You are here: Home » Programming » Sacramento, Fresno/Stockton Weekly Schedule

Sacramento, Fresno/Stockton Weekly Schedule

Shopping
Filipino
Hmong
Mandarin Cantonese
Russian
South Asian Hindi / Punjabi
Vietnamese
Japanese
English

Xfinity TV Channel 398 & KBTV-CD 8.1(Sacramento) / Pacific Time (PT)

.

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

.

6:00 AM

Liquidation Channel
(English Shopping)

.

6:30 AM

.

7:00 AM

The Hmong Entertainment Hour
(Hmong Variety)
The Hmong Entertainment Hour
(Hmong Variety)
The Hmong Entertainment Hour
(Hmong Variety)
The Hmong Entertainment Hour
(Hmong Variety)
Hmong Report (Hmong News) The Hmong Entertainment Hour
(Hmong Variety)
Kingdom of God
(English Religious)

.

7:30 AM

Hmong Entertainment (Hmong Variety)

.

8:00 AM

The Country People
(Người Nhà Quê)
(Vietnamese Drama)
The Boat
(Đò Dọc)
(Vietnamese Drama)

.

8:30 AM

.

9:00 AM

Sakkath Spice
(English – South Asian Variety)

.

9:30 AM

Big News
(English-South Asian News)

.

10:00 AM

Magandang Buhay
(Filipino Talk)
Namaste America
(English-Hindi Variety)

Dance Kids
(Filipino Variety)

.

10:30 AM

TV Patrol World
(Filipino News)
Undercover
(Filipino Drama)

.

11:00 AM

FCI News Catch!
(Japanese News)
AVS Television Network
(English-Hindi Variety)

.

11:30 AM Felina
(Filipino Drama)

.

12:00 PM

Phoenix News
(鳳凰午間新聞)
(Cantonese News)
India Waves
(English-Hindi Variety)

.

12:30 PM

News Decoder
(時事大破解)
(Cantonese Talk)
Law for All
(Law 話事)
(Cantonese Talk)
What’s Up
(搞邊科)
(Cantonese Talk)
Healthy and Happy
(康樂園)
(Cantonese Talk)
All Walks of Life
(有偈傾)
(Cantonese Talk)
If You Are The One
(非誠勿擾)
(Mandarin Reality)

.

1:00 PM

Shanghai Primetime News (東方新聞)
(Mandarin News)
Showbiz India
(English-Hindi Variety)

.

1:30 PM

.

2:00 PM

If You Are The One
(非誠勿擾)
(Mandarin Reality)
Tiger Moms
(老媽駕到)
(Mandarin Reality)
A Brighter World
(世界青年說)
(Mandarin Variety)
Who’s Still Standing
(一站到底)
(Mandarin Variety)
Magic Cooking School
(加油小當家)
(Mandarin Variety)
Sitaarre TV
(English-Hindi Variety)
C for Chinese
(國民漢字須知)
(Mandarin Education)

.

2:30 PM

.

3:00 PM

Big News
(English – South Asian News)
India Waves
(English-Hindi Variety)

.

3:30 PM

CNL Family Television
(Russian Entertainment & Variety)

Sakkath Spice
(English -South Asian Variety)

.

4:00 PM

Taka Tak
(Punjabi-South Asian Variety)

.

4:30 PM

Current Time
(Russian News)

Entertainment Bullet
(Punjabi – South Asian News)

.

5:00 PM

Balitang America
(Filipino News)
Obsession
(Filipino Drama)
Fireline
(Punjabi Current Events)

.

5:30 PM

TV Patrol World
(Filipino News)

.

6:00 PM

Obsession
(Filipino Drama)
Adobo Nation
(Filipino Cooking)
Undercover
(Filipino Drama)
Felina
(Filipino Drama)
Magandang Buhay
(Filipino Talk)
Adobo Nation
(Filipino Cooking)
Balitang America
(Filipino News)

.

6:30 PM

Dance Kids
(Filipino Variety)
Dance Kids
(Filipino Variety)

.

7:00 PM

The Hmong Entertainment Hour
(Hmong Variety)
Hmong Report
(Hmong News)
The Hmong Entertainment Hour
(Hmong Variety)
Hmong Entertainment
(Hmong Variety)
Hmong Report
(Hmong News)

.

7:30 PM

Hmong Entertainment
(Hmong Variety)

.

8:00 PM

ESL NEWS (Bản tin giải trí, xã hội, đời sống)
(Vietnamese News)
The Hmong Entertainment Hour
(Hmong Variety)

.

8:30 PM

Discover Vietnam with Chef Martin Yan
(Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan)
(Vietnamese Cooking)
Hashtag Show
(Vietnamese Variety)
I Love Vietnam
(Việt Nam Đất nước tôi yêu)
(Vietnamese Documentary)
The Career
(Tiếu Lâm Bách Nghệ)(Vietnamese Variety)
4 Funny Chefs
(Bộ Tứ Ẩm Thực Vui Nhộn)(Vietnamese Variety)

.

9:00 PM

The Country People
(Người Nhà Quê)
(Vietnamese Drama)
The Boat
(Đò Dọc)
(Vietnamese Drama)

.

9:30 PM

.

10:00 PM

Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
(Mandarin News)

.

10:30 PM

.

11:00 PM

Ashes of Love
(香蜜沉沉燼如霜)
(Mandarin Drama)
What’s Up
(搞邊科)
(Cantonese Talk)
All Walks of Life
(有偈傾)
(Cantonese Talk)

.

11:30 PM

Healthy and Happy
(康樂園)
(Cantonese Talk)
Law for All
(Law 話事)
(Cantonese Talk)

.

12 AM – 6AM

Liquidation Channel (English Shopping)

Scroll To Top