Cập nhật về Hoạt động của Thống Kê Dân Số 2020

Ngày 12 tháng 6 năm 2020 – Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi tác động của dịch COVID-19 đến các hoạt động của Thống Kê Dân Số 2020 và tuân theo hướng dẫn của cơ quan quản lý y tế cấp liên bang, tiểu bang và địa phương để đảm bảo an toàn cho nhân viên của chúng tôi và cho cộng đồng. Cục Thống Kê Dân Số đã sẵn sàng thông báo về việc nối lại các hoạt động khác bên cạnh hoạt động Update Leave và lấy dấu vân tay của những nhân viên mới tuyển đã đang được tiến hành, nhằm đảm bảo Thống Kê Dân Số 2020 được tiến hành đầy đủ và chính xác.

Tính đến hôm nay, hơn 91 triệu hộ gia đình đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Người dân vẫn có thể tự trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư mà không cần phải gặp nhân viên kiểm đếm.

Các cập nhật về hoạt động được nêu ra dưới đây bao gồm hoạt động Phỏng Vấn Người Chưa Trả Lời, các sự kiện hợp tác, chương trình Hỗ Trợ Điền Đơn Di Động (MQA), và chiến dịch hợp tác và truyền thông tích hợp.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ bắt đầu khởi động thử nghiệm cho hoạt động Phỏng Vấn Người Chưa Trả Lời.

Cục Thống Kê Dân Số thường xuyên “khởi động thử nghiệm” các hoạt động để đảm bảo các hệ thống, hoạt động và các kế hoạch thực địa được tiến hành đúng kế hoạch. Từ giữa tháng Bảy, sáu văn phòng thống kê khu vực (ACO) (một văn phòng ở mỗi khu vực thống kê) sẽ bắt đầu hoạt động phỏng vấn các hộ gia đình chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Sáu văn phòng ACO sẽ được công bố vào cuối tháng Sáu. Các văn phòng ACO bổ sung sẽ được công bố cho đợt khởi động thử nghiệm thứ hai vào cuối tháng Bảy. Bên cạnh các văn phòng ACO tham gia khởi động thử nghiệm, tất cả các văn phòng ACO còn lại sẽ bắt đầu hoạt động Phỏng Vấn Người Chưa Trả Lời vào ngày 11 tháng 8 và kết thúc không muộn hơn ngày 31 tháng 10.

Tất cả nhân viên kiểm đếm sẽ được đào tạo về các quy trình giãn cách xã hội. Họ sẽ được nhận các dụng cụ bảo hộ cá nhân (PPE) và tuân theo các hướng dẫn sử dụng của địa phương.

Chương trình Hợp Tác và Tương Tác với Cộng Đồng (CPEP) của Cục Thống Kê Dân Số đã nối lại các sự kiện gặp trực tiếp.

Cùng với hướng dẫn của địa phương, các chuyên gia hợp tác đã nối lại những hoạt động gặp trực tiếp vào đầu tháng 6, làm việc với hơn 370.000 tổ chức đối tác và tham gia các sự kiện trực tiếp trên toàn quốc tại những nơi an toàn để tổ chức sự kiện. Trong vài tháng qua, các nỗ lực tiếp cận của CPEP chủ yếu bao gồm các hoạt động tương tác trực tuyến để tuân thủ các mệnh lệnh yêu cầu ở tại nhà và giãn cách xã hội.

Chương trình Hỗ Trợ Điền Đơn Di Động (MQA) của Cục Thống Kê Dân Số đang được điều chỉnh để phù hợp với môi trường hiện tại.

Chúng tôi dự kiến các nhân viên MQA có thể bắt đầu nối lại hoạt động hỗ trợ điền đơn trực tiếp tại một số khu vực dựa theo tình hình y tế hiện tại. Chương trình này cũng sẽ bổ sung các hoạt động kết nối trực tiếp tại các khu dân cư có tỉ lệ trả lời thấp nhất trong cả nước vào danh mục các hoạt động của chương trình. Tất cả các nhân viên của Cục Thống Kê Dân Số có liên quan đến  chương trình MQA sẽ tuân thủ theo hướng dẫn của địa phương về dụng cụ bảo hộ cá nhân và giãn cách xã hội.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ tiếp tục chiến dịch truyền thông đến hết tháng 10, năm 2020 – thời điểm kết thúc hoạt động thu thập dữ liệu của Thống Kê Dân Số 2020.

Cục Thống Kê Dân Số đã điều chỉnh chiến dịch truyền thông và đưa ra một loạt các quảng cáo mới nhằm tăng cường việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020 qua mạng trong khi hầu hết cả nước vẫn ở nhà và thực hành giãn cách xã hội. Các chiến dịch mua quảng cáo  đã được lên kế hoạch cho tháng 7, tháng 8 và tháng 9.

Chiến dịch quảng cáo mở rộng tiếp cận các đối tượng mới bằng 33 ngôn ngữ, nâng tổng số lên thành 45 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh được hỗ trợ về truyền thông có trả phí. Các ngôn ngữ bổ sung sẽ được hỗ trợ theo hình thức kết hợp giữa tìm kiếm có trả tiền, in ấn hoặc quảng cáo kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, Cục Thống Kê Dân Số đã mở rộng danh sách các đơn vị truyền thông để tăng khả năng tiếp cận đến các nhóm dân số bị thống kê thiếu trong quá khứ thông qua việc mua quảng cáo trên các nền tảng điện tử, in ấn, TV và đài radio.

Tất cả các cập nhật về hoạt động nêu trên đều được kết hợp với những hướng dẫn mới nhất của liên bang, tiểu bang và địa phương về dụng cụ bảo hộ cá nhân và các quy địnhkhác nhau. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên của chúng tôi và cho cộng đồng, Cục Thống Kê Dân Số đã đặt mua dụng cụ bảo hộ cá nhân cho tất cả các nhân viên thực địa, bao gồm cả những nhân viên làm việc tại văn phòng thực địa. Những vật tư này sẽ được thu thập và phân phát cho nhân viên khi các hoạt động bắt đầu. Nhân viên của Cục Thống Kê Dân Số sẽ tuân theo hướng dẫn của cán bộ y tế địa phương khi sử dụng dụng cụ bảo hộ cá nhân.

Cục Thống Kê Dân Số sẽ tiếp tục cập nhật cho người dân về các hoạt động của Thống Kê Dân Số 2020. Hãy truy cập trang lịch trình hoạt động của Thống Kê Dân Số 2020 để biết thêm thông tin.

Translate »