Các hoạt động đặc biệt của Cục Thống Kê Dân Số 2020 để kiểm kê số người đang lâm vào cảnh vô gia cư sẽ bắt đầu vào tuần tới

Ngày 16 tháng 9 năm 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các hoạt động đặc biệt để kiểm kê những người vô gia cư trong các cộng đồng trên toàn quốc vào ngày 22 tháng 9. Những nhân viên thống kê được đào tạo đặc biệt sẽ kiểm kê số người này từ ngày 22 đến 24 tháng 9 tại các nhà tạm trú, bếp súp và trạm xe bán thức ăn lưu động trong hoạt động được đặt tên là Kiểm Kê Nhờ Vào Dịch Vụ (SBE). Những nhân viên thống kê cũng sẽ kiểm kê những người sống ngoài trời, trong các trạm trung chuyển và tại các địa điểm khác nơi mọi người đến ngủ trong một hoạt động được đặt tên là Nhắm Tới Những Địa Điểm Ngoài Trời Không Mái (TNSOL).

“Cục Thống Kê Dân Số cam kết sẽ đưa vào thống kê tất cả mọi người một lần, chỉ một lần thôi và ở đúng nơi,” Tiến sĩ Steven Dillingham, giám đốc Cục Thống Kê Dân Số cho biết. “Để tiếp cận tất cả mọi người sống ở Hoa Kỳ, những nhân viên kiểm kê của chúng tôi đang tiến hành các hoạt động đặc biệt để kiểm kê những người đang sống vô gia cư để bảo đảm cuộc thống kê 2020 được đầy đủ và chính xác.”

Kiểm kê số người đang sống vô gia cư chỉ là một phần của công tác Group Quarters (GQ), là một tiến trình đặc biệt để thống kê được những người có hoàn cảnh sống cá biệt. Công tác GQ cũng tính đến những người đang sống trong các viện dưỡng lão, nhà tù, cơ sở truyền giáo và ký túc xá. Một cuộc Thống Kê Dân Số 2020 đầy đủ và chính xác cuối cùng có thể giúp các tổ chức cung cấp các dịch vụ tốt hơn, cải thiện khả năng phân phối thực phẩm cũng như lựa chọn nơi ở cho những người có nhu cầu.

Ông Dillingham nói: “Chúng tôi cam kết thực hiện mọi bước cần thiết để bảo đảm rằng chúng tôi thu hút được tất cả mọi người. “Ngay cả khi qúy vị có người ở cùng vì không có nơi nào khác để sống, thì cũng hãy nhớ đưa tên họ vào khi qúy vị trả lời thống kê.”

Để chuẩn bị cho việc thống kê những người đang sống vô gia cư, Cục Thống Kê Dân Số hiện đang phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương và đã tham khảo ý kiến ​​của các nhóm vận động cũng như các bên liên quan khác trên khắp cả nước để điều chỉnh công việc này tùy theo tình hình COVID-19. Cục Thống Kê Dân Số cũng đang làm việc với các quản trị viên của những nơi cung cấp dịch vụ để xác định các địa điểm mà những người vô gia cư đang sống để bảo đảm có được con số thống kê đầy đủ về những người này.

Các khách sạn đang được sử dụng làm nơi cách ly vì COVID-19 thường được coi như là các Địa điểm Trung Chuyển Tạm Thời và không phải là một phần của SBE. Tuy nhiên, nếu 100% người ở trong khách sạn là những người vô gia cư, thì nó được thống kê trong SBE.

Để thống kê được đầy đủ những người ở ngoài trời trong những nơi như lều trại, các toán nhân viên kiểm kê sẽ mặc áo phản quang và mang theo điện thoại thông minh, đèn pin và bảng câu hỏi bằng giấy khi đến các địa điểm đó; thường vào ban đêm. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để thu thập tất cả các thông tin được yêu cầu trên bản in thống kê dân số. Nếu không làm được, những nhân viên thống kê sẽ tiến hành việc đếm đầu người. Những nhân viên kiểm kê sẽ tuân theo hướng dẫn y tế công cộng mới nhất của địa phương về việc sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân và giãn cách xã hội.

Những số liệu thống kê dân số rất quan trọng đối với các chương trình và nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ người vô gia cư và hướng dẫn cách các nhà lập pháp tiểu bang, địa phương và liên bang phân bổ hàng tỷ đô la trong quỹ liên bang cho các dịch vụ địa phương như nhà tạm trú và bếp súp cũng như các chương trình như Tài Trợ cho Mái ấm Khẩn Cấp và Cung Cấp Sữa Đặc Biệt cho trẻ em. Các tổ chức phi lợi nhuận địa phương cũng dựa vào số liệu thống kê dân số để cải thiện địa điểm và cách thức họ cung cấp các dịch vụ quan trọng.

Cục Thống Kê Dân Số cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người trả lời, nhân viên và bảo mật của dữ liệu mà thu thập được. Do đó, giới truyền thông hoặc bất kỳ người nào trong cộng đồng cũng không được phép đi theo các nhân viên kiểm kê khi họ tiến hành công việc chính thức của Cục Thống Kê Dân Số. Cục Thống Kê Dân Số đã cung cấp các hình ảnh mô phỏng hoạt động để các phương tiện truyền thông sử dụng.

Để biết thêm thông tin cuộc Thống Kê Dân Số 2020 và kiểm kê những người đang lâm vào cảnh vô gia cư, xin truy cập 2020census.gov.

Không có tin tức gì mới trong thông báo này. Đây chỉ là Bản Nhắc Nhở thôi.

Translate »