COVID-19

Stay Healthy This School Year – Get Vaccinated!

DUPAGE COUNTY – August is National Immunization Awareness Month and the perfect time to make sure your child is up to date with their routine vaccinations. The DuPage County Health Department (DCHD) is encouraging parents to add vaccinations to the top of their back-to-school checklist. Illinois immunization requirements for children and adolescents enrolling in childcare or school are aligned with …

Read More »

New COVID-19 Booster Shots for Fall 2023

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) advised Pfizer, Moderna and Novavax to manufacture monovalent (single strain) vaccines targeting the omicron XBB.1.5 subvariant by fall 2023.  The XBB.1.5 subvariant is one of the most resistant strains to immunizations. In early June, the XBB.1.5 subvariant accounted for almost 40% of all COVID-19 cases in the U.S.   About 17% of the U.S. …

Read More »

Sulitin ang Tag-araw Gamit ang Mga Tip para sa Malusog na Panahon Mula sa We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

Hebei,China Narito na ang mga buwan ng tag-araw, na naghuhudyat na oras nang magbabad sa init, maglibang sa labas, at samantalahin ang mga araw na may mas mahabang oras ng liwanag ng araw. Ang mas mainit na mga buwan ay maaari ring magdala ng karagdagang panganib sa mga gawain sa labas ng bahay, kaya sundin ang mga tip na ito …

Read More »

Tận Hưởng Tối Đa Mùa Hè với Những Lời Khuyên Để Có Một Mùa Hè Khỏe Mạnh Theo Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This

Hebei,China Các tháng hè đã đến, mùa hè là mùa thuận lợi để tận hưởng không khí ấm áp, thực hiện các hoạt động vui chơi ngoài trời và tận dụng tối đa những ngày dài hơn. Các tháng nóng cũng có thể gây thêm rủi ro cho các hoạt động ngoài trời, do đó hãy làm theo các gợi …

Read More »

Make the Most of Summer with Tips for a Healthy Season By the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign

Hebei,China The summer months are here, signaling that it’s time to soak up the warm weather, enjoy time outside, and make the most of the longer days. The hotter months can also bring additional risk for outdoor activities, so follow these safety tips to prepare for a fun and healthy summer. Use sun protection. Always take protective steps when enjoying …

Read More »

Những Điều cần Biết Về Việc Mang Thai và Vắc-xin COVID

Theo Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về COVID-19 We Can Do This A mother carrying her baby and they are putting heads together. Khi mang thai lần đầu hoặc đang cân nhắc việc mang thai, quý vị có thể bị choáng ngợp với vô vàn thông tin sức khỏe. Ngoài các hạn chế trong chế độ ăn uống, những …

Read More »

Kung Ano ang Dapat Malaman Tungkol sa Pagbubuntis at Mga Bakuna sa COVID

Mula sa We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign A mother carrying her baby and they are putting heads together. Mahirap intindihin ng lubusan minsan ang impormasyon sa kalusugan kapag una mong nalaman na buntis ka o pinag-iisipan ang pagbubuntis. Maliban sa mga bawal kainin, pagsasaalang-alang sa gamot, at pangkalahatang pangangasiwa sa kalusugan, mayroong karagdagang tanong ngayon tungkol sa …

Read More »

What to Know About Pregnancy and COVID Vaccines

By the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign A mother carrying her baby and they are putting heads together. Health information can be overwhelming when you first become pregnant or are considering becoming pregnant. On top of dietary restrictions, medication considerations, and overall health management, these days there is the added question about how to protect yourself and …

Read More »

Ask NAPCA Column #3 (Traditional Chinese)

我們想分享一些從讀者那裡收到的重要問題,希望對您有所幫助。如果您對以下內容或對Medicare(紅藍卡)、Medicaid(白卡)、平價醫療法案等內容有任何問題,您可以通過以下三種方式聯繫NAPCA年長者幫助中心。我們會及時解答您的所有問題。 電話留言: (普通話) 1-800-683-7427;(粵語) 1-800-582-4218;(英語) 1-800-336-2722 電子郵件: askNAPCA@napca.org 郵寄地址: NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101 1. 我仍需接種COVID-19(新冠)疫苗嗎? COVID-19病毒仍然在我們身邊。據統計,3月下旬,美國平均每天新增19,500個病例,每月平均新增585,000個病例。對年長者而言,病毒仍很危險。18歲以下的人群出現需要住院治療的嚴重病例的風險相當低,但對於超過65歲的人來說,該風險是年輕人的36倍,年齡越大患重病的風險就會越高,所以強烈建議年長者接種最新版本的疫苗。如果您上一次接種是在2022年9月前,那麼您應該接種最新版本的COVID-19疫苗,它可以提供對原始病毒和現在流行的奧密克戎毒株的預防。COVID-19病毒的變化就像流感病毒一樣,所以接種最新版本的疫苗是很重要的,這樣能夠獲得最好的防護。 2. 我應該接種哪種類型的COVID-19(新冠)疫苗?應該接種幾針? 由於COVID-19疫苗為65歲以上或有基礎疾病的人群提供的保護消失得更快,美國疾控中心更新了COVID-19疫苗接種建議,允許這些人群多接種一劑最新版本的二價疫苗: 不論您的年齡,若您從2022年9月起就沒有再接種過COVID-19疫苗,則您一定需要接種。 若您超過65歲或有基礎疾病,您最好多接種一針COVID-19疫苗。請與您的家庭醫生或藥劑師做進一步確認,以決定是否需要接種。 3. 什麼是Medicaid(白卡)資格檢查(即取消連續註冊規定)?它會如何影響我的Medicaid(白卡)? Medicaid會定期檢查您的註冊資格,但在疫情緊急情況期間,根據聯邦規定,各州暫停實施這一流程。然而,隨著疫情好轉,連續註冊規定在2023年3月31日被取消。您所在的州會重新檢查您是否仍有資格獲得Medicaid,並從2023年4月1日起恢復Medicaid退保流程。Medicaid退保不會立即發生,而是在2023年至2024年初期間逐步進行。為做好準備,請確保您的聯繫方式有效,以便收取州政府發來的相關通知。當您收到有關Medicaid資格檢查的包裹或信件時,您需要填寫續期表格,並將其寄到包裹或信件中所提供的位址(若表格中有其他要求,請將要求的檔與表格一同寄出)。如您沒有資格繼續享有Medicaid,您將獲得一個特殊註冊期,以便在失去Medicaid前及時找到並註冊一個新的健康保險計畫。 4. 如果我在Medicaid(白卡)取消連續註冊規定後失去Medicaid(白卡),我有什麼選擇? 對於那些因連續註冊規定被取消而失去Medicaid的人群來說,一般會有三種選擇: 選擇 1: 您可以重新申請Medicaid,看看您是否仍有加入Medicaid的資格。如果您的收入水準或醫療需求發生變化,您可能有資格重新獲得您所在州的Medicaid。您可以在任何時候申請,且申請次數沒有限制。 選擇 2: 您可以通過ACA Marketplace(平價醫療法案市場)獲得低成本、高品質的健康保險。您需要提交一份新的或更新的申請,並提供2023年3月31日至2024年7月31日之間享有Medicaid的證明,以獲得一個特殊註冊期。提交申請後,您將有60天時間來選擇保險計畫。 選擇 3: 您可以在不支付逾期註冊罰款的情況下註冊Medicare(紅藍卡)。如果您現在有資格加入Medicare,但在您初次獲得該資格時沒有加入,則您有一段特殊註冊期來加入Medicare而無需支付通常的逾期罰款。您的特殊註冊期是從您所在的州通知您的Medicaid即將結束的那天起,持續至Medicaid結束後的第六個月。 此外,您可以嘗試申請Medicare Savings Programs(紅藍卡保費援助計畫),以獲得保險費用幫助。 5. 基於我的40個工作積分,我有資格獲得社會保障退休金。而基於我丈夫的積分,我有資格獲得配偶退休金。我馬上62歲了,想申請配偶退休,因為這樣退休金更高。我想問問我會領到多少退休金?應當如何申請? 若您丈夫已經開始領取他的退休金,您可以在您年滿62歲的時申請配偶退休金。規則是,根據您申請時的年齡,配偶退休金可以是您丈夫的主要保險金額的32.5%至50%,主要保險金額是退休人員在完全退休年齡時有權獲得的每月福利金。當您在62歲時申請配偶福利,您將永久獲得您丈夫的主要保險金額的32.5%。您在越接近完全退休年齡時申請配偶福利,您收到的金額就更多。您可以享有的最高金額是他主要保險金額的50%。如果您丈夫在達到完全退休年齡前退休,您的配偶福利將基於他減少後的退休金計算。 當您申請配偶退休金時,您必須同時申請您的個人退休金和配偶退休金。社會保障局將先支付您的個人退休金,然後再支付足夠的配偶退休金,以保證您獲得更高的金額。 國家亞太老齡化中心 (NAPCA) 是一個非營利組織,致力於改善亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民 (AANHPI)年長者及其家人的生活品質。我們的NAPCA年長者幫助中心面向年長者及其看護人提供五種不同語言的服務。

Read More »

Ask NAPCA Column #3 (Simplified Chinese)

我们想分享一些从读者那里收到的重要问题,希望对您有所帮助。如果您对以下内容或对Medicare(红蓝卡)、Medicaid(白卡)、平价医疗法案等内容有任何问题,您可以通过以下三种方式联系NAPCA年长者帮助中心。我们会及时解答您的所有问题。 电话留言: (普通话) 1-800-683-7427;(粤语) 1-800-582-4218;(英语) 1-800-336-2722 电子邮件: askNAPCA@napca.org 邮寄地址: NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101 1. 我仍需接种COVID-19(新冠)疫苗吗? COVID-19病毒仍然在我们身边。据统计,3月下旬,美国平均每天新增19,500个病例,每月平均新增585,000个病例。对年长者而言,病毒仍很危险。18岁以下的人群出现需要住院治疗的严重病例的风险相当低,但对于超过65岁的人来说,该风险是年轻人的36倍,年龄越大患重病的风险就会越高,所以强烈建议年长者接种最新版本的疫苗。如果您上一次接种是在2022年9月前,那么您应该接种最新版本的COVID-19疫苗,它可以提供对原始病毒和现在流行的奥密克戎毒株的预防。COVID-19病毒的变化就像流感病毒一样,所以接种最新版本的疫苗是很重要的,这样能够获得最好的防护。 2. 我应该接种哪种类型的COVID-19(新冠)疫苗?应该接种几针? 由于COVID-19疫苗为65岁以上或有基础疾病的人群提供的保护消失得更快,美国疾控中心更新了COVID-19疫苗接种建议,允许这些人群多接种一剂最新版本的二价疫苗: 不论您的年龄,若您从2022年9月起就没有再接种过COVID-19疫苗,则您一定需要接种。 若您超过65岁或有基础疾病,您最好多接种一针COVID-19疫苗。请与您的家庭医生或药剂师做进一步确认,以决定是否需要接种。 3. 什么是Medicaid(白卡)资格检查(即取消连续注册规定)?它会如何影响我的Medicaid(白卡)? Medicaid会定期检查您的注册资格,但在疫情紧急情况期间,根据联邦规定,各州暂停实施这一流程。然而,随着疫情好转,连续注册规定在2023年3月31日被取消。您所在的州会重新检查您是否仍有资格获得Medicaid,并从2023年4月1日起恢复Medicaid退保流程。Medicaid退保不会立即发生,而是在2023年至2024年初期间逐步进行。为做好准备,请确保您的联系方式有效,以便收取州政府发来的相关通知。当您收到有关Medicaid资格检查的包裹或信件时,您需要填写续期表格,并将其寄到包裹或信件中所提供的地址(若表格中有其他要求,请将要求的文件与表格一同寄出)。如您没有资格继续享有Medicaid,您将获得一个特殊注册期,以便在失去Medicaid前及时找到并注册一个新的健康保险计划。 4. 如果我在Medicaid(白卡)取消连续注册规定后失去Medicaid(白卡),我有什么选择? 对于那些因连续注册规定被取消而失去Medicaid的人群来说,一般会有三种选择: 选择 1: 您可以重新申请Medicaid,看看您是否仍有加入Medicaid的资格。如果您的收入水平或医疗需求发生变化,您可能有资格重新获得您所在州的Medicaid。您可以在任何时候申请,且申请次数没有限制。 选择 2: 您可以通过ACA Marketplace(平价医疗法案市场)获得低成本、高质量的健康保险。您需要提交一份新的或更新的申请,并提供2023年3月31日至2024年7月31日之间享有Medicaid的证明,以获得一个特殊注册期。提交申请后,您将有60天时间来选择保险计划。 选择 3: 您可以在不支付逾期注册罚款的情况下注册Medicare(红蓝卡)。如果您现在有资格加入Medicare,但在您初次获得该资格时没有加入,则您有一段特殊注册期来加入Medicare而无需支付通常的逾期罚款。您的特殊注册期是从您所在的州通知您的Medicaid即将结束的那天起,持续至Medicaid结束后的第六个月。 此外,您可以尝试申请Medicare Savings Programs(红蓝卡保费援助计划),以获得保险费用帮助。 5. 基于我的40个工作积分,我有资格获得社会保障退休金。而基于我丈夫的积分,我有资格获得配偶退休金。我马上62岁了,想申请配偶退休,因为这样退休金更高。我想问问我会领到多少退休金?应当如何申请? 若您丈夫已经开始领取他的退休金,您可以在您年满62岁的时申请配偶退休金。规则是,根据您申请时的年龄,配偶退休金可以是您丈夫的主要保险金额的32.5%至50%,主要保险金额是退休人员在完全退休年龄时有权获得的每月福利金。当您在62岁时申请配偶福利,您将永久获得您丈夫的主要保险金额的32.5%。您在越接近完全退休年龄时申请配偶福利,您收到的金额就更多。您可以享有的最高金额是他主要保险金额的50%。如果您丈夫在达到完全退休年龄前退休,您的配偶福利将基于他减少后的退休金计算。 当您申请配偶退休金时,您必须同时申请您的个人退休金和配偶退休金。社会保障局将先支付您的个人退休金,然后再支付足够的配偶退休金,以保证您获得更高的金额。 国家亚太老龄化中心 (NAPCA) 是一个非营利组织,致力于改善亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民 (AANHPI)年长者及其家人的生活质量。我们的NAPCA年长者帮助中心面向年长者及其看护人提供五种不同语言的服务。

Read More »
Translate »