Nhiều gia đình có thể được các nhân viên Thống Kê Dân Số 2020 tiếp tục đến thăm gặp

Gặp gỡ để kiểm tra chất lượng và bảo đảm mọi người được kiểm kê.

Ngày 31 tháng 8 năm 2020– Hiện các cuộc thăm dò tận nhà của những nhân viên thống kê dân số đang tiến hành. Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ  thông báo cho các gia đình rằng họ có thể được các nhân viên Thống Kê Dân Số 2020 tiếp tục đến thăm gặp để bảo đảm tất cả mọi người đều được đưa vào trong cuộc Thống Kê Dân Số 2020. Cho đến nay, 64,9% của tất cả các đơn vị gia cư đã trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư, và 17,5% khác được kê khai bởi những nhân viên thống kê và các hoạt động thu thập dữ liệu thực địa khác. Tổng cộng, hơn 82,4% tất cả các đơn vị gia cư trên toàn quốc đã được kiểm kê trong cuộc Thống Kê Dân Số 2020 tính đến ngày 30 tháng 8. Cục Thống Kê Dân Số đang làm việc để kê khai các gia đình còn lại — khoảng 1/5 tổng số gia cư.

Mỗi ngày, Cục Thống Kê Dân Số cập nhật danh sách các gia đình đã trả lời. Có thể có một nhân viên thống kê được thuê tại địa phương vẫn sẽ đến thăm gặp các đơn vị gia cư như một phần của chương trình bảo đảm chất lượng của Cục Thống Kê Dân Số cho cuộc Thống Kê Dân Số 2020. Công chúng được khuyến khích hợp tác với những nhân viên thống kê khi họ ghé thăm.

Ví dụ, những nhân viên thống kê đến thăm các gia đình, nơi có thể có một số nhầm lẫn về địa chỉ. Nếu địa chỉ gần đây đã thay đổi hoặc gia đình đã trả lời bằng địa chỉ không đúng với danh sách địa chỉ của Cục Thống Kê Dân Số, những nhân viên thống kê sẽ đến gặp để trực tiếp xác minh và lấy câu trả lời. Xin vui lòng trả lời khi nhân viên kiểm kê đến gặp. Nếu một nhân viên thống kê để lại giấy báo về chuyến thăm của họ, qúy vị có thể trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng cách sử dụng số ID thống kê được cung cấp trên giấy báo. Số ID này liên kết địa chỉ của qúy vị với câu trả lời của qúy vị và bảo đảm qúy vị được kiểm kê đúng địa chỉ. Cục Thống Kê Dân Số có các phương pháp và quy trình nghiêm ngặt để giải quyết mọi đáp ứng trùng lặp.

Trong một số trường hợp, có thể một nhân viên thống kê thứ nhì đến thăm một gia đình để thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn. Cuộc phỏng vấn bổ sung này là một trong những cách để chúng tôi kiểm tra chất lượng công việc của những nhân viên thống kê dân số.

Ngoài ra, các đại diện khác của Cục Thống Kê Dân Số tiếp tục đến thăm các đơn vị gia cư để thực hiện các cuộc khảo sát đang diễn ra cùng thời điểm với Thống Kê Dân Số2020, chẳng hạn như Khảo Sát Cộng Đồng Hoa Kỳ. Các cuộc khảo sát đang diễn ra này chỉ ảnh hưởng đến một số ít gia đình trên toàn quốc và cung cấp thông tin có giá trị để giúp các nhà lãnh đạo cộng đồng lập kế hoạch cho bệnh viện và trường học, cải thiện các dịch vụ khẩn cấp và đưa ra quyết định sáng suốt về kế hoạch tạo ra việc làm.

Các gia đình vẫn có thể trả lời cuộc Thống Kê Dân Số 2020 bằng cách truy cập trực tuyến tại 2020census.gov, qua điện thoại theo số 844-461-2020 hoặc bằng cách hoàn tất và gửi lại bản in câu hỏi mà họ đã nhận được qua đường bưu điện.

Không có tin tức gì mới trong thông báo này. Đây chỉ là Bản Nhắc Nhở thôi.

Translate »