You are here: Home » Programming » Seattle Weekly Schedule

Seattle Weekly Schedule

Shopping
Filipino
Hmong
Mandarin Cantonese
Russian
South Asian Hindi / Punjabi
Vietnamese
Japanese
English

Xfinity TV Channel 152 / Pacific Time (PT)

.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

.

6:00 AM Overnight Programming
(English)

.

6:30 AM

.

7:00 AM Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
(Mandarin News)

.

7:30 AM

.

8:00 AM Little Chestnut’s World
(唐朝小栗子)
(Mandarin Children)
Key to Wisdom
(人文講堂)
(Mandarin Education)
Youth Love Books
(青春愛讀書)
(Mandarin Education)
C For Chinese
(國民漢字須知)
(Mandarin Education)
Science Around Us
(生活裡的科學)
(Mandarin Children)
Little Chestnut’s World
(唐朝小栗子)
(Mandarin Children)
C For Chinese
(國民漢字須知)
(Mandarin Education)

.

8:30 AM Science Around Us
(生活裡的科學)
(Mandarin Children)
The Magic Flying House
(飛天妙妙屋)
(Mandarin Children)
Calling Dr. Marvelous
(呼叫妙博士)
(Mandarin Children)
Science Around Us
(生活裡的科學)
(Mandarin Children)

.

9:00 AM Magandang Buhay
(Filipino Talk)
Adobo Nation
(Filipino Cooking)
Balitang America
(Filipino News)

.

9:30 AM TV Patrol World
(Filipino News)
Celebrity Playtime
(Filipino Variety)

.

10:00 AM FCI News Catch!
(Japanese News)
Showbiz India
(English-Hindi Variety)
Sitaarre TV
(English-Hindi Variety)

.

10:30 AM

.

11:00 AM Ashes of Love
(香蜜沉沉燼如霜)
(Mandarin Drama)
AVS Television Network
(English-Hindi Variety)
Showbiz India
(English-Hindi Variety)

.

11:30 AM

.

12:00 PM Featured News
(Vietnamese News)
CBN News
(Vietnamese News)
Featured News
(Vietnamese News)

.

12:30 PM King of Food
(Thien duong am thuc)
(Vietnamese Variety)
Showbiz Magazines
(Tap Chi Show Biz)
(Vietnamese Variety)
E!News
(Vietnamese News)
E!News
(Vietnamese News)
The Career
(Tiếu Lâm Bách Nghệ)
(Vietnamese Variety)
King of Food
(Thien duong am thuc)
(Vietnamese Variety)
Showbiz Magazines
(Tap Chi Show Biz)
(Vietnamese Variety)

.

(12:45 PM) Travel with VIETV
(Du Lịch với VIETV)
(Vietnamese Travelogue)
Culture & Travels
(Du lịch và Văn Hóa )
(Vietnamese Travelogue)

.

1:00 PM I Love Vietnam
(Việt Nam Đất nước tôi yêu)
(Vietnamese Documentary)
Hashtag Show
(Vietnamese Variety)
Discover Vietnam with Chef Martin Yan
(Khám phá Việt Nam cùng Martin Yan )
(Vietnamese Travelogue)

.

1:30 PM Oriental Medicine
(Hạnh Phúc với Đông Y)
(Vietnamese Health)
Healthy Life
(Sức khỏe và đời sống )
(Vietnamese Health)
Arts & Flowers
(Hoa và mỹ thuật)
(Vietnamese Variety)
Music
(Âm nhạc)
(Vietnamese Music)
Technology in Our Life
(Công Nghệ Đời Sống)
(Vietnamese Talk)
Talk With Celebrities
(Tâm Tình Nghệ Sĩ)
(Vietnamese Talk)
Vietnamese Past & Present Culture
(Việt Nam Văn Hóa Xưa & Nay)
(Vietnamese Culture/Education)

.

2:00 PM We Will Get Married
(Ra Giêng Anh Cưới Em)
(Vietnamese Drama)
Tang Parn Kammathep
(Hành Trình Tình Yêu)
(Drama with Vietnamese Dub)

.

2:30 PM

.

3:00 PM To the Point
(Punjabi News)
Taka Tak
(Punjabi-South Asian Variety)

.

3:30 PM Entertainment Bullet
(Punjabi-South Asian Variety)

.

4:00 PM Sakkath Spice
(English-South Asian Entertainment)

.

4:30 PM Big News
(English-South Asian News)

.

5:00 PM Balitang America
(Filipino News)
In the Name of the Mother
(Filipino Drama)
Tasya Fantasya
(Filipino Drama)

.

5:30 PM TV Patrol World
(Filipino News)

.

6:00 PM In the Name of the Mother
(Filipino Drama)
Adobo Nation
(Filipino Cooking)
Tasya Fantasya
(Filipino Drama)
Ang Panday
(Filipino Drama)
Magandang Buhay
(Filipino Talk)
Adobo Nation
(Filipino Cooking)
Ang Panday
(Filipino Drama)

.

6:30 PM Celebrity Playtime
(Filipino Variety)

.

7:00 PM Shanghai TV Primetime News (東方新聞)
(Mandarin News)

.

7:30 PM

.

8:00 PM Ashes of Love
(香蜜沉沉燼如霜)
(Mandarin Drama)
If You Are The One
(非誠勿擾)
(Mandarin Reality)
A Brighter World
(世界青年說)
(Mandarin Variety)

.

8:30 PM

.

9:00 PM If You Are The One
(非誠勿擾)
(Mandarin Reality)
Idea Show
(不凡的改變)
(Mandarin Reality)
A Brighter World
(世界青年說)
(Mandarin Variety)
Who’s Still Standing
(一站到底)
(Mandarin Variety)
The Beautiful Articles
(閱讀閱美)
(Mandarin Variety)

.

9:30 PM The Beautiful Articles
(閱讀閱美)
(Mandarin Variety)
Idea Show
(不凡的改變)
(Mandarin Reality)

.

10:00 PM

.

10:30 PM News Decoder
(時事大破解)
(Cantonese Talk)
Law for All
(Law 話事)
(Cantonese Talk)
What’s Up
(搞邊科)
(Cantonese Talk)
Healthy and Happy
(康樂園)
(Cantonese Talk)
All Walks of Life
(有偈傾)
(Cantonese Talk)

.

11:00 PM Phoenix News (鳳凰六點新聞)
(Cantonese News)
Law for All
(Law 話事)
(Cantonese Talk)
What’s Up
(搞邊科)
(Cantonese Talk)

.

11:30 PM News Decoder
(時事大破解)
(Cantonese Talk)
Law for All
(Law 話事)
(Cantonese Talk)
What’s Up
(搞邊科)
(Cantonese Talk)
Healthy and Happy
(康樂園)
(Cantonese Talk)
All Walks of Life
(有偈傾)
(Cantonese Talk)
Healthy and Happy
(康樂園)
(Cantonese Talk)
All Walks of Life
(有偈傾)
(Cantonese Talk)

.

12 AM – 6AM Overnight Programming
(English)

Scroll To Top