Los Angeles

Key Messages – Week of 4/20 – Vietnamese

Thử nghiệm: Quận L.A sẽ có thử nghiệm dịch COVID-19 miễn phí cho những người dân có dấu hiệu nhiễm bịnh. Thành phố L.A hiện đang cung cấp thử nghiệm miễn phí cho các nhân viên làm việc cho những ngành trọng yếu ngay cả khi không có triệu chứng, như nhân viên các siêu thị , nhân viên của …

Read More »

Kỳ hạn phải trả tiền thuê nhà? Eviction Protections – Vietnamese

Kỳ hạn phải trả tiền thuê nhà? Nếu quý vị không thể trả tiền thuê nhà vì COVID-19, quý vị không thể bị đuổi khỏi nhà trong. Thành phố Los Angeles. Chủ nhà bị cấm không được đuổi người thuê trong thời gian khẩn cấp nếu người thuê không thể trả tiền thuê nhà đúng kỳ hạn do các trường …

Read More »

An Toàn Hơn Tại Nhà là gì

Safer at Home – Vietnamese An Toàn Hơn Tại Nhà là gì Thị trưởng Eric Garcetti đã ban hành một lệnh khẩn cấp “An Toàn Hơn Tại Nhà” (Safer at Home) vào ngày 19 Tháng Ba— ra lệnh cho tất cả cư dân của Thành phố Los Angeles ở trong nhà của họ, và ngay lập tức hạn chế mọi …

Read More »

52.4% of Households Have Responded to the Census

52.4% of Households Have Responded The country has reached an important milestone in the 2020 Census. More than half of all of the households in the country have responded – that’s 77,500,000 households so far! It has never been easier to respond to the census on your own, whether online at 2020census.gov, over the phone, or by mail. How Does Your …

Read More »

New AARP Videos Encourage Participation Among Asian Americans in the 2020 Census

PSAs in 18 Asian languages will reach hard-to-count communities amid COVID-19 pandemic WASHINGTON– AARP has teamed up with the U.S. Census Bureau to release public service announcement (PSA) videos in 18 Asian languages to help Asian American, and Pacific Islander (AAPI) communities with limited English proficiency participate in the decennial headcount. Titled “What is the 2020 Census?” and “How Do …

Read More »

New Census Surveys Provide Near Real-Time Info on Households, Businesses During COVID-19

  America Counts: Stories Behind the Numbers Pulse Surveys, Business Formation Statistics Will Be Updated Weekly Against a backdrop of unprecedented circumstances resulting from the COVID-19 pandemic, the U.S. Census Bureau recognizes the need for accurate, real-time data on the U.S. population and economy. The ability to understand how individuals and businesses are weathering the current crisis is critical given …

Read More »

NAPCA tuyên bố hợp tác với Lyft và Shaper Hands, cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí các hàng hoá cần thiết cho các cá nhân có khả năng bị lây nhiễm cao trong thời gian cácg ly do dịch COVID-19

NAPCA đồng thời ra mắt các nguồn hỗ trợ mới thông qua Đường dây trợ giúp quốc gia Dịch vụ sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Dịch vụ sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Seattle, WA – Trung tâm Lão hóa Quốc gia Châu Á Thái Bình Dương (NAPCA) đã …

Read More »

NAPCA announces partnership with Lyft and Shaper Hands for free delivery service of essentials to at-risk individuals during the COVID-19 quarantine

Services will be available in English, Cantonese, Mandarin, Korean, and Vietnamese NAPCA also announces expanded resources through NAPCA’s national Helpline Services are available as of April 15th, 2020. Seattle, WA — The National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA) announced a partnership with Lyft and volunteer organization, Shaper Hands, for a free volunteer delivery service to assist elderly and at-risk individuals …

Read More »

Same-Day COVID-19 Tests Now Available for All L.A. County Residents Showing COVID-19 Symptoms

Los Angeles, CA (Friday, April 17, 2020)–Free, same-day tests are now available for all LA County residents who have symptoms of COVID-19.  Symptoms include fever, cough, and difficulty breathing.  The following factors do not affect eligibility for a COVID-19 test:  Immigration statusInsurance statusAgeUnderlying health issues Health equity is central to Los Angeles County’s mission to build a network of free …

Read More »

NAPCA宣布與Lyft及Shaper Hands攜手合作,於COVID-19新冠病毒隔離期間提供生活必需品免費送貨服務給高風險的年長者

此服務提供英文、廣東話、普通話、韓文,與越南文協助 NAPCA同時宣布NAPCA的全國服務專線將增加更多資源 這些服務將於2020年4月15日啟用 華盛頓州西雅圖市訊 (April 15, 2020) – The National Asian Pacific Center on Aging (NAPCA) 宣布與Lyft及志願者組織Shaper Hands合作,提供年長者和新冠狀病毒高風險者免費送貨服務。此合作計劃主要是為了亞裔美國人與太平洋島民(AAPI)、孤立無援的年長者及免疫力低的需求者而設,透過NAPCA多種語言專線,提供協助給面臨語言以及使用科技產品障礙的民眾。任何有網路的民眾都可以直接透過Shaper Hands的網站訂購商品。需要協助的年長朋友可致電NAPCA服務專線,NAPCA會轉達Shaper Hands提供協助。負責提供無接觸食品雜貨和其他生活必需品的Shaper Hands送貨志願者,Lyft將以兌換碼方式提供免費搭車服務。 NAPCA執行長Joon Bang表示:「此流行病讓我們重新了解到我們該如何為美國年長者服務。我們在三週前啟動8種不同的語言的自動化服務專線與網站,來幫助有語言以及科技產品使用障礙的年長者與護理人員。今天我們更將擴大服務範圍,提供包含英文、韓文、廣東話、普通話和越南文等五種語言的電話接線員服務來幫助由於孤立無援與缺乏網路服務而資訊受限的年長者。我們與Lyft及Shaper Hands的合作夥伴關係是多世代、多族裔與跨行業的,我們希望我們的服務對有需要的人是有價值的。我們與Lyft及Shaper Hands的合作夥伴關係將確保高風險族群可以安全的取得民生必需品。」 NAPCA服務專線現正提供洛杉磯市和西雅圖市居民英文、廣東話、普通話、韓文,與越南文等五種語言的即時服務。若您無法離開您的住家去購買生活必需品,可於星期一至星期五早上8點半至下午1點致電,並透過Shaper Hands訂購商品。 Shaper Hands志願者及代表Muhammed Fazeel表示:「Shaper Hands 是一個由志願者發起的服務,為居住於亞特蘭大、洛杉磯、橘郡、紐約市、波特蘭,西雅圖、沙迦緬地與舊金山的年長者與免疫力低的民眾,在這段時期提供安全且免費的送貨服務。我們相當榮幸能在這時候從洛杉磯和金縣開始,努力地為NAPCA的年長者提供服務。」 Shaper Hands與NAPCA及Lyft合作,在洛杉磯市和西雅圖市組織志願者為需要幫助的AAPI族裔提供食品雜貨和民生用品送貨服務。Shaper Hands主要為年長者和免疫力低的人提供協助,但志願者同時也可以為其他需要的人提供協助。 Lyft 社會影響力部門總監Lisa Boyd表示:「這是一個前所未有的時刻,我們了解有許多人可能因為缺乏交通工具而無法取得食物與雜貨等重要物品。我們非常榮幸可以與NAPCA與Shaper Hands合作,運送物品給需要的人,同時也為Lyft駕駛提供更多增加收入的機會。」 Lyft在新冠病毒大爆發期間,免費提供成千上萬次的乘車優惠給需要的人,包含家庭與兒童、低收入年長者及護理人員。為此Lyft特別設立LyftUp計劃,並且與公共衛生單位、地方政府機構、非營利組織與社區組織合作,努力將交通服務提供給需要的民眾。透過與NAPCA及Shaper Hands合作,Lyft將提供免費搭車兌換碼給沒有交通工具的Shaper Hands志願者,讓他們能夠免費搭乘Lyft,運送物品給需要的民眾。 NAPCA服務專線 NAPCA的自動化的服務專線設有8種不同的語言 (link to press release),為使用不 同的語言的人提供新冠狀病毒的相關資訊,如預防、症狀,和準備措施等。服務專線提供錄製好的 冥想引導課程,包括接地、放鬆、呼吸,和感恩等給有需要的人。 若您有個人經驗想與政府官員和政府機構分享,您可以透過NAPCA服務專線錄下您的留言,我們將會代為轉交。 NAPCA執行長Joon Bang表示:「除了配置線上即時服務人員、與Lyft及Shaper Hands合作提供送貨服務外,我們的服務專線也將為來電者提供另外兩項資源包括:冥想引導體驗與語音留言。透過冥想體驗幫助正處於焦慮與壓力中的民眾,語音留言則是為了在大流行期間,為想要分享他們的經驗與自身故事的人特別設置的。透過語音留言系統,他們可以分享個人經驗與意見及面臨的挑戰給政府機構與民選官員。我們的團隊為全國超過1,600多位參與長者就業計劃的朋友努力,我們更積極開創更多有利的福利。我們想向我們服務的年長者傳達-我們與您同在,並將竭盡所能地為您提供更好的服務。」 NAPCA服務專線每週7天,每天24小時為您提供服務 English: 1-800-336-2722 廣東話/Cantonese: 1-800-582-4218 普通话/Mandarin: …

Read More »
Translate »