New York City / New Jersey News

Anthem Cập Nhật Các Vấn Đề Liên Quan Đến Xét Nghiệm COVID-19 và Chăm Sóc để Hỗ Trợ Các Thành Viên của Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Liên Kết

Công ty phát triển khả năng đánh giá COVID-19 thông qua ứng dụng di động Sydney Care INDIANAPOLIS–(BUSINESS WIRE)– Hôm nay, các chương trình bảo hiểm sức khỏe liên kết của Anthem công bố những thông tin cập nhật và tài nguyên bổ sung có thể giúp cung cấp khả năng tiếp cận chăm sóc cao hơn, đồng thời loại …

Read More »

A Letter From Our CEO

Crossings TV COVID-19 Response Dear Viewers and Partners, I’m sending this letter during this difficult time, as the spread of Novel Coronavirus (Covid-19) is impacting our communities.  Crossings TV has implemented protective measures to set up its employees for working remotely. We want to assure you that we will continue broadcasting Asian language programs in all markets, as well as …

Read More »

2019 Novel Coronavirus (Hmoob)

2019 Novel Coronavirus (Minnesota Department of Health) Qhov 2019 novel coronavirus (COVID-19) yog ib yam kab mob vais lav tshiab uas yog ua kab mob rau feem txoj kev ua pa. Nws kis ib tus rau ib tus los yeej tau. Vim yam kab mob vais lav no tseem tshiab, peb tseem tsis tau paub txhua yam, tiamsis peb niaj …

Read More »

COVID-19 Public Health हिदायत

COVID-19 क्या है? COVID-19 (जिसे पहले “नॉवेल कोरोनवायरस” के रूप में जाना जाता था) व्यक्ति-से-व्यक्ति में फैलने वाला एक नया वायरस स्ट्रेन है। यह वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों में है। उपन्यास कोरोनावायरस (COVID-19) कैसे फैलता है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ अभी भी प्रसार के बारे में अधिक सीख रहे हैं। वर्तमान में, इसे फैलाने के लिए सोचा …

Read More »

County Exploring Measures to Mitigate COVID-19 Risks to Homeless Community

The County of Orange is exploring all precautionary and preventative measures to mitigate the spread of COVID-19 within the homeless population. The County has identified short-term strategies that provide alternative placement for sheltered individuals who are elderly and/or those who have severe underlying health conditions. This includes about 80 recuperative care beds available for sheltered individuals considered high risk due …

Read More »
Translate »