Thành phố Seattle công bố chương trình trợ giúp pháp lý dành cho những người nhập cư không có giấy tờ và người hưởng quyền lợi chương trình DACA, cũng như hỗ trợ tài chính để gia hạn DACA nhằm đáp trả hành động chống người nhập cư của Tổng Thống Trump

SEATTLE (Ngày 20 tháng 08 năm 2020) – Thành phố Seattle sẽ tổ chức buổi hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo đem lại cơ hội gặp gỡ luật sư trợ giúp vấn đề di trú cho những người nhập cư không có giấy tờ và người hưởng quyền lợi chương trình DACA. Chương trình trợ giúp này được thực hiện thông qua chuỗi hội thảo truyền hình trực tuyến bảo mật do King County Bar Association (KCBA, Hiệp Hội Luật Sư Quận King)American Immigration Lawyers Association Washington Chapter (AILA-WA, Hiệp Hội Luật Sư Trợ Giúp Vấn Đề Di Trú Hoa Kỳ – Chi Nhánh Washington), bảo trợ, hợp tác với Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, Văn Phòng Nội Vụ Di Trú và Tị Nạn Seattle).

Thành phố hiện cũng cung cấp các quỹ hỗ trợ phí cho những cá nhân không đủ khả năng chi trả chi phí nộp đơn xin gia hạn DACA đang sống, làm việc hoặc đi học tại Seattle. Tổ chức phi lợi nhuận El Centro de la Raza hiện là bên quản lý quy trình cấp hỗ trợ.

OIRA đã bắt đầu tổ chức các buổi hội thảo này ngay sau khi có quyết định của Supreme Court of the United States (SCOTUS, Tòa Tối Cao Hoa Kỳ) ngày 18 tháng 06 đề nghị Department of Homeland Security (DHS, Bộ An Ninh Nội Địa) đưa chương trình Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, Tạm Hoãn Thi Hành Lệnh Trục Xuất Cho Những Người Đến Hoa Kỳ Bất Hợp Pháp Từ Thời Thơ Ấu) về nguyên trạng năm 2017, trước nỗ lực chấm dứt chương trình của Tổng Thống. Tuy nhiên, bất chấp quyết định của SCOTUS, cộng thêm lệnh của tòa án liên bang buộc khôi phục hoàn toàn chương trình DACA, DHS gần đây đã công bố một số cập nhật có tác động lớn đến chương trình DACA:

  • Thời gian gia hạn trạng thái DACA sẽ chỉ kéo dài trong một năm, thay vì hai năm như trước đó.
  • DHS sẽ không tiếp nhận đơn đăng ký ban đầu từ những cá nhân trước đây chưa từng tham gia chương trình DACA.
  • DHS sẽ hạn chế các yêu cầu xin phép ra nước ngoài, (được gọi là “giấy phép tái nhập”) cho những người hiện đang hưởng quyền lợi chương trình DACA, trừ những trường hợp có “hoàn cảnh đặc biệt”.

“Hành động tàn nhẫn mới nhất này của chính quyền Trump lại là một sai lầm nữa trong chuỗi dài những sai lầm lớn đối với tất cả người Mỹ.”, Thị Trưởng Jenny A. Durkan thẳng thắn tuyên bố. “Chương trình DACA đã mở ra cơ hội cho những người nhập cư không có giấy tờ, cho họ cơ hội được đến trường, giúp đỡ cộng đồng và đoàn tụ gia đình. Và hành động này không chỉ bất tuân chính sách công, mà dường như còn bác bỏ pháp quyền và tuyên bố chính thức của Tòa Tối Cao.”

Chương trình trợ giúp pháp lý trực tuyến đầu tiên này sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 31 tháng 08, từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Vì U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS, Cơ Quan Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ) hiện vẫn đang tiếp nhận các đơn xin gia hạn DACA, nên chương trình trợ giúp này sẽ tạo cơ hội để luật sư trợ giúp vấn đề di trú xem xét hồ sơ gia hạn của người nộp đơn. Đội ngũ luật sư đã nhấn mạnh rằng nếu điền đúng thông tin vào biểu mẫu, quy trình xử lý sẽ không bị chậm trễ, cũng như không có tình trạng từ chối hoặc bác bỏ đơn xin gia hạn.

Mặc dù chương trình DACA mang lại sự bảo vệ tạm thời cho người hưởng quyền lợi, nhưng không có nghĩa là chương trình đảm bảo tình trạng thường trú nhân hợp pháp (thẻ xanh) hoặc lộ trình trở thành công dân và chương trình có thể bị hủy trong tương lai. Vì tất cả những lý do trên, OIRA cũng khuyến nghị nên xem xét những cá nhân không có giấy tờ, bao gồm cả những người hưởng quyền lợi chương trình DACA để họ đến các hình thức hỗ trợ di trú khác. Mọi người sẽ có nửa tiếng để gặp gỡ luật sư.

Các nghiên cứu đã ước tính rằng 20-25 phần trăm những người hưởng quyền lợi DACA đã được nhà cung cấp dịch vụ pháp lý xem xét đều phát hiện thấy rằng mình đủ điều kiện hưởng tình trạng thường trú lâu hơn. Các tình trạng này bao gồm: tình trạng phi di dân diện U-Visa, Tình Trạng Vị Thành Niên Nhập Cư Đặc Biệt, diện nhập cư theo gia đình, diện cứu trợ theo Violence Against Women’s Act (VAWA, Đạo Luật Chống Bạo Lực Phụ Nữ) và thậm chí cả tình trạng công dân. Ngay cả khi một cá nhân nào đó đã được xem xét kỹ lưỡng trước khi nộp đơn xin DACA lúc đầu, thì những thay đổi về hoàn cảnh cá nhân hoặc chính sách nhập cư có thể khiến người đó đủ điều kiện hưởng hình thức cứu trợ mới. Người nộp đơn phải đăng ký khung thời gian tại đây: https://forms.gle/6AjGXqvZfqbncDHe7.

Chuỗi hội thảo hợp tác này có kinh phí được giải ngân là $375.000 từ Chủ Tịch Hội Đồng M. Lorena González cho OIRA, tức là để phối hợp “ứng phó nhanh”. Khoản tài trợ này cũng đã giúp thông báo cho người nhập cư về quy tắc “gánh nặng công” khó hiểu, cũng như các hành động chống người nhập cư khác của chính quyền Trump.

“Nhất định phải hỗ trợ các cộng đồng người nhập cư và tị nạn của chúng ta, đặc biệt là vào thời điểm đại dịch đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và với những đòn tấn công liên tục nhắm đến đối tượng người nhập cư từ Chính Quyền Trump”, Chủ Tịch Hội Đồng González tuyên bố. “Nhiều hộ gia đình đã bị rút tên khỏi các chương trình viện trợ của liên bang, như vậy có nghĩa là chúng ta cần hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn và chính quyền địa phương cần phải vào cuộc. Người nhập cư không có giấy tờ trong cộng đồng của chúng ta có thể đến tham dự những chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí này để tìm hiểu về quyền hạn, biện pháp bảo vệ dành cho mình và được gặp luật sư trợ giúp vấn đề di trú cũng như tiếp cận các nguồn hỗ trợ bổ sung. Xin chân thành cảm ơn OIRA vì đã có những ý tưởng sáng tạo giúp chuỗi hội thảo này không bị gián đoạn hầu như trong suốt thời gian đầy khó khăn này, qua đó cho thấy rằng Seattle sẽ luôn là nơi chào đón tất cả các thành viên cộng đồng, bất kể tình trạng nhập cư như thế nào”.

Để nộp đơn xin hưởng khoản hỗ trợ phí gia hạn DACA, vui lòng truy cập: elcentrodelaraza.org/get-help/daca/.

Thông tin cụ thể về các chương trình trợ giúp pháp lý sau này sẽ được xác định sau. Để biết thêm thông tin về những hoạt động mà Thành Phố Seattle đang triển khai liên quan đến chương trình DACA và thông tin về các chương trình trợ giúp trong tương lai, vui lòng truy cập: www.seattle.gov/daca.

Translate »