Vietnamese

Thành phố Seattle công bố chương trình trợ giúp pháp lý dành cho những người nhập cư không có giấy tờ và người hưởng quyền lợi chương trình DACA, cũng như hỗ trợ tài chính để gia hạn DACA nhằm đáp trả hành động chống người nhập cư của Tổng Thống Trump

SEATTLE (Ngày 20 tháng 08 năm 2020) – Thành phố Seattle sẽ tổ chức buổi hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo đem lại cơ hội gặp gỡ luật sư trợ giúp vấn đề di trú cho những người nhập cư không có giấy tờ và người hưởng quyền lợi chương trình DACA. Chương trình trợ giúp này được …

Read More »

Cục Thống Kê Dân Số Điều Chỉnh các Hoạt Động Để Bảo Đảm Mọi Người Đều Được Kiểm Kê

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 – Trong lúc Cục Điều Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi các tác động mà COVID-19 gây ra đối với các hoạt động Thống Kê Dân Số 2020, các thay đổi khi hành động đang được áp dụng để bảo đảm an toàn cho nhân viên và công chúng để …

Read More »

Tuyên bố từ Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Steven Dillingham: Bàn Giao Kết Quả Thống Kê Dân Số 2020 Đầy Đủ và Chính Xác

NGÀY 3 THÁNG TÁM NĂM 2020 — Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá các kế hoạch hoạt động để thu thập và xử lý dữ liệu Thống Kê Dân Số 2020. Hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về kế hoạch của chúng tôi, bao gồm việc khen thưởng nhân viên kiểm đếm …

Read More »

Tuyên bố của Giám Đốc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Steven Dillingham: Cung cấp Thống Kê Dân Số 2020 đầy đủ và chính xác

Ngày 3 Tháng Tám, 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá các kế hoạch hoạt động của mình để thu thập và tiến hành Thống Kê Dân Số 2020. Hôm nay, chúng tôi thông báo các bản cập nhật cho kế hoạch của chúng tôi sẽ bao gồm các giải thưởng của nhân viên …

Read More »

Cục Thống Kê Dân Số Năm 2020 Gửi Bưu Thiếp Nhắc Nhở Cuối Cùng Trước Khi Nhân Viên Thống Kê Ghé Thăm Các Gia Đình

NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2020— Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ gửi bưu thiếp nhắc nhở trong tuần này cho khoảng 34,3 triệu gia đình. Đây sẽ là thư gửi cuối cùng trước khi nhân viên kiểm đếm bắt đầu ghé thăm các gia đình không đáp ứng trên toàn quốc vào giữa tháng Tám. Trả lời ngay …

Read More »

Hãy đại diện cho thành phố của quý vị: Chương Trình Voucher Dân Chủ Hiện Đã Mở Cho Các Ứng Cử Viên Năm 2021

Seattle (Ngày 1 tháng 7 năm 2020) Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Chương Trình Voucher Dân Chủ (Democracy Voucher Program) của Thành Phố Seattle (City of Seattle) được mở cho các ứng cử viên quan tâm đến việc sử dụng các Voucher Dân Chủ (Democracy Voucher) để hỗ trợ tài chính cho các chiến dịch của họ trong …

Read More »

Cập nhật về Hoạt động của Thống Kê Dân Số 2020

Ngày 12 tháng 6 năm 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi tác động của dịch COVID-19 đến các hoạt động của Thống Kê Dân Số 2020 và tuân theo hướng dẫn của cơ quan quản lý y tế cấp liên bang, tiểu bang và địa phương để đảm bảo an toàn cho nhân …

Read More »

MỘT PHẦN BA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRONG CÁC KHU VỰC NGƯỜI MỸ GỐC Á Ở QUẬN LA CHƯA ĐIỀN HOÀN TẤT THỐNG KÊ DÂN SỐ

Hội Đồng Giám Sát Quận L.A. kêu gọi cư dân điền thống kê dân số trong Ngày Hành Động Thống Kê Dân Số Toàn Quốc LOS ANGELES, CA – Ngày 16 tháng Sáu, 2020 – Hội Đồng Giám Sát Quận L.A. cùng với các viên chức chính quyền tiểu bang và liên bang công nhận Ngày Hành Động Thống Kê …

Read More »
Translate »