Fresno / Stockton Events

60% hộ gia đình tại Hoa Kỳ đã chọn cách trả lời trên mạng để trả lời Thống Kê Dân Số 2020

Vẫn chưa quá muộn đâu. Vẫn còn thời gian để điền Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư!  Thống Kê Dân Số 2020 đang diễn ra đúng tiến độ với hơn 60 phần trăm các hộ gia đình tại Hoa Kỳ đã trả lời bản câu hỏi trắc nghiệm – đó là gần 89 …

Read More »

60% ng mga sambahayan ng Estados Unidos, na mas gustong sumagot online, ay sumagot na sa 2020 Census.

Hindi pa huli, may oras pa upang sumagot sa 2020 Census online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo!  Higit sa 60 porsyento ng mga sambahayan ng Estados Unidos ang sumagot na sa palatanungan ng 2020 Census — halos 89 milyong mga sagot. Pinagsisikap ng Census na makakuha ng tumpak na bilang ng ating mga magkakaibang mga pamayanan …

Read More »

60% of U.S. households, who prefer online method, have responded to the 2020 Census

It’s not too late, there’s still time to fill out the 2020 Census online, by phone or by mail!  The 2020 Census is on track with more than 60 percent of U.S. households responding to the questionnaire—that’s nearly 89 million responses. Efforts are underway to get an accurate count of all diverse communities in this nation.  Four out of every …

Read More »

Madera Increases COVID-19 Testing with New Community Testing Site at Madera Fairgrounds

Madera County has launched a new testing site in the City of Madera at the Madera Fairgrounds as of Wednesday, May 27, 2020. This new site is one of the many testing sites across the state offered through a partnership with OptumServe, the federal government health services business of Optum, a leading health services innovation company. “This testing site will …

Read More »

Key Messages from Office of Mayor Eric Garcetti (Russian)

Key Messages Week of 5/11 – Russian Постановление «Безопаснее дома». Постановление «Безопаснее дома» продлевается на срок после 15 мая. В зависимости от состояния общественного здравоохранения, администрация города будет постепенно менять порядок для разрешения более безопасной деятельности, открытия большего количества предприятий и возможности большего количества населения вернуться к работе. Повязки для лица. Мэр Гарсетти издал распоряжение, согласно которому жители должны носить …

Read More »

Key Messages from Office of Mayor Eric Garcetti – Hindi

घर मेंसुरक्षित रहनेका आदेश: घर मेंसुरक्षित रहनेके आदेश को 15 मई सेआगेबढा क्षदया गया है।सार्वजक्षनक स्वास्थ्य स्थिक्षतयोोंके आधार पर, शहर धीरे-धीरेइस आदेश को सोंशोक्षधत करेगा – सुरक्षित रूप सेगक्षतक्षर्क्षधयोों, व्यर्सायोोंके सोंचालन, और शहर क्षनर्ाक्षसयोोंको काम पेलौटनेकी िमता सीमा बड़ाई जाएगी। चेहरेका ढकना: मेयर गासेटी के आदेश के तहत सभी क्षनर्ाक्षसओोंको घर सेक्षनकलतेही चेहरा ढकने की आर्श्यकता है। २ साल की …

Read More »

Key Messages from Office of Mayor Eric Garcetti – Japanese

自宅待機令 自宅待機令は5月15日を超えて延長されました。公衆と衛生の状況に合わせながら、 安全に、より多くの活動とより多くのビジネスの営業を許可し、さらに多くの住民が仕 事に戻れるよう、市は徐々に要請を調整していきます。 フェイスカバーの着用 ガルセッティ市長は、ロサンゼルス居住者が外出する際には、フェイスカバーを必ず着 用するよう命じました。窒息の危険がある2歳未満の幼児、および特定の障がいを持つ 方々には、この要請は免除されます。 ビジネスおよび屋外での活動の更新 現在、屋内モールを除くすべての小売店は、カーブサイドおよび店先での引き渡しと配 達で営業することができます。 公共のハイキング道は利用可能です。ビーチは、水泳、サーフィン、ランニング、ウォ ーキングなどの動きのあるレクリエーションのみ、利用できます。駐車場、桟橋、ビー チの自転車道、売店は閉鎖しています。集会は禁止です。また、日光浴やグループスポ ーツなどの活動も禁止されています。市のテニスコート、ピックルボールコート、アー チェリー場、馬術センター、模型飛行機を飛ばすエリア、そして市の施設であるコミュ ニティ・ガーデンは、すべて利用可能です。

Read More »

Key Messages from Office of Mayor Eric Garcetti – Tagalog

Key Messages Week of 5/11 – Tagalog Mas “Ligtas sa Tahanan” Order: Pinahaba ang “Mas Ligtas sa Tahanan” Order ng Lungsod ng Los Angeles na lumampas sa ika labing-lima (15) ng Mayo. Depende sa mga kondisyon ng kalusugan ng publiko, ang Lungsod ay magpapatuloy na unti-unting iakma at isaayos ang Order upang masiguro ang matiwasay at ligtas na pagpapahintulot ng …

Read More »

Key Messages from Office of Mayor Eric Garcetti – Vietnamese

Key Messages Week of 5/11 – Vietnamese Chỉ Thị Ở Tại Nhà: Chỉ Thị Ở Tại Nhà đã được gia hạn qua ngày 15 tháng 5. Tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe cộng đồng, Thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh lại chỉ thị ở tại nhà – để cho phép nhiều hoạt động hơn, nhiều doanh nghiệp trở …

Read More »
Translate »