PG&E xác định hơn 20 giải pháp công nghệ khí hậu nhằm đạt được tương lai năng lượng sạch

Hành trình đổi mới sáng tạo của PG&E vào năm 2024 có danh mục các dự án công nghệ mới nổi được làm mới để giải quyết các thách thức về điện lưới được nêu trong Chiến lược Nghiên cứu & Phát triển của Công ty

Oakland, Calif.—Pacific Gas and Electric Company (PG&E) hôm nay thông báo rằng họ đang tìm hiểu hơn 20 giải pháp bổ sung nhờ nỗ lực Tăng tốc đổi mới sáng tạo năm 2023, bao gồm Báo cáo Chiến lược Nghiên cứu & Phát triển đầu tiên, Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới sáng tạoLễ hội Giới thiệu sản phẩm (Pitch Fest).

Báo cáo Chiến lược Nghiên cứu & Phát triển của PG&E nêu chi tiết 67 thách thức mà Công ty đã xác định trong việc xây dựng một tương lai năng lượng sạch cho miền Bắc và miền Trung California. Sau khi công bố báo cáo, PG&E đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo đầu tiên vào tháng 7 năm 2023, nơi quy tụ hơn 3.000 người từ khắp các lĩnh vực để tương tác và cộng tác với các nhà lãnh đạo của PG&E cũng như các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực về hiện trạng và nhu cầu trong tương lai của hệ thống năng lượng.

Sau Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo, PG&E đã kêu gọi và nhận được 628 đơn đăng ký từ các nhà đổi mới sáng tạo với các giải pháp được đề xuất cho 67 thách thức. PG&E đã đánh giá tất cả các đơn đăng ký và chọn ra 60 đề xuất, yêu cầu những nhà đổi mới đó trực tiếp giới thiệu giải pháp của họ tại Lễ hội Giới thiệu sản phẩm Đổi mới sáng tạo vào tháng 9 năm 2023.

Mike Delaney, Phó Chủ tịch PG&E về Quan hệ đối tác và Đổi mới sáng tạo Tiện ích, cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh cung cấp năng lượng an toàn, giá cả phải chăng và đáng tin cậy cho tất cả khách hàng của mình trong cũng như sau quá trình chuyển đổi năng lượng và chúng tôi nhận thấy việc thực hiện sứ mệnh đó đòi hỏi phải phát triển và triển khai các giải pháp đổi mới năng lượng với tốc độ nhanh hơn. PG&E là nơi đổi mới nâng tầm phạm vi thay đổi. Quan hệ đối tác của chúng tôi với các nhà đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng có tác động trực tiếp đến việc thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống năng lượng ngày nay và tương lai năng lượng sạch của California.”

Thúc đẩy các giải pháp công nghệ khí hậu

Nhờ có Lễ hội Giới thiệu sản phẩm, PG&E đã xác định được hơn 20 giải pháp bổ sung để nghiên cứu hoặc chứng minh sâu hơn vào năm 2024, bao gồm thông qua danh mục Chi phí Đầu tư Chương trình Điện (EPIC) 4 của các dự án công nghệ mới nổi mới ra mắt gần đây của PG&E. Các giải pháp mà PG&E đang khám phá nhằm giải quyết các nhu cầu trên toàn hệ thống năng lượng và đến từ các công ty sau:

Xe điện:

 • Eaton
 • Gridtractor
 • itselectric
 • New Sun Road
 • Valmont Industries
 • WeaveGrid

Khí đốt: 

 • C-FER Technologies
 • Onboard Dynamics
 • TrelliSense

Quy hoạch điện lưới tích hợp:

 • Camlin Energy
 • Future Grid
 • General Electric
 • Infravision
 • Palantir Technologies

Quản lý nguồn cung và tải:

 • Piclo

Ngầm hóa:

 • Biosirus
 • CivilGrid
 • General Electric
 • Parsons Corporation
 • SAM Companies
 • The Okonite Company

Cháy rừng:

 • Future Grid
 • Treeswift
 • Ubicquia

Danh sách trên bao gồm các giải pháp trong Lễ hội Giới thiệu sản phẩm được quan tâm trong giai đoạn tiền thương mại hóa/thương mại hóa sớm hoặc đối với các giải pháp đã thương mại hóa, trong đó cần tận dụng hoạt động Nghiên cứu & Phát triển quan trọng của PG&E. Các giải pháp đã thương mại hóa hoàn toàn được quan tâm từ Lễ hội Giới thiệu sản phẩm đang được đánh giá thông qua các quy trình tiện ích truyền thống không được liệt kê. Ngoài ra, PG&E tiếp tục đánh giá lại 568 ứng viên khác không được mời tham gia Lễ hội Giới thiệu sản phẩm và đang bổ sung có chọn lọc thêm các giải pháp đổi mới để tiếp tục nghiên cứu ngoài những giải pháp được xác định từ Lễ hội Giới thiệu sản phẩm.

Chiến lược và nhu cầu của PG&E cũng như công nghệ và giải pháp sẵn có tiếp tục phát triển theo thời gian và sẽ có thêm những con đường để cộng tác với PG&E thông qua nỗ lực Tăng tốc Đổi mới sáng tạo liên tục vào năm 2024.

Để tìm hiểu thêm về Chiến lược Nghiên cứu và Phát triển của PG&E, hãy đọc Báo cáo Chiến lược Nghiên cứu và Phát triển của PG&E, xem các video ghi lại tất cả các phiên Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo 2023 hoặc để liên hệ với PG&E và tham gia, hãy truy cập www.pge.com/innovation. Để tìm hiểu sâu hơn về danh mục dự án EPIC sắp tới của PG&E, hãy xem bài thuyết trình Hội thảo công cộng EPIC 4 có tại www.pge.com/EPIC.

Giới thiệu về PG&E

Pacific Gas and Electric Company, công ty con của PG&E Corporation (NYSE: PCG), là một công ty cấp điện và khí thiên nhiên kết hợp, phục vụ hơn mười sáu triệu người trên 70.000 dặm vuông ở Miền Bắc và Trung California. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập pge.compge.com/news  

Translate »