COVID-19

Older Adults Can Start the Year of the Rabbit on a Healthy Note Even as COVID Lingers

From the We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign With vaccines and treatments, we’ve come a long way in preventing the worst outcomes from COVID-19. But older adults remain among the most at risk. As we gather together to celebrate Lunar New Year, there are many tools that older adults — and anyone — can use to help protect …

Read More »

Các Biện Pháp Phòng Ngừa Đơn Giản Cung Cấp Khả Năng Bảo Vệ Mạnh Mẽ Chống Lại Vi-rút Mùa Đông, Bao Gồm Cúm, RSV, và COVID-19

Thực Hiện Bởi Bác Sĩ  Yasuko Fukuda Với tình hình của bệnh cúm, Vi-rút Hợp Bào Hô Hấp (RSV) và COVID-19 hiện đang lây lan ở California, điều quan trọng là các gia đình phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ gìn sức khỏe trong mùa đông này, đặc biệt là khi có các cuộc tụ họp …

Read More »

簡單的防護措施可以幫您有效預防包括流感、RSV及COVID-19在內的冬季病毒

撰稿:Yasuko Fukuda,醫學博士 隨著目前流感、呼吸道合胞病毒(RSV)及COVID-19在加州的流行,各個家庭都採取防護措施來在這個冬季保持健康是很重要的,尤其是當我們在室內聚集時,比如購物及節日歡慶。 呼吸道感染的人數在上升,並且我們仍然看到病人們被送往急救室。據公共衛生官員透露,在加州至少有兩名不到五歲的兒童同因RSV而死亡。這真的令人痛心。我們需要記住, COVID-19、RSV及流感的嚴重併發症很容易傷害年幼的孩子們,尤其是當他們有基礎疾病時或是早產兒。隨著COVID-19感染數目繼續在加州上升,所有年齡階段的家庭成員都保持警惕並採取簡單易行卻有效的防護措施來預防冬季病毒是十分重要的。正好趕在節日前,二價疫苗現在可供滿6個月的嬰幼兒接種了,這就意味著您全家人就都可以接種升級版疫苗。 這樣五個建議可以幫助您為自己及他人預防嚴重病症及住院: 接種疫苗、加強劑(並接受治療)—— 流感和COVID-19疫苗仍然是您預防嚴重病症及死亡的最有效的武器。並且,您可以同時接種它們。如果您COVID-19檢測呈陽性,請立即與您的醫生或檢測治療站聯繫,並時接種治療。我們推薦大部分成年人和所有年滿12歲並出現某些症狀及疾病者去接受COVID-19治療,而且一有症狀就開始治療是最有效的。如果生病了就待在家中 —— 如果您覺得生病了,待在家中是至關重要的。避免與他人近距離接觸以保護他們,並充分利用這段時間來休息恢復。這在患諸如流感、RSV及COVID-19等呼吸道疾病時是尤其重要,因為它們可能發展成重症。戴口罩 —— 在公共室內場所佩戴口罩是限制病菌傳播的好方法。為了讓口罩最大限度的發揮作用,請選擇貼合面部且過濾性好的。基本准側是:外科口罩很好、KN95或KN94口罩更好,N95口罩最好。洗手 ——勤用肥皂和溫水洗手至少二十秒。這是一個預防生病的簡單方法。咳嗽或打噴嚏時遮住 —— 病菌可以傳播很遠!請記住在咳嗽或打噴嚏時用手肘、手臂或一次性紙巾遮住。 雖然這些建議看似簡單,但是它們加起來可以在對影響咱們州的所有冬季病毒起到強有力的防禦作用,並且可以幫助您和您的親人預防嚴重病症且遠離急救室。 當天氣轉冷,我們都在室內與家人歡聚之時,請務必盡己所能來預防這些冬季病毒。通過採取上述簡單的防護,您就有能力來降低自己被暴露於病毒中的幾率。在這個冬季保持健康,您才能與自己的親人一起歡度好時光。 獲取更多有關流感的訊息,請訪問加州公共衛生部流感資源網頁。查找附近的流感或COVID-19疫苗接種點,請訪問My Turn – 加利福尼亞COVID-19疫苗預約與通知。

Read More »

Simple Precautions Provide Powerful Protection Against Winter Viruses, Including Flu, RSV and COVID-19

By Yasuko Fukuda, MD With influenza, Respiratory Syncytial Virus (RSV) and COVID-19 currently circulating in California, it is important for families to take precautions to stay healthy this winter, especially when it comes to indoor gatherings, like shopping and holiday celebrations. Respiratory infections are on the rise, and we are still seeing patients end up in the Emergency Room. Sadly, …

Read More »

Dr. Erica Pan, California State Epidemiologist Offers Practical Tips for Holiday Celebrations

Vaccines, boosters, masks and handwashing are key to staying healthy It’s the most wonderful time of the year as friends and families gather to celebrate the holidays. But this winter, viruses including COVID-19 and flu are on the rise. That means everyone should take practical steps to protect themselves, their families and communities from the worst impacts of these viruses …

Read More »

Bivalent Vaccines Protect Against COVID-19 Better than Monovalent Vaccines

In a report released on December 2, 2022, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) shared research findings related to bivalent and monovalent COVID-19 vaccines. According to the report, CDC research shows that monovalent mRNA COVID-19 vaccines were less effective at protecting against COVID-19 considering the widespread dominance of the omicron variant. The report showed that individuals who got …

Read More »

Order Now! Free At-home COVID-19 Tests are Safe for All Ages and Available Through the Remainder of 2022

Due to a lack of congressional funding, the federal financial support for free COVID-19 testing programs has been suspended, but the Washington State Department of Health (DOH) will continue to provide free at-home test kits through the end of 2022.   With respiratory illnesses like RSV and the flu in peak season, at-home test kits play an essential role in preventing …

Read More »

Dr. Erica Pan, California State Epidemiologist, Reflects on the Second Anniversary of the COVID-19 Vaccine in California

December 14th marks the second anniversary of when COVID-19 vaccines became available to Californians. Join Dr. Erica Pan, California State Epidemiologist, as she reflects on how far the state has come in understanding and battling COVID-19. While a high number of Californians have already been vaccinated and boosted, it’s still crucial for those who haven’t received their vaccine to get …

Read More »

Danh Sách Việc Cần Làm Trong Kỳ Nghỉ Lễ Nên Bao Gồm Biện Pháp Bảo Vệ Tránh COVID

Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This Christmas celebration with siblings and friends at night Ngoài việc chuẩn bị thực phẩm, lập danh sách mua sắm và lên kế hoạch đi du lịch cho kỳ nghỉ lễ, danh sách việc cần làm trong kỳ nghỉ lễ của quý vị nên bao gồm …

Read More »

应将 COVID 预防纳入假期待办事项清单

Christmas celebration with siblings and friends at night 来源:We Can Do This 预防 COVID-19 宣传教育活动 假期将至,除了烹调食物、准备购物清单和出行计划,还应该在待办清单中增添一项:采取必要的措施,降低 COVID 对您的朋友、家人和个人的影响。 预计今年冬天将有更多人可能感染到 COVID,没有人希望精心安排的假期计划因疾病中断。Tiffany Moon 博士是一名 美籍华裔 麻醉师,也是两个孩子的母亲。她鼓励所有人接种预防奥密克戎 (Omicron)毒株的更新版疫苗。她在一篇 Instagram 贴文中表示:「接种更新版疫苗,在与亲朋好友团聚的时刻,保护他们的健康」。 全国各地的社区组织也发出了与 Moon 博士相同的呼吁,通过相关活动和疫苗健康讲座,继续支持由美国卫生和公共服务部推出的 We Can Do This 预防 COVID-19 宣传教育活动,具体包括: 星期六(12 月 3 日)在迈阿密举行的 Nanay 健康专题研讨会中,菲律宾青年领袖计划 (FYLPRO) 将提供更新版 COVID 疫苗及流感疫苗注射。时间上午 9 点至下午 6 点,地址 在Nanay 社区中心,659 NE 125 St.,North Miami,33161。FYLPRO 也会在同一天(即 12 月 …

Read More »
Translate »