Los Angeles

Ano ang Safer at Home?

Nagpalabas si Mayor Eric Garcetti ng isang “Safer at Home” na pang-emerhensyang utos noong Marso 19 — nag-uutos sa lahat ng residente ng Lungsod ng Los Angeles na manatili sa loob ng kanilang mga tirahan,at limitahan agad ang lahat ng kilos sa labas ng tahanan maliban sa talagang kailangan upang asikasuhin ang mga esensyal na pangangailangan. Ang utos ay epektibo …

Read More »

Key Messages – Week of 4/20 – Tagalog

1) Libreng Pagsusuri: Para sa pangkalahatang publiko, ang libreng pagsusuri sa COVID-19 ay magagamit sa lahat ng mga residente ng L.A. County na may mga sintomas. Nag-aalok din ang Lungsod ng L.A. ng libreng pagsusuri sa mga kritikal na manggagawa kahit na walang sintomas – kabilang ang mga manggagawa sa grocery, kawani ng parmasya, nagtatrabaho sa ospital, mga pangunahing manggagawa …

Read More »

Face Covering for General Public – Vietnamese

Quý vị nên đeo khăn che mặt loại không dùng cho y tế khi ở nơi công cộng Che mũi và miệng của quý vị và hãy giữ cho chúng luôn được che đậy vào mọi lúc Mua khăn che mặt hoặc làm một cái từ khăn vuông (bandana), khăn quàng cổ, hoặc vải hoặc vải khác Giặt sạch khăn …

Read More »

Key Messages – Week of 4/20 – Vietnamese

Thử nghiệm: Quận L.A sẽ có thử nghiệm dịch COVID-19 miễn phí cho những người dân có dấu hiệu nhiễm bịnh. Thành phố L.A hiện đang cung cấp thử nghiệm miễn phí cho các nhân viên làm việc cho những ngành trọng yếu ngay cả khi không có triệu chứng, như nhân viên các siêu thị , nhân viên của …

Read More »

Kỳ hạn phải trả tiền thuê nhà? Eviction Protections – Vietnamese

Kỳ hạn phải trả tiền thuê nhà? Nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà vì COVID-19, quý vị không thể bị đuổi khỏi nhà trong. Thành phố Los Angeles. Chủ nhà bị cấm không được đuổi người thuê trong thời gian khẩn cấp nếu người thuê không thể trả tiền thuê nhà đúng kỳ hạn do các trường …

Read More »

An Toàn Hơn Tại Nhà là gì

Safer at Home – Vietnamese An Toàn Hơn Tại Nhà là gì Thị trưởng Eric Garcetti đã ban hành một lệnh khẩn cấp “An Toàn Hơn Tại Nhà” (Safer at Home) vào ngày 19 Tháng Ba— ra lệnh cho tất cả cư dân của Thành phố Los Angeles ở trong nhà của họ, và ngay lập tức hạn chế mọi …

Read More »

52.4% of Households Have Responded to the Census

52.4% of Households Have Responded The country has reached an important milestone in the 2020 Census. More than half of all of the households in the country have responded – that’s 77,500,000 households so far! It has never been easier to respond to the census on your own, whether online at 2020census.gov, over the phone, or by mail. How Does Your …

Read More »

New AARP Videos Encourage Participation Among Asian Americans in the 2020 Census

PSAs in 18 Asian languages will reach hard-to-count communities amid COVID-19 pandemic WASHINGTON– AARP has teamed up with the U.S. Census Bureau to release public service announcement (PSA) videos in 18 Asian languages to help Asian American, and Pacific Islander (AAPI) communities with limited English proficiency participate in the decennial headcount. Titled “What is the 2020 Census?” and “How Do …

Read More »

New Census Surveys Provide Near Real-Time Info on Households, Businesses During COVID-19

  America Counts: Stories Behind the Numbers Pulse Surveys, Business Formation Statistics Will Be Updated Weekly Against a backdrop of unprecedented circumstances resulting from the COVID-19 pandemic, the U.S. Census Bureau recognizes the need for accurate, real-time data on the U.S. population and economy. The ability to understand how individuals and businesses are weathering the current crisis is critical given …

Read More »

NAPCA tuyên bố hợp tác với Lyft và Shaper Hands, cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí các hàng hoá cần thiết cho các cá nhân có khả năng bị lây nhiễm cao trong thời gian cácg ly do dịch COVID-19

NAPCA đồng thời ra mắt các nguồn hỗ trợ mới thông qua Đường dây trợ giúp quốc gia Dịch vụ sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Dịch vụ sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Seattle, WA – Trung tâm Lão hóa Quốc gia Châu Á Thái Bình Dương (NAPCA) đã …

Read More »
Translate »