You are here: Home » Programming » San Francisco Weekly Schedule

San Francisco Weekly Schedule

Shopping
Filipino
Hmong
Mandarin Cantonese
Russian
South Asian Hindi / Punjabi
Vietnamese
Japanese
English

Xfinity TV Channel 238 / Pacific Time (PT)

.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

.

6:00 AM

Overnight Programming
(English)

.

6:30 AM

.

7:00 AM

Little Chestnut’s World
(唐朝小栗子)
(Mandarin Children)
Science Around Us
(生活裡的科學)
(Mandarin Children)
The Magic Flying House
(飛天妙妙屋)
(Mandarin Children)
Science Around Us
(生活裡的科學)
(Mandarin Children)
Calling Dr. Marvelous
(呼叫妙博士)
(Mandarin Children)
Science Around Us
(生活裡的科學)
(Mandarin Children)
Youth Love Books
(青春愛讀書)
(Mandarin Education)

.

7:30 AM

Phoenix News
(鳳凰六點新聞)
(Cantonese News)
Calling Dr. Marvelous
(呼叫妙博士)
(Mandarin Children)

.

8:00 AM

Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
(Mandarin News)
Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
*Preceded by News for Chinese Local News (老中地方新聞)
(Mandarin News)
Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
(Mandarin News)

.

8:30 AM

.

9:00 AM

Magandang Buhay
(Filipino Talk)
Adobo Nation
(Filipino Cooking)
Felina
(Filipino Drama)

.

9:30 AM

TV Patrol World
(Filipino News)

.

10:00 AM

FCI News Catch!
(Japanese News)
AVS Television Network
(English-Hindi Variety)
Showbiz India
(English-Hindi Variety)

.

10:30 AM

.

11:00 AM

Sakkath Spice
(English-South Asian Variety)
Sitaarre TV
(English-Hindi Variety)

.

11:30 AM

Big News
(English-South Asian News)

.

12:00 PM

Fireline
(Punjabi-South Asian Variety)

The the Point
(Punjabi News)

Taka Tak
(Punjabi-South Asian Variety)

.

12:30 PM

Entertainment Bullet
(Punjabi – South Asian News)

.

1:00 PM

ESL News
(Bản tin giải trí, xã hội, đời sống)
(Vietnamese News)

.

1:30 PM

King of Food
(Thien duong am thuc)
(Vietnamese Variety)
Showbiz Magazines
(Tap Chi Show Biz)
(Vietnamese Variety)
E!News
(Vietnamese News)
E!News
(Vietnamese News)
The Career
(Tiếu Lâm Bách Nghệ)
(Vietnamese Variety)
King of Food
(Thien duong am thuc)
(Vietnamese Variety)
Showbiz Magazines
(Tap Chi Show Biz)
(Vietnamese Variety)

.

(1:45 PM)

Travel with VIETV
(Du Lịch với VIETV)
(Vietnamese Travelogue)
Culture & Travels
(Du lịch và Văn Hóa )
(Vietnamese Travelogue)

.

2:00 PM

Travel with Chef Robert Danhi
(Khám phá Việt Nam cùng Robert Danhi)
(Vietnamese Variety)
Hashtag Show
(Vietnamese Variety)
Discover Vietnam with Chef Martin Yan
(Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan)
(Vietnamese Travelogue)

.

2:30 PM

Oriental Medicine
(Hạnh Phúc với Đông Y)
(Vietnamese Health)
Healthy Life
(Sức khỏe và đời sống )
(Vietnamese Health)
Arts & Flowers
(Hoa và mỹ thuật)
(Vietnamese Variety)
Music
(Âm nhạc)
(Vietnamese Music)
4 Funny Chefs
(Bộ Tứ Ẩm Thực Vui Nhộn)
(Vietnamese News)
Hashtag Show
(Vietnamese Variety)
The Career
(Tiếu Lâm Bách Nghệ)
(Vietnamese Variety)

.

3:00 PM

Two Fates
(Hai Số Phận)
(Drama with Vietnamese Dub)
Family
(Sức Nặng tình thâm)
(Vietnamese Drama)

.

3:30 PM

.

4:00 PM

Balitang America
(Filipino News)
Lola Basyang.com
(Filipino Drama)
Balitang America
(Filipino News)

.

4:30 PM

TV Patrol World
(Filipino News)
Dance Kids
(Filipino Variety)

.

5:00 PM

Lola Basyang.com
(Filipino Drama)
Adobo Nation
(Filipino Cooking)
Felina
(Filipino Drama)
Undercover
(Filipino Drama)
Magandang Buhay
(Filipino Talk)
Adobo Nation
(Filipino Cooking)
Undercover
(Filipino Drama)

.

5:30 PM

Dance Kids
(Filipino Variety)

.

6:00 PM

Little Chestnut’s World
(唐朝小栗子)
(Mandarin Children)
The Happy Mushroom
(快樂小蘑菇)
(Mandarin Children)
Youth Love Books
(青春愛讀書)
(Mandarin Education)
C For Chinese
(國民漢字須知)
(Mandarin Education)
Science Around Us
(生活裡的科學)
(Mandarin Children)
Little Chestnut’s World
(唐朝小栗子)
(Mandarin Children)
The Happy Mushroom
(快樂小蘑菇)
(Mandarin Children)

.

6:30 PM

Science Around Us
(生活裡的科學)
(Mandarin Children)
The Magic Flying House
(飛天妙妙屋)
(Mandarin Education)
Calling Dr. Marvelous
(呼叫妙博士)
(Mandarin Children)
Science Around Us
(生活裡的科學)
(Mandarin Children)
The Magic Flying House
(飛天妙妙屋)
(Mandarin Education)

.

7:00 PM

Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
*Preceded by News for Chinese Local News(老中地方新聞)
(Mandarin News)
Shanghai Primetime New(東方新聞)
(Mandarin News)
NHK News 7
(Japanese News)

.

7:30 PM

Hello Restaurant
(Japanese Variety)

.

8:00 PM

Phoenix News
(鳳凰午間新聞)
(Cantonese News)
C For Chinese
(國民漢字須知)
(Mandarin Education)
Segodon
(西郷どん)
(Japanese Drama w/ English Subtitles)

.

8:30 PM

If You Are The One
(非誠勿擾)
(Mandarin Reality)

You’re Hired
(職來職往)
(Mandarin Reality)

A Brighter World
(世界青年說)
(Mandarin Variety)

Who’s Still Standing
(一站到底)
(Mandarin Variety)

True Heros
(真心英雄)
(Mandarin Variety)

.

9:00 PM

If You Are The One
(非誠勿擾)
(Mandarin Reality)

Who’s Still Standing
(一站到底)
(Mandarin Variety)

.

9:30 PM

.

10:00 PM

Demi Gods and Semi Devils
(天龍八部)
(Mandarin Drama)

.

10:30 PM

A Brighter World
(世界青年說)
(Mandarin Variety)

You’re Hired
(職來職往)
(Mandarin Reality)

.

11:00 PM

Phoenix News
(鳳凰六點新聞)
(Cantonese News)

.

11:30 PM

News Decoder
(時事大破解)
(Cantonese Talk)
Law for All
(Law話事)
(Cantonese Talk)
What’s Up
(搞邊科)
(Cantonese Talk)
Healthy and Happy
(康樂園)
(Cantonese Talk)
All Walks of Life
(有偈傾)
(Cantonese Talk)

.

12 AM – 6AM

Overnight Programming
(English)

Scroll To Top