Thống Kê Dân Số Sắp Kết Thúc Rồi – 3 Điều hàng đầu mà quý vị cần được biết về Thống Kê Dân Số 2020

Thống Kê Dân Số 2020 sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Sau đây là ba điều hàng đầu mà quý vị nên biết về cuộc thống kê dân số 10 năm một lần này: tình trạng cuả việc thống kê, làm cách nào để biết là quý vị đã được đếm vào thống kê, nên làm gì nếu nhân viên kiểm đếm đến nhà của quý vị trong tháng này?

Hơn 99 phần trăm của quốc gia đã được đếm.

Giữa việc tự trả lời hoặc nhờ sự giúp đỡ của nhân viên kiểm đếm, hơn 99 phần trăm các hộ gia đình trên toàn quốc đã được đếm.


Bên cạnh đó, tỉ lệ phần trăm các hộ gia đình đã trả lời trên mạng, bằng điện thoại hoặc bằng cách gửi thư đã vượt qua tỉ lệ phần trăm các hộ gia đình đã tự trả lời trong Thống Kê Dân Số 2010. Cứ mỗi ba hộ gia đình thì có hai hộ gia đình đã tự trả lời Thống Kê Dân Số 2020 (đạt tỉ lệ 66.7 phần trăm vào ngày 4 tháng 10, năm 2020).

Trong Thống Kê Dân Số 2010, 66.5 phần trăm các hộ gia đình tự trả lời. Các nhân viên kiểm đếm đang tiếp tục ghé đến các hộ gia đình mà vẫn chưa trả lời.


Các nhân viên kiểm đếm đang ghé đến những hộ gia đình chưa trả lời. Xin vui lòng hợp tác với nhân viên kiểm đếm nếu họ ghé đến nhà của quý vị hoặc gọi điện thoại tới nhà của quý vị – kể cả khi quý vị đã trả lời rồi. 
 

 
Nếu quý vị chưa trả lời, đây là lúc để làm điều đó. Nếu nhân viên kiểm đếm gõ cửa nhà của quý vị hoặc gọi cho quý vị, xin vui lòng trả lời các câu hỏi của họ. 


Nếu quý vị đã trả lời rồi và một nhân viên kiểm đếm liên hệ quý vị, xin vui lòng kiên nhẫn và tử tế và hợp tác với họ.

Nếu quý vị không có ở nhà khi nhân viên kiểm đếm đến nhà, họ sẽ để lại một tờ giấy “thông báo ghé nhà” (“notice of visit”) trước cửa nhà của quý vị. Tờ giấy thông báo sẽ bao gồm thông tin về cách trả lời trên mạng hoặc bằng điện thoại và sẽ bao gồm một mã số Thống Kê Dân Số (Census ID). Mã số này liên kết câu trả lời của quý vị với địa chỉ nhà của quý vị. Xin vui lòng dùng mã số này để trả lời hoặc hợp tác khi một nhân viên kiểm đếm quay trở lại để giúp quý vị trả lời.

Nếu nhân viên kiểm đếm liên hệ với quý vị để hỏi về một nhà bên cạnh, xin vui lòng trả lời các câu hỏi của họ. Việc này có nghĩa là Cục Thống Kê Dân Số đã đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người sống tại địa chỉ đó. Sự hợp tác của quý vị sẽ giúp Cục Thống Kê Dân Số hoàn thành thống kê dân số cho cộng đồng của quý vị.

 
Nếu quý vị không chắc là mình đã được đếm chưa, hãy cứ trả lời đi. Chúng tôi sẽ loại bỏ các câu trả lời trùng lặp.

Nếu quý vị không nhớ là mình đã trả lời hay chưa hoặc không thể xác nhận rằng những người sống chung với quý vị đã trả lời thay cho quý vị, hãy trả lời trên mạng hoặc bằng điện thoại, hoặc hợp tác với nhân viên kiểm đếm nếu họ ghé nhà hoặc gọi điện thoại cho quý vị. Quý vị vẫn có thể trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng ngay bây giờ tại địa chỉ 2020census.gov, hoặc gọi số điện thoại 844-461-2020, hoặc bằng cách gửi bản câu hỏi trắc nghiệm qua bưu điện. Hãy ghé vào trang 2020census.gov và sử dụng mã số Thống Kê Dân Số mà quý vị nhận được trong thư. Nếu quý vị không có mã số, sử dụng địa chỉ nhà của quý vị – không sử dụng số hộp thư (PO Box). Quý vị có thể trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và 11 ngôn ngữ khác và cũng nhận được sự trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ khác trên mạng. Cục Thống Kê Dân Số đã gửi qua đường bưu điện một giấy nhắc nhở cuối cùng và bản câu hỏi trắc nghiệm bằng giấy đến một số hộ gia đình. Quý vị có thể hoàn thành bản câu hỏi trắc nghiệm này và gửi lại cho Cục Thống Kê Dân Số.

Xin hãy nhớ bao gồm mọi người đã từng sống và đang sống trong hộ gia đình của quý vị trong hầu hết thời gian tính vào ngày 1 tháng 4, bao gồm trẻ sơ sinh, bạn cùng phòng, và những thành viên trong gia đình, hoặc những người khác. Hãy nhớ rằng sinh viên cũng nên được đếm tại nơi mà họ thường sống. Các sinh viên mà ở tại ký trúc xá đã được đếm nhờ sự giúp đỡ từ các trường cao đẳng và đại học. Tuy nhiên, sinh viên sống ở ngoài khuôn viên của trường nên trả lời cho địa chỉ mà họ sống tại, cho dù các sinh viên này chỉ ở tạm thời với cha mẹ vì trường học bị đóng của.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ loại bỏ các câu trả lời trùng lặp. Cục Thống Kê Dân Số thà phải loại bỏ các câu trả lời trùng lặp còn hơn là không nhận được câu trả lời của quý vị và có nguy cơ cộng đồng của quý vị bị thiếu đại diện và thiếu tài chính.

Translate »