Bản tin nhắc nhớ của Cục Thống Kê Dân Số về việc tiếp tục hoạt động thống kê dân số năm 2020 tại một số vùng

NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 2020 —Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, phối hợp với các cơ quan  y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, sẽ bắt đầu khởi động lại tại một số khu vực trong tuần này ngày 1 tháng 6.

Văn phòng khu vực mở cửa trở lại vào ngày 6/3 & 6/4:

 • San Jose, CA
 • Oakland, CA
 • San Francisco, CA
 • San Mateo, CA
 • Stockton, CA
 • Inglewood, CA
 • Long Beach, CA
 • South Gate, CA
 • El Cajon, CA
 • Santa Ana, CA
 • Pasadena, CA
 • San Bernardino, CA
 • Portland, OR
 • Eugene, OR

Các Cập nhật có sẵn tại trang mạng 2020census.gov.  Trang web này sẽ được cập nhật hàng tuần tại https://www.census.gov/content/dam/Census/newsroom/press-kits/2020/acos-reopen.pdf

Mọi người có thể trả lời trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng điền vào mẫu in trên giấy gửi qua thư. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào trang điều chỉnh hoạt động của Tổng thống kê dân số năm 2020 COVID-19 https://2020census.gov/en/news-events/operational-adjustments-covid-19.html?#.

Đây không phải là Thông Cáo Báo Chí mà chỉ là bản nhắc nhở.

Translate »