Face Covering for General Public – Vietnamese

Quý vị nên đeo khăn che mặt loại không dùng cho y tế khi ở nơi công cộng
Che mũi và miệng của quý vị và hãy giữ cho chúng luôn được che đậy vào mọi lúc
Mua khăn che mặt hoặc làm một cái từ
khăn vuông (bandana), khăn quàng cổ, hoặc vải hoặc vải khác
Giặt sạch khăn che mặt của quý vị sau mỗi lần dùng
Xin vui lòng để dành những khẩu trang y tế cho các nhân viên bệnh viện

Translate »