Thị Rrưởng Garcetti – Mayor Garcetti’s Key message for Week of 11/9 (Tiếng Việt)

Tổng Thống Đắc Cử Biden: Thị trưởng Garcetti tin rằng bầu cho Joe Biden, nước Mỹ đã chọn một nhà lãnh đạo đứng đắn và đồng cảm – một người hiểu rằng mỗi cá nhân đều quan trọng và xứng đáng được đánh giá bình đẳng về cơ hội và phẩm giá. Bầu chọn Kamala Harris, người Mỹ sẽ chứng kiến một người con gái của di dân có khả năng phi thường – một lời nhắc nhở cho các cô gái nhỏ của mọi chủng tộc và những người trẻ tuổi của mọi mã zip rằng nước Mỹ cũng có một vị trí cho họ.
Cùng nhau, Thị trưởng Garcetti chắc chắn họ sẽ là những đối tác mạnh mẽ cho Los Angeles, những người đã sẵn sàng vào ngày đầu tiên để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, xây dựng nền kinh tế của chúng ta trở lại tốt hơn, chữa lành vết thương bất bình đẳng chủng tộc, giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bảo vệ cuộc sống của các gia đình nhập cư, và hình dung lại ngày mai. Thị trưởng Garcetti chúc mừng tổng thống và phó tổng thống kế tiếp của chúng ta, và ông ấy mong muốn được hợp tác cùng họ để củng cố Los Angeles và toàn nước Mỹ.

Translate »