Covid-19 (Filipino/Tagalog)

ANG PECHANGA RESORT CASINO AY BUKAS NA MAY LIMITADONG OPERASYON

Mga-sign sa labas ng pasukan ng Pechanga ay nagpapaalala sa mga bisita tungkol sa mga protocol ng temperatura – Ang panauhin ng Pechanga ay may temperature na mag-scan bago pumasok sa loob nuong Hunyo 1. Nitong nakaraang Lunes, Hunyo 1, ika-12 ng hapon, ang Pechanga Resort na matatagpuan sa Temecula, California ay nagbukas muli para sa publiko. Matatandaang ang pinakamalaking casino/resort sa …

Read More »

Key Messages from Office of Mayor Eric Garcetti – Tagalog

Key Messages Week of 5/11 – Tagalog Mas “Ligtas sa Tahanan” Order: Pinahaba ang “Mas Ligtas sa Tahanan” Order ng Lungsod ng Los Angeles na lumampas sa ika labing-lima (15) ng Mayo. Depende sa mga kondisyon ng kalusugan ng publiko, ang Lungsod ay magpapatuloy na unti-unting iakma at isaayos ang Order upang masiguro ang matiwasay at ligtas na pagpapahintulot ng …

Read More »

Ano ang Safer at Home?

Nagpalabas si Mayor Eric Garcetti ng isang “Safer at Home” na pang-emerhensyang utos noong Marso 19 — nag-uutos sa lahat ng residente ng Lungsod ng Los Angeles na manatili sa loob ng kanilang mga tirahan,at limitahan agad ang lahat ng kilos sa labas ng tahanan maliban sa talagang kailangan upang asikasuhin ang mga esensyal na pangangailangan. Ang utos ay epektibo …

Read More »

Key Messages – Week of 4/20 – Tagalog

1) Libreng Pagsusuri: Para sa pangkalahatang publiko, ang libreng pagsusuri sa COVID-19 ay magagamit sa lahat ng mga residente ng L.A. County na may mga sintomas. Nag-aalok din ang Lungsod ng L.A. ng libreng pagsusuri sa mga kritikal na manggagawa kahit na walang sintomas – kabilang ang mga manggagawa sa grocery, kawani ng parmasya, nagtatrabaho sa ospital, mga pangunahing manggagawa …

Read More »

Sentro para sa Mga Pakikipag-ugnayan, Pagtugon at Referral sa COVID ng Child Care

1-800-446-1114 Pinalawak ng Child Care Aware ng Washington Family Center ang mga operation nito upang magsilbi bilang hub sa pagtugon, mapagkukunan at referral sa pangangalaga ng bata sa buong estado sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ang Family Center, na pinatatakbo ng Child Care Resources, ay susuportahan ang mga pamilyang nangangailangan ng pangangalaga sa bata, mga nag-aalaga ng bata na nangangailangan …

Read More »

Isang Sanggunian Para sa Pagpapanatili ng Kalusugan at Kagalingan ng Pag-iisip – Pagharap Sa Stress Sa Panahon Ng Mga Pagkalat Ng Nakakahawang Sakit

Sinusuportahan ng Department of Health (Kagawaran ng Kalusugan ng Pag-iisip) ang kagalingan ng pamilya, mga kaibigan at katrabaho sa ating County. Kapag napapakinggan, nababasa, o napapanood mo ang mga balita tungkol sa pagkalat ng isang nakakahawang sakit, maaari kang mabalisa at magpakita ng mga palatandaan ng stress—kahit na ang pagkalat ng sakit ay nakakaapekto sa mga taong malayo sa iyong …

Read More »
Translate »