New York City / New Jersey News

May is Mental Health Awareness Month

Two women sitting on couch

As we recognize Mental Health Awareness Month this May, we would be remiss not to acknowledge the mental and emotional impacts many of us are likely experiencing in response to recent traumatic events in our community, tragic conflict and wars taking place across the globe, and the lingering impacts of the pandemic.  This May, and always, the Sacramento County Division …

Read More »

Các quy định mới của liên bang đang hướng chúng ta đến sự ảnh hưởng của việc đi lại bằng đường hàng không vào Mùa xuân năm 2023. Hãy chuẩn bị ngay bây giờ với REAL ID.

Nếu quý vị chưa nộp đơn xin REAL ID, hãy lưu ý rằng các yêu cầu liên bang về việc đi lại sẽ sớm có hiệu lực, vậy nên đây là kỳ nghỉ xuân cuối cùng quý vị có thể đi du lịch mà không cần có REAL ID! Bắt đầu từ tháng 5 năm 2023, quý vị sẽ cần …

Read More »

Physical, Digital and Photocopies of Vaccination Cards Are All Accepted as Proof of Vaccination in Washington State

Several types of proof of COVID-19 vaccination are accepted in Washington State.   First is the vaccination card, which is specific to the COVID-19 vaccine and given to a patient when they receive their first dose. This is different than a vaccine record, which is a more comprehensive record of all immunizations a person has received.   A vaccine card is filled …

Read More »

Washington State Insurance Commissioner Extends COVID-19 Testing and Surprise Billing Emergency Orders to May 28

Mike Kreidler, Washington State’s Insurance Commissioner, has extended two emergency orders related to COVID-19 testing. The first order states that health insurers must waive copays and deductibles for any individual requiring COVID-19 testing. The second order protects those who require testing from any unexpected bills related to lab fees associated with COVID-19 diagnostic testing. Both orders have been extended to May 28.  According to …

Read More »

Tiêm Chủng cho Trẻ Từ 5-11 Tuổi: Phụ Huynh Chia Sẻ Những Lý Do Tại Sao Của Họ

Phụ huynh chia sẻ những lý do cho con em tiêm vắc-xin COVID-19 Thực Hiện Bởi Bác Sĩ Elliot T. Sumi Bác Sĩ Nhi Khoa Trên khắp Bang Golden, các bậc phụ huynh đang nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của họ về việc cho trẻ nhỏ được tiêm vắc-xin COVID-19. Trong các phòng khám bệnh của tôi, phụ …

Read More »

為5-11歲的孩子接種疫苗:父母們來分享「為什麼」

父母們分享為孩子接種COVID-19疫苗的原因 由醫學博士及兒科醫生Elliot T. Sumi撰稿 金州各地的父母都在向他們的兒科醫生諮詢為年幼孩子接種疫苗來預防COVID-19的事宜。在我的診療室內,父母們經常對疫苗安全提出問題,而我也很樂意分享有關COVID-19疫苗如何被研製及測試的訊息,從而讓他們可以瞭解其好處。值得慶倖的是,我很多病人的父母都選擇為他們5-11歲的孩子接種此疫苗來預防嚴重病症、住院甚至死亡。 如果您還在決定是否要為您的孩子接種疫苗來預防COVID-19,我想分享一些我的病人的父母們所說的原因。我認為這些選擇接種疫苗的「為什麼」常常可以比任何廣告或公共衛生通告都更有說服力,因為它們來自像您一樣都想讓孩子最好成長的其他父母們。 最近我聯繫了全州各地的幾名同事。他們跟我分享了一些在自己診療室裡聽到的來自父母們的評論。雖然出於保護病人身份隱私這些評論是匿名的,但是我們很容易看出父母們所給出的原因可以分為幾類: 預防COVID-19最嚴重的危害:很多家長選擇給他們5-11歲的孩子接種疫苗來為他們預防COVID-19造成的最嚴重後果,其中包括嚴重病症、住院甚至死亡。「即使我的孩子得了COVID-19,我也想讓他們有最大的可能性避免住院。」一位母親說。但是其他家長也談到希望為孩子預防長期COVID——它所引發的症狀可以持續數月甚至數年。 在上學時及各種活動中提供保護:家長們告訴我們他們想要孩子在上學時及在參加課外活動,比如體育和童軍活動時,受到保護。「當孩子們回去打籃球時,知道他們已經接種了疫苗,我心裡會感到好些。」一位母親告訴我。 保護家人:有些家長住在多代家庭中。他們選擇為符合條件的孩子接種疫苗來保護年邁的祖父母或新生兒及嬰兒,以及向在抗疫前線崗位上當醫生或護士的家庭成員致敬。有些父母自己就在前線工作並擔心把COVID-19帶回家中傳染給孩子。家中仍然是最常見的傳染地之一。為每一個符合條件的人接種疫苗是避免傳染的最佳方式。「我擔心把COVID-19從工作場所帶回家中,並想要保證孩子們安全。」一位父親說。 在社交時提供保護:父母知道在疫情的最早幾個月裡孩子們放棄了很多。從留宿到派對,他們想要孩子們能回歸到自己所喜愛的活動中去。「在封鎖期間,我的孩子真的很想念他們的朋友。有了疫苗,他們就能再次一起玩耍並且也受到保護。」一名父親告訴我。 保護更廣泛的社區:有些家長也認識到疫苗有著幫助我們預防未來變種的力量。越多有活性的病毒存活,它們傳播並形成更多變種的可能性就越高。越多人接種疫苗來預防它們,它們能突變並傳播的可能性就越低。「我們只有讓包括孩子在內的更多人接種疫苗,才能阻止新型變種的形成。」一位母親說。 當父母們就為孩子接種疫苗同我分享「為什麼」時,作為一名兒科醫生的我覺得很欣慰。當我聽到這些原因時,就很容易看到咱們對孩子們的安全都有著同樣的擔憂,並且父母們都想為孩子提供最佳的保護。 當您準備好詢問與疫苗有關的問題或為您的孩子接種疫苗時,請與孩子的兒科醫生聯繫,或訪問MyTurn.CA.gov來查找您附近的疫苗。 醫學博士Elliot T. Sumi是來自加州托倫斯的一名兒科醫生並在此地區的諸多醫院行醫,其中包括Torrance Memorial Medical Center 和 Providence Little Company of Mary Medical Center Torrance。Sumi醫生在洛杉磯兒童醫院(Children’s Hospital Los Angeles)完成了他的兒科專業培訓。他從Loyola University Chicago的Stritch醫學院獲取了醫學學位,並已經從醫20餘年。

Read More »

Vaccinating Kids 5-11: Parents Share Their Whys

Parents share reasons for giving kids the COVID-19 vaccine By Elliot T. Sumi, MD Pediatrician Across the Golden State, parents are speaking with their pediatricians about getting young children vaccinated against COVID-19. In my examination rooms, parents often have questions about vaccine safety and I’m happy to share how the COVID-19 vaccines were developed and tested, so they can understand …

Read More »

Tấm gương sinh viên lãnh đạo hoạt động từ thiện giúp thúc đẩy cộng đồng, giành giải thưởng quốc gia khi quyên góp gần 70,000 đô la cho St. Jude Children’s Research Hospital

Viviana Cao đã lãnh đạo chi hội gây quỹ của tổ chức Tri Delta, vượt qua 117 chi hội trên khắp Hoa Kỳ để giành Giải thưởng cho hoạt động từ thiện phát triển nhất năm 2021 từ St. Jude. Viviana Cao: Chủ tịch Hội từ thiện, Tri Delta, Chuyên ngành Truyền thông, Niên khóa 2022, Đại học Nam California. …

Read More »

学生慈善领袖推动社区,为St. Jude Children’s Research Hospital 筹集近 7 万美元, 获得国家奖项

Viviana Cao 领导了她所在Tri Delta 分会的筹款工作,在美国 117 个分会中获得了 St. Jude 颁发的 2021 年最佳进步慈善奖。 Viviana Cao:Tri Delta 慈善主席,南加州大学 (University of Southern California) 2022 届传播系毕业生。 田纳西州,孟菲斯市(2022 年 5 月 6 日)Viviana Cao 这个月将从南加州大学毕业,取得传播学学位,并将带着毕生难忘的回忆和为St. Jude Children’s Research Hospital® 筹集资金的获奖经历走上舞台。两年来,Cao 一直担任USC Tri Delta 分会的慈善主席。Tri Delta 是 St. Jude 的全国合作伙伴,在像 Cao 所在分会等各分会的努力下,最近提前两年完成了为 St. Jude 筹集 $6000 万美元的承诺。 筹集资金让人惴惴不安,因为 2020 年世界还在适应虚拟活动,Cao 回忆说,「天哪,我报名参加了什么?」 但是,Cao 是第一代越南裔美国人,她的父母是越南战争的难民,无论是作为美国队的两届跆拳道冠军参加比赛,还是在全球疫情中筹集资金,她都接受挑战。 除了有名的筹款活动,如写信活动 Sincerely Yours,Cao …

Read More »

學生慈善領袖推動社區,為 St. Jude Children’s Research Hospital 籌集近 7 萬美元, 獲得國家獎項

Viviana Cao 領導了她所在 Tri Delta 分會的籌款工作,在美國 117 個分會中獲得了 St. Jude 頒發的 2021 年最佳進步慈善獎。 Viviana Cao:Tri Delta 慈善主席,南加州大學 (University of Southern California) 2022 屆傳播專業畢業生。 田納西州孟菲斯(2022 年 5 月 6 日)Viviana Cao 這個月將從南加州大學畢業,取得傳播學學位,並將帶著畢生難忘的回憶和為 St. Jude Children’s Research Hospital® 籌集資金的獲獎經歷走上舞台。兩年來,Cao 一直擔任 USC Tri Delta 分會的慈善主席。Tri Delta 是 St. Jude 的全國合作夥伴,在像 Cao 所在分會等各分會的努力下,最近提前兩年完成了為 St. Jude 籌集 6000 萬美元的承諾。 籌集資金讓人惴惴不安,因為 2020 年世界還在適應虛擬活動,Cao 回憶說,「天哪,我報名參加了什麼?」 但是,Cao 是第一代越南裔美國人,她的父母是越南戰爭的難民,無論是作為美國隊的兩屆跆拳道冠軍參加比賽,還是在全球疫情中籌集資金,她都接受挑戰。 …

Read More »
Translate »