Fresno / Stockton Events

Các thương hiệu châu Á trên khắp cả nước đánh dấu Năm Quý Mão bằng chiến dịch vì St. Jude Children’s Research Hospital

Thế giới ảo Topia mới kết nối những người ủng hộ, các doanh nhân, những người có tầm ảnh hưởng với sứ mệnh của St. Jude vào dịp Tết Nguyên Đán này  MEMPHIS, Tenn. (Ngày 19 tháng 1 năm 2023)Vào dịp Tết Nguyên Đán này, các doanh nghiệp do người châu Á làm chủ trên khắp Hoa Kỳ sẽ cùng …

Read More »

全国各地的亚洲品牌透过为St. Jude Children’s Research Hospital 举办的活动庆贺兔年

全新 Topia 虚拟世界在此农历新年将各支持者、企业家和有影响力的人与St. Jude使命联系起来 田纳西州,孟非斯市()今年农历新年,美国各地的亚裔企业将共同支持 St. Jude Children’s Research Hospital®,该医院致力于改善全球儿童癌症和其他危及生命的疾病之治疗和存活率。 品牌合作伙伴,例如Fly By Jing、 Popadelics、 Alaskan Salmon Company、 Munchrooms、 Neuro、 Power Up Foods、 Ting’s Chips、 Uproot Teas、 Wild Orchard Regenerative Teas 和 Yai’s Thai会在节日期间将部分销售额捐赠给St. Jude。透过这样做,这些品牌的创始人及其客户就是在帮助加快扩大 St. Jude 使命的全球影响力: Finding cures. Saving children.®( 寻找治疗方法。挽救儿童生命。) Kent Yoshimura 是 St. Jude 长期合作伙伴 Neuro 的联合创始人,该公司生产 Neuro Gum 和 Neuro Mints。「St. Jude 是我们有机会合作的最非凡的组织之一。」Yoshimura 说道。「这就是 St. Jude …

Read More »

全國各地的亞洲品牌透過為 St. Jude Children’s Research Hospital 舉辦的活動慶賀兔年

全新 Topia 虛擬世界在此農曆新年將各支持者、企業家和有影響力的人與 St. Jude使命聯繫起來  田納西州,孟非斯市(2023 年 1 月 19 日)今年農曆新年,美國各地的亞裔企業將共同支持 St. Jude Children’s Research Hospital®,該醫院致力於改善全球兒童癌症和其他危及生命的疾病之治療和存活率。 品牌合作夥伴,例如 Fly By Jing、 Popadelics、 Alaskan Salmon Company、 Munchrooms、 Neuro、 Power Up Foods、 Ting’s Chips、 Uproot Teas、 Wild Orchard Regenerative Teas 和 Yai’s Thai會在節日期間將部分銷售額捐贈給 St. Jude。透過這樣做,這些品牌的創始人及其客戶就是在幫助加快擴大 St. Jude 使命的全球影響力: Finding cures. Saving children.®( 尋找治療方法。挽救兒童生命。) Kent Yoshimura 是 St. Jude 長期合作夥伴 Neuro 的聯合創始人,該公司生產 Neuro Gum …

Read More »

Asian brands from coast to coast mark Year of the Rabbit with campaign for St. Jude Children’s Research Hospital

New Topia virtual world connects supporters, entrepreneurs, influencers to St. Jude mission this Lunar New Year  MEMPHIS, Tenn. (Jan. 19, 2023)This Lunar New Year, Asian-owned businesses across the United States are coming together to support St. Jude Children’s Research Hospital® as it works to improve treatment and survival rates worldwide for childhood cancer and other life-threatening diseases. Brand partners such …

Read More »

Sky River Casino Mừng Tết Nguyên Đán ‘Quẹt & Trúng – Swipe & Win’ để được Trúng Lớn

Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình ‘Quẹt & Trúng – Swipe & Win*’! Trong một thời gian giới hạn vào ngày 29 Tháng Một, 2023, từ 8AM tới 8PM, mọi Hội Viên Sky River Rewards có thể kiếm được 88 Điểm Tier Credit khi chơi những máy kéo và bài bàn ưa chuộng …

Read More »

Sky River Casino Celebrates Lunar New Year Big Money for Swipe & Win

Sky River Casino is excited to celebrate the Lunar New Year with a Swipe & Win*! For a limited time on January 29, 2023 from 8AM to 8PM, all Sky River Rewards Members can earn 88 Tier Credits by playing their favorite slots and table games! Then simply swipe their Sky River Rewards Cards at any promotional kiosk to claim …

Read More »

Nói Không Với Thuốc Lá và Bỏ Hút Thuốc Để Mừng Năm Mới Quý Mão 2023

Chúng ta đã cảm thấy hân hoan khi đón chào năm mới Quý Mão 2023 sắp đến. Mọi người chắc hẳn sẽ cùng bên nhau ăn uống. Hút thuốc và uống rượu là những điều thường được làm khi đoàn tụ với người thân và bằng hữu để đón Tết. Thế nhưng việc hút thuốc cùng nhau hay mời nhau …

Read More »

2023년 토끼의 해를 금연의 해로! 토끼처럼 현명하게: 금연과 함께 담배는 이제 그만

2023년 계묘년을 맞이하여 새롭고 설레는 마음을 갖게 된다. 최근 사람들은 그리웠던 마음을 풀어내려는 듯 함께 모여 즐거운 시간도 더 자주 가지려 한다. 이렇게 친구 혹은 친척들과의 만남에서 자연스럽게 음주하게 될 때, 흡연 욕구도 따라서 높아질 수 있다. 하지만 소중한 사람들과의 모임, 그중에서도 새해를 시작하는 시작점에서 담배를 함께 피우기보다 금연을 같이 계획해 보는 것은 어떨까?  샌디에이고 캘리포니아 대학의 가정 의학과, 공중 …

Read More »

2023 is the Year of the Rabbit Be Vigilant and Smart Like a Rabbit: Saying No to Tobacco and Quit Smoking

As we enter 2023, the Year of rabbit, we are already feeling festive. People will inevitably get together to eat and drink. Smoking and drinking are common ways to celebrate the Lunar New Year when reuniting with relatives and friends. However, is smoking together or offering cigarettes needed to have a nice celebration? “Cigarette smoke has more than 7,000 chemicals …

Read More »

Chính Quyền Biden-Harris Công Bố Chiến Lược Quốc Gia nhằm Tăng Cường Tính Bình Đẳng, Công Lý và Cơ Hội cho các Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương

Các quan chức chính chủ cấp cao, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các quan chức được bầu chọn tổ chức lễ kỷ niệm công bố hơn 30 kế hoạch hành động của cơ quan liên bang nhằm thúc đẩy an toàn và bình đẳng cho Người Mỹ Gốc Á (Asian American, AA), Người Hawaii Bản Địa (Native Hawaiian, …

Read More »
Translate »