Cục Thống Kê Dân Số Công Bố Ước Tính Dân Số Năm 2020 Từ Phân Tích Nhân Khẩu Học Ước Tính Dân Số

Số Liệu Ước Tính Quy Mô Dân Số Của Cả Nước
 Độc lập với Thống Kê Dân Số 2020

Ngày 15 THÁNG 12, 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ hôm nay đã phát hành kết quả Phân Tích Nhân Khẩu Học năm 2020, cung cấp một loạt các ước tính – thấp, trung bình và cao – cho dân số quốc gia kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020. Thay vì thu thập câu trả lời từ các hộ gia đình như Thống Kê Dân Số 2020, Phân Tích Nhân Khẩu Học sử dụng các hồ sơ thống kê quan trọng hiện tại và trong quá khứ cùng các dữ liệu khác để ước tính quy mô dân số Hoa Kỳ. Bằng cách công bố những ước tính này trước khi có kết quả đầu tiên từ Thống Kê Dân Số 2020, Phân Tích Nhân Khẩu Học đưa ra một thước đo độc lập về dân số để so sánh với các số liệu thống kê dân số chính thức.

Dựa trên các giả định khác nhau về dân số, Phân Tích Nhân Khẩu Học đưa ra ba ước tính khác nhau về quy mô dân số Hoa Kỳ tính đến ngày 01 tháng 04 năm 2020:

Ước Tính Dân Số Hoa Kỳ Tính Đến Ngày 01 Tháng 04 Năm 2020 Từ Phân Tích Nhân Khẩu Học

ThấpTrung bìnhCao
330,730,000332,601,000335,514,000

Tiến sĩ Ron Jarmin, phó giám đốc và giám đốc điều hành của Cục Thống Kê Dân Số cho biết, “Cục Thống Kê Dân Số đã cố gắng hết sức để đảm bảo chất lượng công việc của chúng tôi”. “Phân Tích Nhân Khẩu Học là một tài nguyên quý giá để giúp chúng tôi phân tích tính đầy đủ của cuộc Tổng Thống Kê Dân Số 2020”.

Các ước tính từ Phân Tích Nhân Khẩu Học này được phát triển bằng cách sử dụng hồ sơ sinh và tử, dữ liệu về di cư quốc tế và hồ sơ Medicare. Phạm vi của chúng có tính đến mức độ không chắc chắn trong các dữ liệu đầu vào và các phương pháp được sử dụng để tạo ra ước tính.

Ví dụ: các ước tính về sinh và tử được coi là tương đối chính xác vì chúng dựa trên hệ thống hồ sơ sinh tử của Hoa Kỳ rất chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, các ước tính về di cư quốc tế có mức độ không chắc chắn lớn hơn vì hồ sơ hành chính không có sẵn để tạo ra những ước tính đó. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng dữ liệu từ Khảo Sát Cộng Đồng Tại Mỹ (American Community Survey) của Cục Thống Kê Dân Số và các nguồn khác để tạo ước tính về di cư quốc tế (chỉ bằng tiếng Anh).

Eric Jensen, chuyên gia kỹ thuật cấp cao về Phân Tích Nhân Khẩu Học thuộc Bộ Phận Dân số, cho biết, “Phân Tích Nhân Khẩu Học cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu hiện có, chẳng hạn như hồ sơ hành chính và dữ liệu khảo sát hiện tại và trong quá khứ, để ước tính quy mô dân số.“ Chúng tôi thực hiện quá trình Phân Tích Nhân Khẩu Học kể từ cuộc Thống Kê Dân Số năm 1960, và theo thời gian, các ước tính của chúng tôi không chỉ giúp ích cho những cải tiến về phương pháp, mà còn cả những cải tiến về hệ thống hồ sơ hành chính có sẵn.”

Kết quả Thống Kê Dân Số 2020 cuối cùng sẽ được so sánh với các ước tính từ Phân Tích Nhân Khẩu Học 2020 để đưa ra ước tính về các lỗi liên quan đến mức độ bao phủ tiềm năng theo độ tuổi, giới tính, chủng tộc rộng và các nhóm dân số có nguồn gốc Tây Ban Nha. Vào năm 2021, Cục dự kiến sẽ công bố một báo cáo để nêu chi tiết các ước tính từ 2020 Phân Tích Nhân Khẩu Học về các nhóm dân số bị đếm lố và đếm thiếu.

Ngoài ra, vào năm 2021 và 2022, chúng tôi dự định cho ra ba bộ ước tính thử nghiệm mới (chỉ bằng tiếng Anh):

Ước tính từ Phân Tích Nhân Khẩu Học là một trong hai phương pháp nhằm đo lường mức độ bao phủ trong một cuộc thống kê dân số và giúp chúng tôi phát hiện ra những nhóm dân số nào có thể đã bị tính thiếu hoặc lố. Phương pháp kia là Chương Trình Đo Lường Mức Bao Phủ (Coverage Measurement Program), sử dụng thông tin từ Khảo Sát Sau Khi Kiểm Đếm (chỉ có bằng tiếng Anh), một cuộc khảo sát độc lập của Cục Thống Kê Dân Số, nhằm mục đích ước tính số lượng người và đơn vị nhà ở đã bị bỏ sót hoặc tính sai trong Thống Kê Dân Số 2020. Các ước tính về mức độ bao phủ từ Khảo Sát Sau Khi Kiểm Đếm (chỉ bằng tiếng Anh) dự kiến sẽ có vào tháng 11 năm 2021.

Cục Thống Kê Dân Số đang tích cực cố gắng xử lý dữ liệu Thống Kê Dân Số 2020 nhằm cung cấp kết quả kiểm đếm dân số cấp tiểu bang (state) đầy đủ và chính xác, đúng nhất có thể với thời hạn luật định là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Các Điểm Nổi Bật Về Phân Tích Nhân Khẩu Học

Ngoài các ước tính về tổng dân số của quốc gia, Phân Tích Nhân Khẩu Học 2020 cũng cung cấp các ước tính cấp quốc gia về dân số Hoa Kỳ theo độ tuổi, giới tính, chủng tộc diện rộng và nguồn gốc Tây Ban Nha với độ tuổi mở rộng trong năm nay so với những ước tính được đưa ra trong năm 2010.

Cụ thể, hiện đã có ước tính số người cho các nhóm sau đây:

  • Chỉ Người Da Đen/chỉ người không phải Da Đen theo giới tính cho độ tuổi từ 0 đến 85 trở lên.
  • Chỉ Người Da Đen/chỉ người không phải Da Đen hoặc kết hợp theo giới tính cho độ tuổi từ 0 đến 85 trở lên (mở rộng từ 0 đến 29 trong Phân Tích Nhân Khẩu Học 2010).
  • Người Châu Mỹ La-Tinh nói tiếng Tây Ban Nha/không phải Người Châu Mỹ La-Tinh nói tiếng Tây Ban Nha theo giới tính cho độ tuổi từ 0 đến 29 (mở rộng từ 0 đến 19 trong năm 2010).

Những ước tính này chỉ có thể thực hiện dựa trên một lượng thông tin về chủng tộc hạn chế vì chúng đến từ các hồ sơ mang tính lịch sử và các thước đo về chủng tộc, những nguồn thông tin mà thay đổi theo thời gian.

Một số điểm nổi bật khác từ bản tin ngày hôm nay bao gồm, theo thứ tự ước tính thấp, trung bình và cao:

  • Độ tuổi trung bình của dân số Hoa Kỳ được ước tính lần lượt là 38.4, 38.5 và 38.7.
  • Tỷ lệ phần trăm dân số Hoa Kỳ được ước tính chỉ là Người Da Đen lần lượt là 13.5, 13.7 và 13.9.
  • Tỷ lệ phần trăm dân số được ước tính chỉ là Người Da đen hoặc kết hợp với các chủng tộc khác lần lượt là 14.9, 15.1 và 15.4.
  • Tỷ số giới tính (nam trên 100 nữ) trong tổng dân số là 98.1 trong cả ba nhóm ước tính. Tỷ số giới tính của dân số dưới 30 tuổi là 104.2 ở nhóm thấp và 104.3 ở nhóm trung bình và cao.
  • Đối với dân số dưới 30 tuổi, tỷ lệ phần trăm ước tính là người Châu Mỹ La-Tinh nói tiếng Tây Ban Nha lần lượt là 23.0, 24.6 và 26.0. Các ước tính dân số từ Phân Tích Nhân Khẩu Học theo nguồn gốc Tây Ban Nha không được đưa ra cho mọi lứa tuổi vì tùy chọn nguồn gốc Tây Ban Nha không được phổ biến rộng rãi trên hồ sơ sinh và tử cho đến những năm 1990.

Phân Tích Nhân Khẩu Học chỉ ước tính dân số quốc gia cho các nhóm nhân khẩu học này, do đó, các ước tính này không thể so sánh với dữ liệu chi tiết hơn từ Thống Kê Dân Số 2020 mà sẽ cho biết dân số ở cấp tiểu bang (state), thành phố, quận/hạt, vùng thống kê dân số và cấp khối.

Xem các bảng kê hoàn chỉnh trên trang chủ về Phân Tích Nhân Khẩu Học 2020 (chỉ có bằng tiếng Anh).

Translate »