COVID-19

COVID-19 Vaccines Now Available for Infants and Toddlers

Get COVID-19 Facts on Vaccine Safety and Efficacy Great news for Californians and Americans across the country—children 6 months and older can now receive their COVID-19 vaccine and get protected. This highly anticipated announcement could not come at a better time, with summer underway and upcoming travel, get-togethers and celebrations, getting vaccinated is the sure way to protect the entire …

Read More »

Appointment Registration Open for Vaccinating Children 6 months and older at DuPage County Health Department in Wheaton

DuPage County – Today, DuPage County Health Department (DCHD) is pleased to announce that COVID-19 vaccine registration is now open for children between 6 months and 5 years old. This follows the authorization of COVID-19 vaccines for this age group, which were recommended by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) over the weekend. The COVID-19 vaccination clinic is located at …

Read More »

Children 6 Months – 4 Years Old Are Now Eligible for COVID-19 Vaccination

DuPage County – The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) endorsed the CDC’s Advisory Committee on Immunization Practice’s (ACIP) recommendation for the use the of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for children 6 months through 4 years of age on Saturday, June 18, 2022. This follows the FDA’s authorization of the emergency use of Moderna and Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines for the prevention …

Read More »

Tuyên Bố Chung Của Các Tiểu Bang Miền Tây Về Việc Hỗ Trợ Mở Rộng Tiêm Chủng Cho Trẻ Em Từ 6 Tháng Tuổi Trở Lên

SACRAMENTO – Hôm nay, Thư Ký Cơ Quan Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh California, Tiến sĩ Mark Ghaly, và Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng California (CDPH) và Viên Chức Cơ Quan Y Tế Công Cộng của Tiểu bang, Tiến sĩ Tomás J. Aragón, đã đưa ra một tuyên bố chung ủng hộ đề nghị của Nhóm …

Read More »

有關西部州支持將資格範圍擴展至滿6個月兒童的聯合聲明

沙加緬度——今日,加州衛生與公共服務局秘書Mark Ghaly博士及加州公共衛生部(CDPH)部長兼州公共衛生官員Tomás J. Aragón博士發表聯合聲明,支持由西部州科學安全審查工作組、美國疾病控制中心(CDC)、美國兒科學會和聯邦食品藥品管理局(FDA)所作出的推薦,通過緊急使用授權(EUA)為最小6個月的兒童接種輝瑞-生物工程及莫德納COVID-19疫苗。 「為滿6個月的兒童接種疫苗是預防COVID-19的重要工具,並確保我們的社區現在可以為全家防禦這個致命病毒。同其他常規兒童疫苗一樣,我們建議滿6個月的嬰兒與兒童完成他們初始針劑的接種,並按時接種包括COVID-19疫苗在內的所有被推薦的兒童疫苗。」 「儘管咱們青少年兒童都恢復的快,但是與德爾塔(Delta)變種時期相比,因COVID-19而住院的4歲以下兒童人數在奧密克戎(Omicron)變種激增時高了5倍,並且每五個因COVID-19住院的兒童中就有一人需進入重症監護室治療。COVID-19已經成為兒童的五大死因之一,而疫苗則可以避免這些死亡的發生。研究表明為孩子接種疫苗是為他們預防COVID-19最嚴重後果的最安全方法,其中就包括住院、長期COVID、兒童多系統炎症綜合征(MIS-C)及死亡。為咱們家中和社區中的每個人接種疫苗可以為自己最親的人降低感染病毒的幾率。」 涉及成千上萬嬰兒及滿6個月幼兒的臨床實驗有力的證明:COVID-19疫苗在這個人群中是安全、有效的。 此項授權將把6個月至4歲大的兒童納入輝瑞疫苗的接種資格範圍之內(5-17歲現已有資格),且6個月至17歲的青少年兒童均可接種莫德納疫苗。 與加里福尼亞的SMARTER 計劃一致,州政府在運作方面已經可以於本周立即開始為年滿6個月的嬰幼兒接種疫苗。查找疫苗,請訪問myturn.ca.gov或撥打1-833-422-4255。家長們也可向孩子的保健服務提供者諮詢或訪問Vaccinate All 58,從而進一步瞭解這些對所有年滿6個月的加州人都安全、有效的疫苗。 www.cdph.ca.gov

Read More »

Joint Statement on Western States Support for Expanded Eligibility for Children 6 Months and Older

SACRAMENTO – Today, California Health and Human Services Agency Secretary, Dr. Mark Ghaly, and Director of the California Department of Public Health (CDPH) and State Public Health Officer, Dr. Tomás J. Aragón, issued a joint statement supporting the recommendation by the Western States Scientific Safety Review Workgroup, the U.S. Centers for Disease Control (CDC), the American Academy of Pediatrics, and …

Read More »

As We Learn to Coexist With COVID-19, the CDC and DOH Offer Resources to Help Navigate Risk

With the launch of ForWArd—Washington’s long-term COVID-19 response plan—and the lifting of certain COVID-19 related mandates at the state and federal level, communities are evaluating what coexisting with COVID-19 looks like. Many tools are available to support the public in tracking COVID-19 and navigating life in the next season of the pandemic.   The Department of Health’s (DOH) COVID-19 Data Dashboard is a …

Read More »

COVID-19 Vaccine Booster Eligibility Expanded to Include Children 5-11, with Recommendation Strengthened for Older Adults and the Immunocompromised

On May 19, 2022, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) published updated COVID-19 vaccination guidance related to booster doses. COVID-19 booster eligibility has been expanded to include everyone ages 5 and older who has received a primary Pfizer-BioNTech vaccination series at least five months ago. Additionally, the CDC has strengthened the March 2022 recommendation advising older adults and …

Read More »

Vắc-xin COVID-19: Một Cách để Tôn Vinh Di Sản, Cộng Đồng và Gia Đình Trong Tháng Di Sản AANHPI

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và Chiến Dịch Phổ Biến Kiến Thức cho Cộng Đồng về COVID-19 Chúng Ta Có Thể Làm Được nhấn mạnh việc có sẵn vắc-xin và sự cần thiết phải duy trì các biện pháp an toàn. Khi các cộng đồng Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người …

Read More »

Mga Bakuna laban sa COVID-19: Isang Paraan para Parangalan ang Pamana, Komunidad, at Pamilya sa Buwan ng Pamana ng AANHPI

Binibigyang-diin ng CDC at ng We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign ang pagiging available ng bakuna at ang pangangailangang ipagpatuloy ang ligtas na mga kasanayan. Habang pinararangalan at ipinagdiriwang ng ating mga komunidad ng Asyano Amerikano, Katutubong Hawayano, at Taga-Isla Pasipiko (Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander [AANHPI]) sa buong bansa ang magkakaibang kontribusyong ginawa natin sa …

Read More »
Translate »