$200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ PG&E ਵੱਲੋੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਫਰਵਰੀ 24, 2023 ਹੈ

ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

PG&E ਦੇ 11 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰੋਤ ਸਮੂਹਾਂ (employee resource groups, ERG) ਅਤੇ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਮੂਹਾਂ (engineering network groups, ENG) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ $200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ PG&E ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ERG ਅਤੇ ENG ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ $500 ਤੋਂ $6,000 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।  

PG&E ERG ਅਤੇ ENG ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ, PG&E ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 24, 2023 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਸਾਡੇ ERG ਅਤੇ ENG ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ PG&E ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ—ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ,” ਮੈਰੀ ਵਾ, PG&E ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚੀਫ ਟੇਲੇਂਟ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਆਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ”ਅਲੈਕਸਿਸ ਰੇਨਿਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ 2022 ਵੂਮੈਨਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ERG ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਮਾ ਨਜ਼ਾਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਅਟੇਟਿਕਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

1989 ਤੋਂ, PG&E ਦੇ ERGs ਅਤੇ ENGs ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ PG&E ਸਹਿਕਰਮੀ ERGs ਅਤੇ ENGs ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

PG&E ਦੀਆਂ ERG ਅਤੇ ENG ਵਜ਼ੀਫੇ ਇਹਨਾਂ 13 ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

 • ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ (ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ)
 • ਏਸ਼ੀਆਈ
 • ਕਾਲੇ
 • ਲੈਟਿਨੋ
 • ਵਿਰਾਸਤ (ਮਿਆਦ ਸਹਿਕਰਮੀ)
 • MEENA (ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ) (Middle East, Europe, and North Africa)
 • ਬਲੈਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ (STEM ਕਰੀਅਰ ਸਹਿਕਰਮੀ)
 • NuEnergy (ਨਵੇਂ ਸਹਿਕਰਮੀ)
 • ਪ੍ਰਾਈਡਨੈੱਟਵਰਕ (LGBTQ+ ਸਹਿਕਰਮੀ)
 • ਸਮਾਹਾਨ (ਫਿਲੀਪੀਨੋ)
 • ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ (STEM ਕਰੀਅਰ ਸਹਿਕਰਮੀ)
 • ਸਾਬਕਾ
 • ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

PG&E ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Pacific Service Employees Association, PSEA), ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਸੰਸਥਾ ਜੋ PG&E ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

PG&E ਬਾਰੇ

ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ, PG&E ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NYSE:PCG) ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 70,000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਿੱਚ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.pge.com/ ਅਤੇ http://www.pge.com/about/newsroom/ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

Translate »