New York City / New Jersey News

Keeping Local Restaurants Cooking, The PG&E Corporation Foundation Renews Contribution to Restaurants Care Resilience Fund for 2023

Independent Restaurant Owners in PG&E’s Service Area Can Apply for $5,000 Grants Oakland, Calif. — For the third consecutive year, The PG&E Corporation Foundation (The PG&E Foundation) is providing grants to independent restaurant owners and their staffs through the California Restaurant Foundation’s (CRF) Restaurants Care Resilience Fund. The PG&E Foundation is contributing $900,000 this year to help build more resilient hometown businesses for …

Read More »

DuPage County Health Department Launches 988 Suicide & Crisis Lifeline Mental Health Campaign

DuPage County – Each year in May, the DuPage County Health Department (DCHD) recognizes Mental Health Month with other national organizations to raise awareness about the importance of mental health and substance use treatment, help individuals access resources for support, and reduce stigma. On May 1, 2023, DCHD is launching a public awareness digital advertising campaign to promote the 988 …

Read More »

National Asian Pacific Center On Aging (NAPCA) (Vietnamese)

Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương Về Người Cao Niên (NAPCA) là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi Việt Nam và gia đình họ. Chúng tôi điều hành một Trung Tâm Hỗ Trợ Cao Niên NAPCA dành cho Người Lớn Tuổi và Người Chăm Sóc và …

Read More »

National Asian Pacific Center On Aging (NAPCA) (Korean)

NAPCA (전미 아태 노인 센터)는 아시안 노인과 그 가족의 삶의 질을 향상시키는데 전념하는 비영리 단체입니다. 저희는 고령자 및 간병인을 위한 NAPCA 노인 지원 센터를 운영하고 있으며 5개 언어로 서비스를 제공합니다. 이 칼럼에서는 독자들로부터 받은 몇 가지 중요한 질문을 공유하고자 합니다. 도움이 되시길 바랍니다. 질문 1:   제 남편은 곧 65세가 되며 여전히 일하고 있습니다.  저와 남편은 남편의 직장 의료보험에 가입되어 …

Read More »

Eraserheads Rocks Live Sa Pechanga Resort Casino Mayo 28 6pm

Ang alternatibong rock band na ‘Eraserheads’, isa sa pinaka nakaaangat at sadyang hinahabol na grupo sa larangan ng musikang Pilipino ay magtatanghal ng live sa Pechanga Resort Casino sa Linggo, Mayo 28, sa ganap na alas-6p.m., isa sa mga serye ng pandaigdig na konsyerto sa buong taon. Ang Pechanga Resort Casino, matatagpuan sa I-15 Highway sa Temecula Valley, Southern California …

Read More »

Eraserheads Rocks Live At Pechanga Resort Casino May 28 At 6pm

Alternative rock band ‘Eraserheads’, one of the most successful and sought-after group in the history of Filipino music performs live in Pechanga Resort Casino on Sunday, May 28 at 6p.m., in a series of world concert tours for the entire year. Pechanga Resort Casino, conveniently located off Highway I-15 in Temecula Valley, Southern California wine county, is well-known for hosting …

Read More »

加州社區大學是幫助學生們實現高等教育目標性價比最高的選擇

撰稿:加州社區大學系統校長辦公室,教育服務與支持副校長Rebecca Ruan-O’Shaughnessy 像很多亞裔學生一樣,我的人生規劃包括努力學習、獲取好成績並且從大學畢業,這樣才能找到好工作。雖然聽起來簡單,但是我們都知道生活之路不是那麼暢通無阻或簡單輕鬆的。 作為加州社區大學的教育服務與支持副校長,我理解學生們在尋求高等教育學位或證書過程中所面臨的諸多困難。因此,我堅信社區學院必須要為學生提供各種學術項目以及學生支持服務來幫他們取得成功。 我想借歡慶每年四月的加州社區學院月之際,向大家強調加州社區大學為學生們提供的高品質、低費用的教育機會,幫助他們成功入學、升學並向著自己的教育目標繼續前行。 雙錄取項目就是一個讓學生接受高等教育並幫助他們節省學費的重要方式。高中生,以及就讀非學分或成人教育證書項目課程及同等項目課程的學生,都可以通過雙錄取這個機會提前開始接受大學教育。雙錄取的課程都是由業內專家授課的大學課程。學生們可以用這些課程的學分來獲取高中文憑(或成人同等文憑)以及未來的大學學位。簡而言之,一個雙錄取課程可用來達成兩個不同的學業目標。另外,雙錄取課程對大部分學生都是免費的。在今天競爭激烈的職場中,節省時間與金錢來達成教育和職業目標比以往任何時候都更重要。 在此之外,我們遍佈全州的116大學也通過200多個職業教育項目來為所有的加州人民提供實際從業經驗,並取得當今及未來職場中熱門工作所需的培訓。對於那些想從社區大學開始然後轉學到四年制大學的學生來說,我們也會為他們提供有保障的保送名額,通過轉學副學士學位項目來幫助他們繼續就讀和我們系統合作的四年制公立或非盈利私立大學。 同時,加州社區大學為學生們提供全年的助學金以及其他財務援助來幫助您支付各方面的費用—— 學費、書本、交通、托兒及食品開銷,有時甚至還包括房租。現在真是報名就讀加州社區大學的絕好時機。 現在就踏上您大學教育的征途吧!如果您想參加雙錄取項目,高中及成人教育學生應與您的學校輔導員進一步交談,以瞭解可選修的雙錄取課程、確定資格條件以及報名程序。如果您正在考慮職業培訓、兩年學位或最後轉入四年制大學,請到我們的網站ICanGoToCollege.com來瞭解適合您的各種方案。 我大力支持您去追尋高等教育的夢想。請邁出最重要的第一步,現在就報名成為加州社區大學的一員。這將是您有百利而無一弊的選擇!

Read More »

May is CalFresh Awareness Month

Join us for the Community Kick-off Event and Resource Fair Thursday, May 4, 2023 From 9AM to 2PM Amelia Mayberry Park 13201 Meyer Rd, Whittier, CA 90605 Onsite CalFresh Program enrollment assistance Free produce distribution ReThink Your Drink demonstration Children’s Toy giveaway Zumba classes “Join the Food Fight” Food Access Advocacy Workshop Metro LIFE Program Summer Internship recruitment

Read More »

Why did the Polaris Dawn crew land in the Philippines this week? 5 answers.

MEMPHIS, Tenn (April 20, 2023) – The Polaris Dawn crew donates Starlinks to St. Jude Global partner in Philippines, improving access to global healthcare. Childhood cancer institutions in Chile, Peru, Brazil and Mozambique also receiving satellites. They were… 1. … delivering Starlinks to children’s cancer facilities. “If we’re going to get to the Moon or Mars someday, we better have …

Read More »

캘리포니아 커뮤니티 칼리지는 학생들이 대학 교육 목표를 달성하는 데 시간과 비용을 절약할 수 있도록 지원합니다

작성자: Rebecca Ruan-O’Shaughnessy, 캘리포니아 커뮤니티 칼리지 총장실 교육 서비스 및 지원 담당 부총장 많은 아시아계 학생처럼, 저는 어렸을 때 열심히 공부해서 좋은 성적을 받아 대학을 졸업하고 좋은 직장을 찾아야 한다는 기대를 받았습니다. 간단해 보이지만 삶은 그렇게 간단하거나 쉬운 것이 아닙니다. 캘리포니아 커뮤니티 칼리지의 교육 서비스 및 지원 담당 부총장으로서, 저는 학생들이 학위나 자격증을 취득하는 과정에서 직면하는 많은 어려움을 이해하고, 학생들이 …

Read More »
Translate »