Los Angeles

NQAPIA (National Queer Asian Pacific Islander Alliance) Responds to COVID-19

Due to COVID-19 and cancellation of NQAPIA events in order to keep our community safe and healthy, we have cancelled our Leadership Summit and Community Catalyst Awards this month. This and many other cancellations has led to loss of wages, tips and inability to work remotely for the service workers at 88 Palace in Chinatown NYC and the Key Bridge Marriott in …

Read More »

有效准备,莫盲目抢购

抢购 紧急购买是指在预料到会对个人健康或安全造成威胁的情况下购买大量 产品的行为。 装满杂货车可能会暂时缓解您对COVID-19的担忧,但会产生现实后果, 例如价格上涨和最需要的人的必需品短缺(想想医护人员的口罩)。 有效准备 请访问www.AlertOC.com,以注册加利福尼亚州奥兰治县的群众通报系 统,该系统可以使居民随时了解可能需要立即采取拯救生命行动的紧急 情况。 请访问www.ReadyOC.org,以了解如何为自然灾害准备工具包,这些自 然灾害更可能影响您在OC上的日常生活,例如野火,山洪和山崩。 请密切关注可信赖的卫生部门,并遵循他们的指导。 我们的健康咨询专 线是通过1(800)564-8448回答您有关COVID-19的问题。 Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [282.00 B] Source: Orange County Public health

Read More »

Chuẩn bị hiệu quả

Mua Sắm Hoảng Loạn Mua sắm hoảng loạn là hành động mua sắm bất thường một số lượng lớn sản phẩm để phòng bị về mối đe dọa đối với sức khỏe hoặc an toàn cá nhân. Chất đầy giỏ hàng tạp hóa có thể tạm thời làm dịu nỗi lo lắng của bạn về COVID-19, nhưng có những hậu …

Read More »

PECHANGA ANNOUNCES TEMPORARY CLOSURE OF RESORT CASINO UNTIL END OF MARCH FOR HEALTH & SAFETY OF GUESTS AND TEAM MEMBERS

Tribal Leaders today announced that the Pechanga Resort Casino will be temporarily closing due to the COVID-19 pandemic.  The closure will be effective Monday, March 16 at 12 p.m. through the end of March.  “As a Tribal Government and major employer of thousands of people, we have made the difficult decision to temporarily close Pechanga Resort Casino for the health and …

Read More »

INIHAYAG NG PECHANGA ANG PANSAMANTALANG PAGSASARA NG RESORT CASINO HANGGANG KATAPUSAN NG MARSO PARA SA KALUSUGAN AT KALIGTASAN NG MGA BISITA AT KASAPING MIYEMBRO NITO

Ang pamunuan ng Tribo ay nagpahayag ngayon na ang Pechanga Resort Casino ay pansamantalang isasara dahil sa COVID19 pandemic. Isasara ito simula sa Lunes Marso 16 sa ganap na 12p.m., hanggang sa katapusan ng Marso. “Bilang pamahalaan ng Tribo at mayoryang nage-empleyo ng libo-libong mga tao, mahirap man ngunit kailangang gawin, kami ay nagdesisyon na pansamantalang isara ang Pechanga Resort …

Read More »

PECHANGA THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA CƠ SỞ RESORT CASINO CHO TỚI CUỐI THÁNG BA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CHO KHÁCH HÀNG VÀ NHÂN VIÊN

Giới Chức Lãnh Đạo của Bộ Tộc, hôm nay, đã thông báo sẽ tạm đóng cửa cơ sở Pechanga Resort Casino, vì trận dịch COVID-19. Việc đóng cửa sẽ bắt đầu từ 12 p.m. Thứ Hai 16 Tháng Ba và kéo dài cho tới cuối Tháng Ba.  “Là một Chính Phủ Bộ Tộc đồng thời là chủ nhân của một lực …

Read More »

Los Angeles County buildings to close Monday as officials ramp up efforts to slow the spread of COVID-19

(March 15, 2020) Los Angeles County will close all of its buildings to the public effective Monday, March 16, as a precautionary measure to help slow the spread of COVID-19, Board of Supervisors Chair Kathryn Barger announced Sunday. The announcement comes as Gov. Gavin Newsom directed closure of California’s bars, brewpubs and wineries, and called on people over 65 and others …

Read More »
Translate »