- 7368.

From – City of Los Angeles

Translate »