MỘT PHẦN BA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRONG CÁC KHU VỰC NGƯỜI MỸ GỐC Á Ở QUẬN LA CHƯA ĐIỀN HOÀN TẤT THỐNG KÊ DÂN SỐ

Hội Đồng Giám Sát Quận L.A. kêu gọi cư dân điền thống kê dân số trong Ngày Hành Động Thống Kê Dân Số Toàn Quốc

LOS ANGELES, CA – Ngày 16 tháng Sáu, 2020 – Hội Đồng Giám Sát Quận L.A. cùng với các viên chức chính quyền tiểu bang và liên bang công nhận Ngày Hành Động Thống Kê Dân Số vào thứ Tư, 17 tháng Sáu, khuyến khích cư dân quận Los Angeles County hoàn tất và gởi trở lại mẫu thống kê dân số của họ để được đếm đầy đủ.  Truyền bá thông điệp Quyền Lực của Chúng Ta, Thống Kê Dân Số của Chúng Ta, các Giám Sát Viên nhấn mạnh rằng hành động hoàn tất thống kê dân số không chỉ tạo dựng quyền lực chính trị mà còn bảo vệ quyền hạn dân sự của chúng ta.

Dành cho Ngày Hành Động Thống Kê Dân Số, các viên chức Quận L.A., cùng với tổ chức Advancement Project California, một tổ chức pháp lý đa chủng tộc, đa thế hệ với các chuyên viên nghiên cứu, vận động, và chính sách, đã tiết lộ con số hộ gia đình đã điền trả lời thống kê dân số. Kể từ ngày 10 tháng Sáu, 2020, chỉ có 57.4% số hộ gia đình quận L.A. hoàn tất mẫu đơn thống kê dân số, thua xa con số trả lời toàn quốc ở tỷ lệ 60.9% và tỷ lệ tiểu bang California 62.1%. Có khoảng 1.4 đến 1.7 triệu gia đình trong quận Los Angeles vẫn chưa được đếm dựa theo dữ liệu điền đơn và con số ước định của các hộ chung cư và địa chỉ tư gia.

“Đã đến lúc tất cả mọi người trong cộng đồng điền hoàn tất cuộc thống kê dân số quan trọng này. Điều cấp thiết là cư dân đứng lên, đưa ra tiếng nói của họ, và được đếm vào thống kê đầy đủ. Rất nhiều chương trình và dịch vụ trực tiếp ảnh hưởng đến phúc lợi và chất lượng cuộc sống của cộng đồng chúng ta dựa vào toàn bộ hoặc một phần dữ liệu thống kê dân số này. Đừng để 10 năm nữa trôi qua mà vẫn không thu thập được các nguồn lực và đại diện cần thiết cho gia đình và khu vực của quý vị,” Giám Sát Viên Quận Los Angeles Kathryn Barger lên tiếng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy vẫn còn rất nhiều việc phải làm để bảo đảm sự tham gia 100% thống kê dân số ở quận L.A. County.

Các viên chức quận L.A. County đã ước tính rằng ngày 10 tháng Sáu, 2020, con số trung bình các hộ gia đình đã trả lời thống kê là 66.2% trong các khu vực thống kê với tổng dân số Á Châu từ 50% trở lên. Trong khi cư dân người Mỹ gốc Á vượt trên mức trung bình trả lời Thống Kê Dân Số, họ vẫn còn ở mức thấp xa so với con số tỷ lệ mong muốn đạt được 100%. Vẫn còn một khoảng cách rộng trong tỷ lệ trả lời thống kê từ các khu vực có mức dân số người Mỹ gốc Á – với những khu có tỷ lệ trả lời cao nhất (82.4%) và những khu có tỷ lệ trả lời thấp nhất trong (thấp ở mức 11.6%). Những cộng đồng Mỹ gốc Á quan trọng có nguy cơ bị đếm thiếu nhiều nhất là ở trung tâm thành phố Los Angeles, như ở khu Koreatown và Lincoln Heights. 

Cuộc Thống Kê Dân Số ảnh hưởng đến phúc lợi của tất cả mọi người trong Quận L.A. County, đặc biệt là các cộng đồng đã từng bị đếm thiếu trong lịch sử. Các cuộc điều tra dân số trong quá khứ đã chỉ ra rằng các gia đình người Latin, người Mỹ gốc Phi, người không nói tiếng Anh, các gia đình không theo truyền thống thông thường và những gia đình có sắp xếp cuộc sống không theo một kiểu chính thức nào chính là những gia đình khó đếm nhất. Việc đếm thiếu ở các cộng đồng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đại diện chính trị và những khoản tài trợ cho các nguồn lực quan trọng dành cho những cá nhân đó.

Cuộc Thống Kê Dân Số 2020 là cuộc thống kê đầu tiên được thực hiện chủ yếu bằng điện tử, tạo thêm rào cản cho các gia đình có lợi tức thấp và các cộng đồng người da màu. Chúng tôi quý trọng sự đa dạng của quận LA County và sẽ cố gắng hết sức để đếm tất cả mọi người,” Giám Sát Quận Los Angeles County Hilda L. Solis cho biết. “Thống kê chính xác không chỉ là nền tảng đại diện nền dân chủ, mà còn bảo đảm rằng các trường học và những cộng đồng trong toàn quận hạt LA County nhận ₫ầy đủ ngân khoản tài trợ của liên bang một cách công bằng. Chúng ta không thể để cho các cộng đồng người da màu của chúng ta bị đếm thiếu trong cuộc thống kê dân số. Bảo hiểm sức khỏe và trợ giúp nhà cửa cho các cư dân có lợi tức thấp sẽ bị nguy hiểm, các chương trình phát triển lực lượng lao động có thể bị ảnh hưởng, và các chương trình học đường có thể bị cắt giảm. Chính quyền liên bang không thể để cho các cộng đồng dễ tổn thương này của chúng ta thiếu hụt tài trợ và thiếu đại diện. Quận LA sẽ vượt qua mọi thử thách để bảo đảm các khu vực dù có khó khăn đến đâu cũng được đếm đầy đủ và tính vào Thống Kê Dân Số 2020.”

Cuộc thống kê dân số ảnh hưởng đến hàng tỷ mỹ kim tài trợ của liên bang cho các bệnh viện, công viên, trường học và các chương trình trợ giúp nhà ở giá cả phải chăng ở quận L.A. Với tỷ lệ trả lời trung bình hiện tại, Quận L.A có nguy cơ mất tiền tài trợ cho các trường công lập, hỗ trợ cho những người mất việc làm, dịch vụ cho người cao niên và các nguồn lợi tức cho bệnh viện để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp như COVID-19.

COVID-19 đã làm thay đổi chiến lược tiếp cận của Quận Los Angeles và toàn khu vực thay thế nỗ lực “Đi Ra Ngoài Tham Gia Thống Kê. Để đối phó với hoàn cảnh xung quanh dịch COVID-19, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã gia hạn thời hạn chính thức để tham gia vào cuộc thống kê dân số. Ngày cuối cùng để các hộ gia đình tự trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư là ngày 31 tháng Mười.

“Trong lúc chúng tôi quan sát Ngày Hành Động Thống Kê Dân Số, chúng tôi khuyến khích cư dân tham gia thống kê dân số và cảm nhận sức mạnh trong thời gian mà một số người trong chúng ta đang có thể cảm thấy bất lực. Bằng cách được đếm trong thống kê, quý vị góp tiếng nói ảnh hưởng đại diện chính trị trong thập niên tới, quyết định sự phân chia giữa các khu vực hành pháp địa phương, tiểu bang và liên bang,” Giám Sát Viên Quận Los Angeles Mark Ridley-Thomas nói.

Thống kê dân số năm 2020 đã chính thức khởi động vào ngày 12 tháng 3. Điền mẫu đơn thống kê rất đơn giản và nhanh chóng. Mẫu đơn thống kê có thể được hoàn tất trên mạng tại my2020census.gov, hoặc qua điện thoại tại 844-330-2020 hay gởi bằng thơ trong trường hợp quý vị nhận được đơn thống kê. Hiện có danh sách các chọn lựa ngôn ngữ trên trang mạng và qua bưu điện nếu quý vị nhận được mẫu đơn bằng giấy. Đối với những người không nói tiếng Anh, trang mạng Thống Kê Dân Số 2020 quận LA cung cấp thông tin cụ thể từ quận bằng 16 ngôn ngữ khác nhau và trang mạng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cung cấp thông tin tổng quát bằng 59 ngôn ngữ gồm các hướng dẫn điền đơn. Xin ghé vào https://census.lacounty.gov/ và  https://2020census.gov/vi.html để có thêm thông tin.

“Chúng tôi cần các cư dân truyền cho nhau thông điệp hoàn tất thống kê dân số là việc  quan trọng nhất quý vị có thể làm để giúp đỡ cộng đồng của quý vị. Ngân khoản tài trợ chúng ta nhận được dành cho tất cả, từ các chương trình trợ giúp nhà ở giá phải chăng đến giảm mức độ nghèo khó, đều thuộc vào dữ liệu thống kê,” theo Giám Sát Viên quận Los Angeles Janice Hahn.

Hoàn tất thống kê dân số được bảo mật bởi quyền riêng tư. Câu trả lời được bảo vệ bởi luật pháp liên bang, cụ thể là tiêu đề Title 13 của Bộ Luật Hoa Kỳ. Những câu trả lời này không được chia sẻ với bất kỳ một cơ quan chính quyền nào khác hay các thực thể nào khác, kể cả chủ nhà của quý vị.

“Trong thời buổi khó khăn và quan ngại này, mọi người đang tìm cách đóng góp để tạo nên thay đổi tích cực cho cộng đồng của họ, và tham gia vào thống kê dân số là một cách thật sự dễ dàng để tạo ra ảnh hưởng,” Giám Sát Viên quận Los Angeles Sheila Kuehl. “Chúng ta đã đi gần hết nửa đoạn đường thống kê dân số và chúng ta cần tất cả những người hiện chưa gởi mẫu thống kê của họ hiểu được tầm quan trọng của hành động này và ghé vào 2020census.gov để hoàn tất ngay.   Các nguồn tài lực mà chúng ta cần để chăm lo cho mọi cư dân của chúng ta tùy thuộc vào thống kê dân số có nghĩa rằng rất nhiều thứ đang bị đe dọa, vì vậy, xin quý vị, những cư dân Quận, hãy điền thống kê dân số!” Đây là một cách thiết thực gây ảnh hưởng thay đổi trong 10 năm tới.”

Alejandra Ramírez-Zárate, chuyên viên nghiên cứu và phân tích chính sách của Advancement Project California, nói thêm, “Advancement Project California đánh giá cao dữ liệu của Hội Đồng Giám Sát Quận LA trong việc nâng cao tầm nhận thức quan trọng của việc mỗi người đều đáng kể trong thống kê. Los Angeles County là quận khó đếm nhất với vùng phía nam và vùng trung tầm LA là những vùng khu vực có số trả lời thấp nhất và khó đếm nhất. Cần phải có một nỗ lực rộng rãi, toàn diện để bảo đảm một cuộc đếm dân số công bằng và chính xác trong một điều kiện bình thường, chứ đừng nói đến tình trạng đại dịch hiện tại. Những khu vực này phải là ưu tiên của chúng ta.”

Sơ lược về chiến dịch “Be Counted” của Quận Hạt Los Angeles

Một cuộc Thống Kê Dân Số 2020 Census chính xác rất quan trọng để bảo đảm tiếng nói đại diện chính trị và duy trì mức ngân quỹ liên bang được phân phát công bằng cho các dự án và các chương trình dịch vụ xã hội.  Mục tiêu của cuộc Thống Kê Dân Số của Quận Hạt Los Angeles là mỗi cư dân đều biết đến, có thể truy cập, và điền bản thống kê dân số 2020 Census.  Để biết thêm chi tiết, hãy vào thăm trang mạng https://census.lacounty.gov/.

Translate »