An Toàn Hơn Tại Nhà là gì

Safer at Home – Vietnamese

An Toàn Hơn Tại Nhà là gì
Thị trưởng Eric Garcetti đã ban hành một lệnh khẩn cấp “An Toàn Hơn Tại Nhà” (Safer at
Home) vào ngày 19 Tháng Ba— ra lệnh cho tất cả cư dân của Thành phố Los Angeles ở trong
nhà của họ, và ngay lập tức hạn chế mọi di chuyển bên ngoài nhà của họ ngoài những gì thực sự
cần thiết để chăm sóc các nhu cầu thiết yếu. Lệnh này có hiệu lực đến ngày 15 tháng Năm.
Mục đích là để làm chậm sự lây lan của vi-rút và bảo đảm cho chúng ta có đủ nguồn lực chăm
sóc sức khỏe cho những người mắc bệnh với COVID-19 và những người cần chăm sóc y tế khẩn
cấp.
VẤN ĐỀ CHÍNH YẾU
Cư dân của Thành phố Los Angeles bắt buộc phải ở trong nhà của họ trừ khi họ tham gia vào
một số ” hoạt động thiết yếu” nhất định. Vào những dịp khi quý vị ra khỏi nhà vì những công
việc cần thiết, hãy cách xa những người khác ít nhất sáu feet.
QUÝ VỊ CÓ THỂ…
Đi chợ mua thực phẩm
Đi đến nhà thuốc tây để lấy thuốc và những sự chăm sóc y tế cần thiết khác
Đi đến các buổi hẹn y tế (kiểm lại với bác sĩ hoặc chuyên gia cung cấp y tế trước khi đi)
Đi đến một nhà hàng để mua mang về, giao hàng hoặc lái xe qua mua thức ăn
Chăm sóc hoặc hỗ trợ cho một người bạn hay người thân trong gia đình
Đi bộ, đạp xe đạp của quý vị, chạy bộ để tập thể dục – chỉ cần giữ ít nhất sáu feet giữa quý vị và
những người khác trong cộng đồng
Dẫn chó mèo của quý vị đi bộ và đưa chúng đến bác sĩ thú y nếu cần thiết
Giúp ai đó để mua nhu yếu phẩm
QUÝ VỊ KHÔNG NÊN …
Đi làm trừ khi quý vị đang cung cấp các dịch vụ thiết yếu theo quy định của Lệnh này
Thăm bạn bè và gia đình nếu không có nhu cầu khẩn cấp
Giữ khoảng cách ngắn hơn 6 bước chân với những người khác khi quý vị cần ra ngoài
Di chuyển đến hoặc từ một công việc bên ngoài Thành phố, trừ khi thực hiện các hoạt động thiết
yếu
Thăm viếng người thân trong bệnh viện, viện dưỡng lão, viện điều dưỡng chuyên môn hoặc viện
chăm sóc nội trú khác
Đi biển theo nhóm, chơi một môn thể thao theo nhóm hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời của
nhóm với bất kỳ số người bao nhiêu

From – City of Los Angeles

Translate »