San Francisco

Public Safety Power Shutoff Address Alerts Provide Notifications for Addresses Other Than Your Home That Are Important to You, Including Schools or a Relative’s Home

Customers Who Signed Up Before June 2022 Must Re-Enroll to Continue Receiving Alerts Online Tool Benefits Tenants, Even If They Don’t Have a Utility Bill in Their Name OAKLAND, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) customers and non-account holders can now sign up for notifications for any address they care about to stay informed about Public Safety Power Shutoffs (PSPS). High winds …

Read More »

Hỗ trợ Cộng đồng Chuẩn bị Ứng phó với Nạn cháy rừng và các Thiên tai khác: PG&E Hỗ trợ các Tổ chức Phi lợi nhuận tại Địa phương, Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ

PG&E và The PG&E Corporation Foundation Cam kết $1 Triệu cho công tác Cứu trợ và Phụ hồi sau Thiên tai cho Tổ chức Phi lợi nhuận tại Địa phương vào năm 2022 và $750.000 cho Hội Chữ thập Đỏ Oakland, Calif. — Trong khi lực lượng cứu hỏa tiếp tục chiến đấu với đám cháy Electra Fire tại các hạt …

Read More »

ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ: PG&E ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

PG&E ਅਤੇ The PG&E Corporation ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ $750,000 ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀਫ. — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਾਡੋਰ ਅਤੇ ਕੈਲੇਵੇਰਸ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ Electra Fire ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਰੀਪੋਸਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਬਰਨ ਅੱਗ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and …

Read More »

지역사회가 산불 및 기타 재해에 대비하고 대응할 수 있도록 지원: PG&E, 지역 비영리단체인 미국 적십자사를 지원하다

PG&E와 PG&E 재단(PG&E Corporation Foundation), 2022년에 지역 비영리 재난 구호 및 복구에 100만 달러, 적십자사에 75만 달러를 기부하기로 약속하다 캘리포니아주 오클랜드 — 소방대원들이 Amador 및 Calaveras 카운티 Electra 화재 및 Mariposa 카운티 Washburn 화재와 지속적인 사투를 벌임에 따라 PG&E(Pacific Gas and Electric Company)와 PG&E 재단이 화재로 피해를 입은 주민들을 돕기 위해 지역 기관과 미국 적십자사에 자선 기금을 제공하고 있습니다. 더 …

Read More »

山火事などの災害への準備と対応ができるようコミュニティをサポート:PG&Eは地域の非営利団体や米国赤十字社を支援

PG&EおよびThe PG&E Corporation Foundationは、2022年の災害救援・復興支援として地域の非営利団体に100万ドル、赤十字社に$75万ドルを寄付 カリフォルニア州オークランド — Amadorg郡とCalaveras郡のElectra山火事とMariposa郡のWashburn山火事に消防隊員が引き続き立ち向かう中、Pacific Gas and Electric Company(PG&E)とThe PG&E Corporation Foundation(財団)は、これらの火災によって影響を受けた住民を支援するために、地域の団体や米国赤十字社(赤十字社)に慈善金を提供しています。 PG&Eと財団は、特に今年の山火事の季節には支援を拡大し、PG&Eのサービス提供地域において山火事に対する準備・救援・復興作業を推進するために100万ドルの慈善寄付を行います。この寄付金は、地域の非営利団体やコミュニティベースの組織を支援し、サービスが十分ではない地域に重点を置いて、即対応が必要なニーズ、食料不足、若年者のサポートを優先するために使われます。このコミットメントは、自然災害に備えてコミュニティをサポートし、支援が必要な町を救済するというPG&Eと財団の目標を支持するものです。 Electra山火事の救済の一環として、財団は総額25,000ドルをCalaveras County Resource ConnectionのAmador Interfaith Food Bankと、緊急時に動物を移動して保護するボランティアグループであるAmador County Animal Response Teamに寄付します。 「Electra山火事が発生して以来、The PG&E Corporation FoundationがThe Resource Connection Food Bankのために提供してきた支援に本当に感謝しています。火事の後、コミュニティの何千軒もの家庭が数日停電になり食料が腐ってしまいました。既に食料不足に困っていた家庭にとってはこれはさらに悲劇となりました。でも、この寛大な寄付のおかげでこういった家庭に食料を届けることができます」と、The Resource Connection Food BankのフードバンクディレクターのTina Matherは言います。 「PG&EとThe PG&E Corporation Foundationは、非営利団体やコミュニティベースの組織、そして山火事の被災者のお世話をし、不安を和らげるために懸命に働く思いやりのあるボランティアをサポートすることができて光栄に思っています。PG&Eは、山火事を防ぐためのあらゆる手段を大いに活用し、火災が発生した際に助けを差し伸べてくださる人々に感謝しています」と、PG&E Corporationのエグゼクティブバイスプレジデント兼コーポレートアフェアーズ&チーフサステナビリティオフィサーのCarla Petermanは述べます。 米国赤十字社との継続的なパートナーシップ 百万ドルの寄付に加え、PG&Eと財団は赤十字社との継続的なパートナーシップに取り組んでいます。PG&Eは、同社のサービス提供地域の災害・緊急対応活動のために、緊急避難所の提供をはじめとする30万ドルを寄付しています。この寄付は、ElectraとWashburnの山火事を含む、大小さまざまな災害に対応する赤十字社の活動を支援するものです。これとは別に、財団は赤十字社に安全教育と支援活動のために45万ドルの慈善金を提供しています。PG&Eと財団は、過去10年以上にわたって赤十字社に災害救済、教育、支援活動のために慈善支援を提供してきました。 「長年にわたり、PG&EとThe PG&E Corporation Foundationは、赤十字社とのパートナーシップにより、カリフォルニア州全土の家庭やコミュニティに重要なサービスを提供してきました」と語るのは、赤十字北カリフォルニア地域CEOのHanna Malak。「PG&Eの支援のおかげで、赤十字社のスタッフは最も必要とされる時と場所で人々に快適なお世話をすることができます。」 追加の災害救済支援 また、PG&Eと財団は、大雪の救済に25万ドルを寄付し、その多くが今年初めに破壊的な大雪に見舞われたSierra Foothillsの救済活動に当てられました。 これらの慈善寄付金はすべてPG&Eの顧客ではなく、PG&Eの株主やその他の関係者からの出資金です。 PG&Eについて  Pacific Gas and Electric …

Read More »

Txoj Kev Pab Cov Zej Zog Npaj rau thiab Tawm Tsam rau Cov Hluav Taws Kub Hav Zoov thiab Lwm Yam Kev Puas Tsuaj: PG&E Txhawb Pab Cov Koom Haum Hauv Zos uas Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig, Koom Haum Pab Ntshav Ntawm Teb Chaws Mes Kas (American Red Cross)

PG&E thiab Cov Koom Haum Tuam Txhab ntawm PG&E Tau Cog Lus Los Muab $1 Sawm (Lab) Nyiaj Pab rau Txoj Kev Pab Cuam thiab Kev Txhim Kho Kev Puas Tsuaj Kom Rov Zoo Li Qub Yam Tsis Vam Nyiaj Paj Ntsig nyob rau Xyoo 2022 thiab $750,000 Nyiaj Pab rau Red Cross Oakland, Xeev Calif. — Raws li cov neeg …

Read More »

Helping Communities Prepare for and Respond to Wildfires and Other Disasters: PG&E Supports Local Nonprofits, American Red Cross

PG&E and The PG&E Corporation Foundation Commit $1 Million to Local Nonprofit Disaster Relief and Recovery in 2022 and $750,000 to Red Cross Oakland, Calif. — As fire crews continue to battle the Electra Fire in Amador and Calaveras counties, and the Washburn Fire in Mariposa County, Pacific Gas and Electric Company (PG&E) and The PG&E Corporation Foundation (The Foundation) are …

Read More »

Presidio Tunnel Tops Free, World-Class National Park Destination in the Presidio of San Francisco Opens to the Public

Speaker of the House Nancy Pelosi and supporters welcome everyone to Presidio Tunnel Tops San Francisco, CA (July 16, 2022) — Today, House Speaker Nancy Pelosi along with San Francisco community leaders and Partnership for the Presidio representatives celebrated a ribbon-cutting to officially open Presidio Tunnel Tops. This highly anticipated national park space is now open to the public, after …

Read More »

PG&E chia sẻ lời khuyên về cách khách hàng có thể tự bảo vệ mình trong khi các trò lừa đảo tiện ích gia tăng vào năm 2022

OAKLAND, Calif. – Khi số lượng các vụ lừa đảo nhắm vào khách hàng tiện ích tiếp tục ở mức báo động — thường qua điện thoại, trực tuyến hoặc gặp trực tiếp — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) muốn giúp khách hàng nhận ra các dấu hiệu của trò lừa đảo để họ có thể tránh trở thành …

Read More »

2022 ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, PG&E ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਓਕਲੈਂਡ, ਕਲਿੱਫ — ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ—ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ—ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (PG&E) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, PG&E ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 7,200 …

Read More »
Translate »