Cục Thống Kê Dân Số Điều Chỉnh các Hoạt Động Để Bảo Đảm Mọi Người Đều Được Kiểm Kê

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 – Trong lúc Cục Điều Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi các tác động mà COVID-19 gây ra đối với các hoạt động Thống Kê Dân Số 2020, các thay đổi khi hành động đang được áp dụng để bảo đảm an toàn cho nhân viên và công chúng để có được tối đa số gia đình tự trả lời đến Thống Kê Dân Số 2020.

“Chúng tôi đang thực hiện các bước và điều chỉnh hoạt động của mình để  bảo đảm mọi người đều được kiểm kê, đồng thời cũng giữ cho mọi người được an toàn,” Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số, Tiến sĩ Steven Dillingham cho biết. “Cam kết của chúng tôi về một cuộc Thống Kê Dân Số 2020 hoàn chỉnh và chính xác là tuyệt đối. Trong môi trường đầy thách thức hiện nay, chúng tôi đang vận dụng các chiến thuật này để bảo đảm chúng tôi tiếp cận mọi gia đình thuộc mọi cộng đồng. Nếu bạn chưa đáp ứng, hãy trả lời ngay bây giờ! Trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trực tuyến, hay trên giấy tờ, qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp nhân viên thống kê, giúp bảo đảm các nguồn lực quan trọng cho cộng đồng của bạn. “

Tính đến hôm nay, gần 64% gia đình đã trả lời cuộc Thống Kê Dân Số 2020. Mọi người vẫn có thể trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư từ – mà không cần gặp nhân viên thống kê.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ liên lạc với một số gia đình không tương ứng qua điện thoại.

Để bổ sung khả năng của chúng tôi trong việc gửi nhân viên thống kê đến các gia đình, Cục Thống Kê Dân Số cũng đang đào tạo những nhân viên thống kê liên lạc với các gia đình qua điện thoại. Chúng tôi sử dụng những thông tin có sẵn từ Cục Thống Kê Dân Số và những dữ liệu mua được từ nơi khác, Cục Thống Kê Dân Số có một danh sách để liên lạc qua điện thoại bàn cũng như điện thoại di động dẫn đến các ngôi nhà trong danh sách địa chỉ của Cục Thống Kê Dân Số. Các cuộc gọi điện thoại này sẽ cho phép Cục Thống Kê Dân Số linh hoạt tối đa trong việc tiến hành các hoạt động thực địa và là một phương pháp nữa mà nhân viên thống kê có thể sử dụng để tiếp cận các gia đình chưa đáp ứng. Nếu gặp phải một hộp tin nhắn, nhân viên thống kê sẽ để lại tin nhắn yêu cầu chủ nhà gọi đến một trong các trung tâm điện đàm của Cục Thống Kê Dân Số.

Những nhân viên thống kê đã bắt đầu theo dõi các gia đình trên toàn quốc. Những nhân viên thống kê sẽ tiếp tục theo dõi trực tiếp các gia đình chưa đáp ứng và sẽ tuân theo các hướng dẫn của CDC cũng như cơ quan y tế công cộng tại địa phương khi họ đến gặp gỡ mọi người.

Nếu không có ai ở nhà khi nhân viên kiểm kê đến thăm, nhân viên kiểm kê sẽ để lại “Thông báo về chuyến viếng thăm” với hướng dẫn về cách trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư, để khuyến khích người dân trả lời. Trong các cuộc kiểm kê của Cục Thống Kê Dân Số, “Thông báo về chuyến viếng thăm” đã tỏ ra thành công trong việc khuyến khích mọi người tự trả lời cuộc thống kê dân số.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi một bảng câu hỏi giấy bổ sung đến các gia đình không tương ứng.

Để khuyến khích nhiều thêm các gia đình tự trả lời cho cuộc Thống Kê Dân Số 2020, Cục Thống Kê Dân Số đang liên lạc với các gia đình chưa đáp ứng bằng cách gửi một bảng câu hỏi bổ túc trên giấy tờ đến một số gia đình vẫn chưa trả lời.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi một lần gửi thư thứ bảy, bao gồm một bảng câu hỏi in trên giấy, vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 tới các khu vực thống kê dân số có tỷ lệ đáp ứng thấp nhất.

Cục Thống Kê Dân Số đang gửi email cho các gia đình ở các khu vực có đáp ứng thấp.

Cục Thống Kê Dân Số gần đây đã thông báo rằng các gia đình ở các khu vực có tỷ lệ đáp ứng thấp sẽ nhận được email để khuyến khích trả lời cho Cuộc Thống Kê Dân Số 2020.

Email sẽ được gửi đến tất cả các gia đình mà Cục Thống Kê Dân Số có email liên lạc trong các nhóm dân số có tỷ lệ trả lời response rate thấp hơn 50%. Việc này sẽ bao gồm các gia đình có thể đã trả lời. Tổng cộng, Cục Thống Kê Dân Số dự định ​​sẽ gửi email tới hơn 20 triệu gia đình ở những khu vực ít đáp ứng này. Các email sẽ đến từ 2020census@subscriptions.census.gov và sẽ để cho người nhận có quyền từ chối nhận các thư từ trong tương lai.

Cục Thống Kê Dân Số đang sử dụng các địa chỉ email mà các gia đình đã cung cấp để đáp ứng một chương trình khác của Cục Thống Kê Dân Số hoặc nhận được từ các tiểu bang (chẳng hạn như từ các chương trình WIC, SNAP hoặc TANF của họ) hoặc từ một danh sách của các cơ sở thương mại.

Ngoài việc liên lạc với các gia đình thông qua các phương pháp mới này, Cục Thống Kê Dân Số cũng đang tăng cường các nỗ lực tiếp cận khác trong lần vận động cuối cùng để khuyến khích mọi người trả lời cuộc thống kê dân số trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư. Cục Thống Kê Dân Số gần đây đã thông báo rằng họ đã đưa ra Bảng Hướng Dẫn Trả Lời Di Động, Đây là một chương trình giúp đỡ cách trả lời tại nhiều nơi, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc tây, ở các khu vực có tỷ lệ đáp ứng thấp.

Ngoài ra, Cục Thống Kê Dân Số đã mở rộng việc trả tiền quảng cáo, tung ra một loạt quảng cáo mới nhằm gia tăng số người trả lời trực tuyến. Hiện tại chúng tôi đang trả tiền quảng cáo bằng 45 ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng Anh.

Translate »