Ask NAPCA Column #5

Chúng tôi đã chọn một số câu hỏi về điều kiện hưởng trợ cấp cao cấp từ các cuộc gọi và thư mà chúng tôi nhận được và muốn chia sẻ thông tin trong chuyên mục của tháng này. Nếu bạn có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, Thị trường bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, Trợ cấp Hưu trí An sinh Xã hội, Thu nhập An sinh Bổ sung hoặc tiêm phòng COVID/Cúm, có 3 cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay:

Gọi cho Trung tâm Hỗ trợ Người cao tuổi của chúng tôi theo số: (Tiếng Anh) 1-800-336-2722, (Tiếng Hàn) 1-800-582-4259,

(Tiếng Quan Thoại) 1-800-683-7427, (Tiếng Quảng Đông) 1-800-582-4218, (Tiếng Việt) 1-800-582-4336

Email: askNAPCA@napca.org

Gửi thư: Trung tâm hỗ trợ người cao tuổi NAPCA, 1511 3rd Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101

<Q1> Tôi đã nhận được SSRB (Trợ cấp Hưu trí An sinh Xã hội) kể từ khi tôi bước sang tuổi 62. Tiền hưu trí của tôi có được tăng lên khi tôi đến FRA (Tuổi hưu trí đầy đủ) không?

Không. Bởi vì bạn bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí sớm hơn FRA của mình, nó đã được cố định với số tiền giảm vĩnh viễn. Người thụ hưởng chỉ có thể thu toàn bộ số tiền khi họ bắt đầu thu tiền hưu trí tại FRA của họ. Họ có thể trì hoãn việc nộp đơn xin trợ cấp cho đến 70 tuổi và nó sẽ tăng khoảng 8% mỗi năm trong những năm trì hoãn đó.

<Q2> Tôi là công dân Hoa Kỳ và 58 tuổi. Chồng tôi vừa qua đời. Anh ấy đã nhận được Hưu trí An sinh Xã hội. Tôi có thể nhận trợ cấp tuất ngay bây giờ hay tôi nên đợi cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu? Tôi có thể nhận được hỗ trợ bổ sung cho cuộc sống ngay cả khi tôi có thể nhận trợ cấp của người phối ngẫu không?

Khi bạn 60 tuổi, bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp Người phối ngẫu còn sống giảm suốt đời. Nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp hưu trí trong hồ sơ của chính mình, bạn có thể chuyển sang trợ cấp hưu trí của riêng mình sớm nhất ở tuổi 62. Bạn có thể nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào cao hơn. Nếu bạn đợi để nộp đơn xin trợ cấp còn sống cho đến khi FRA của bạn, bạn sẽ nhận được 100% SSRB mà người phối ngẫu đã qua đời của bạn nhận được.

Bạn có thể đủ điều kiện nhận Medicaid ngay bây giờ nếu thu nhập của bạn bị hạn chế. Ở tuổi 65, bạn nên đăng ký Medicare và bạn có thể thử đăng ký SSI (Thu nhập An sinh Bổ sung) và/hoặc MSP (Chương trình Tiết kiệm Medicare) tùy thuộc vào thu nhập và tài sản của bạn.

<Q3> Tôi 65 tuổi và đã ở Mỹ được 10 năm tính đến tháng 9 này. Tôi đã nộp đơn xin thường trú nhân và sẽ sớm nhận được thẻ xanh. Khi nào tôi có thể ghi danh vào Medicare? Tôi nghe nói có thời gian chờ 5 năm. Tôi có phải đợi 5 năm sau khi nhận được thẻ xanh không?

Để đủ điều kiện nhận Medicare, một người phải từ 65 tuổi trở lên và phải là công dân Hoa Kỳ hoặc có mặt hợp pháp tại Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm liên tục. Bạn không cần phải là thường trú nhân trong suốt 5 năm nhưng cần phải là thường trú nhân khi đăng ký tham gia Medicare. IEP của bạn (Thời gian đăng ký ban đầu) bắt đầu khi bạn nhận được thông báo thường trú nhân kèm theo thẻ và kéo dài trong 3 tháng tiếp theo.

<Q4> Khi nào việc xác định lại Medicaid của tôi sẽ diễn ra? Khi nào tôi sẽ nhận được thư gia hạn từ tiểu bang? Tôi chưa nhận được thư từ tiểu bang. Tôi nên làm gì?

Thời điểm bạn nhận được thông báo Xác định lại Medicaid tùy thuộc vào thời điểm kết thúc Medicaid của bạn. Nói chung, những người nhận Medicaid nhận được thông báo gia hạn 30-60 ngày trước ngày kết thúc bảo hiểm của họ nhưng mỗi tiểu bang đều có các quy tắc riêng. Việc xác định lại Medicaid hiện đang được tiến hành và sẽ tiếp tục cho đến năm 2023 và dự kiến sẽ tiếp tục trên cơ sở luân phiên cho đến năm 2024.

Điều rất quan trọng là phải chú ý đến tất cả các thông tin liên lạc được gửi bởi Bộ Y tế Tiểu bang của bạn, để việc gia hạn của bạn diễn ra suôn sẻ và để tránh mất bảo hiểm của bạn. Đó là lý do tại sao việc cập nhật thông tin liên hệ của bạn là rất quan trọng. Nếu bạn nghĩ rằng lẽ ra bạn phải nhận được giấy tờ xác định lại nhưng chưa nhận được, bạn có thể gọi cho văn phòng Medicaid tại địa phương của mình.

Trung tâm Quốc gia về Người cao tuổi Châu Á Thái Bình Dương (NAPCA) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi AANHPI và gia đình họ. Chúng tôi điều hành một Trung tâm Hỗ trợ Cao niên NAPCA dành cho Người lớn tuổi và Người chăm sóc và có sẵn bằng 5 ngôn ngữ khác nhau.

Translate »