Vietnamese

LA28 KHỞI ĐỘNG HÀNH TRÌNH ĐẾN NĂM 2028 BẰNG NỀN TẢNG CỦA SỰ HỢP – VÀ KHẢ NĂNG VÔ HẠN CỦA CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN, NGHỆ SỸ, VÀ NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Biểu tượng Thế vận hội Olympic và Paralympic LA28đại diện cho những câu chuyện của sức sáng tạo và sự đa dạng tạo nênDấu ấn sôi động đầu tiên cho Olympic và Paralympic LOS ANGELES – Khởi động hành trình chính thức đến Thế vận hội Olympic và Paralympic 2028 tại Los Angeles, hôm nay LA28 công bố biểu tượng …

Read More »

Nhiều gia đình có thể được các nhân viên Thống Kê Dân Số 2020 tiếp tục đến thăm gặp

Gặp gỡ để kiểm tra chất lượng và bảo đảm mọi người được kiểm kê. Ngày 31 tháng 8 năm 2020– Hiện các cuộc thăm dò tận nhà của những nhân viên thống kê dân số đang tiến hành. Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ  thông báo cho các gia đình rằng họ có thể được các nhân viên …

Read More »

Thành phố Seattle công bố chương trình trợ giúp pháp lý dành cho những người nhập cư không có giấy tờ và người hưởng quyền lợi chương trình DACA, cũng như hỗ trợ tài chính để gia hạn DACA nhằm đáp trả hành động chống người nhập cư của Tổng Thống Trump

SEATTLE (Ngày 20 tháng 08 năm 2020) – Thành phố Seattle sẽ tổ chức buổi hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo đem lại cơ hội gặp gỡ luật sư trợ giúp vấn đề di trú cho những người nhập cư không có giấy tờ và người hưởng quyền lợi chương trình DACA. Chương trình trợ giúp này được …

Read More »

Cục Thống Kê Dân Số Điều Chỉnh các Hoạt Động Để Bảo Đảm Mọi Người Đều Được Kiểm Kê

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 – Trong lúc Cục Điều Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi các tác động mà COVID-19 gây ra đối với các hoạt động Thống Kê Dân Số 2020, các thay đổi khi hành động đang được áp dụng để bảo đảm an toàn cho nhân viên và công chúng để …

Read More »

Tuyên bố từ Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Steven Dillingham: Bàn Giao Kết Quả Thống Kê Dân Số 2020 Đầy Đủ và Chính Xác

NGÀY 3 THÁNG TÁM NĂM 2020 — Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá các kế hoạch hoạt động để thu thập và xử lý dữ liệu Thống Kê Dân Số 2020. Hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về kế hoạch của chúng tôi, bao gồm việc khen thưởng nhân viên kiểm đếm …

Read More »

Tuyên bố của Giám Đốc Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Steven Dillingham: Cung cấp Thống Kê Dân Số 2020 đầy đủ và chính xác

Ngày 3 Tháng Tám, 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá các kế hoạch hoạt động của mình để thu thập và tiến hành Thống Kê Dân Số 2020. Hôm nay, chúng tôi thông báo các bản cập nhật cho kế hoạch của chúng tôi sẽ bao gồm các giải thưởng của nhân viên …

Read More »

Cục Thống Kê Dân Số Năm 2020 Gửi Bưu Thiếp Nhắc Nhở Cuối Cùng Trước Khi Nhân Viên Thống Kê Ghé Thăm Các Gia Đình

NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2020— Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ gửi bưu thiếp nhắc nhở trong tuần này cho khoảng 34,3 triệu gia đình. Đây sẽ là thư gửi cuối cùng trước khi nhân viên kiểm đếm bắt đầu ghé thăm các gia đình không đáp ứng trên toàn quốc vào giữa tháng Tám. Trả lời ngay …

Read More »

Hãy đại diện cho thành phố của quý vị: Chương Trình Voucher Dân Chủ Hiện Đã Mở Cho Các Ứng Cử Viên Năm 2021

Seattle (Ngày 1 tháng 7 năm 2020) Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Chương Trình Voucher Dân Chủ (Democracy Voucher Program) của Thành Phố Seattle (City of Seattle) được mở cho các ứng cử viên quan tâm đến việc sử dụng các Voucher Dân Chủ (Democracy Voucher) để hỗ trợ tài chính cho các chiến dịch của họ trong …

Read More »
Translate »