Filipino

Ano ang Safer at Home?

Nagpalabas si Mayor Eric Garcetti ng isang “Safer at Home” na pang-emerhensyang utos noong Marso 19 — nag-uutos sa lahat ng residente ng Lungsod ng Los Angeles na manatili sa loob ng kanilang mga tirahan,at limitahan agad ang lahat ng kilos sa labas ng tahanan maliban sa talagang kailangan upang asikasuhin ang mga esensyal na pangangailangan. Ang utos ay epektibo …

Read More »

Key Messages – Week of 4/20 – Tagalog

1) Libreng Pagsusuri: Para sa pangkalahatang publiko, ang libreng pagsusuri sa COVID-19 ay magagamit sa lahat ng mga residente ng L.A. County na may mga sintomas. Nag-aalok din ang Lungsod ng L.A. ng libreng pagsusuri sa mga kritikal na manggagawa kahit na walang sintomas – kabilang ang mga manggagawa sa grocery, kawani ng parmasya, nagtatrabaho sa ospital, mga pangunahing manggagawa …

Read More »

Pahayag nina Kalihim Wilbur Ross ng Kagawaran ng Kalakalan ng U.S. at ni Direktor Steven Dillingham ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa mga Kaayusan sa Operasyon sa 2020 Senso Dahil sa COVID-19

ABRIL 13, 2020 — Paparating na ang 2020 Senso at marami pang mga sambahayan sa buong Amerika ang tumutugon araw-araw. Sa kasalukuyan, mahigit 70 milyong sambahayan ang tumugon, na kumakatawan sa mahigit 48% ng lahat ng sambahayan sa Amerika. Dahil sa biglaang pagkalat ng COVID-19, inaayos ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga operasyon sa 2020 Senso upang: Protektahan …

Read More »

Sentro para sa Mga Pakikipag-ugnayan, Pagtugon at Referral sa COVID ng Child Care

1-800-446-1114 Pinalawak ng Child Care Aware ng Washington Family Center ang mga operation nito upang magsilbi bilang hub sa pagtugon, mapagkukunan at referral sa pangangalaga ng bata sa buong estado sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ang Family Center, na pinatatakbo ng Child Care Resources, ay susuportahan ang mga pamilyang nangangailangan ng pangangalaga sa bata, mga nag-aalaga ng bata na nangangailangan …

Read More »

SOCIAL MEDIA CAMPAIGN SEEKS TO RAISE AWARENESS ABOUT CORONAVIRUS-RELATED DISCRIMINATION AND VIOLENCE AGAINST ASIAN AMERICANS

LOS ANGELES, March 18, 2020 – With the coronavirus pandemic now declared a national emergency in the United States, uncertainty and fear are breeding acts of discrimination and violence against individuals of Asian descent. To help combat the rising tide of hatred, Asian American artists, leaders and influencers — including actor Tzi Ma (Mulan), Opening Ceremony founders Carol Lim and …

Read More »

INIHAYAG NG PECHANGA ANG PANSAMANTALANG PAGSASARA NG RESORT CASINO HANGGANG KATAPUSAN NG MARSO PARA SA KALUSUGAN AT KALIGTASAN NG MGA BISITA AT KASAPING MIYEMBRO NITO

Ang pamunuan ng Tribo ay nagpahayag ngayon na ang Pechanga Resort Casino ay pansamantalang isasara dahil sa COVID19 pandemic. Isasara ito simula sa Lunes Marso 16 sa ganap na 12p.m., hanggang sa katapusan ng Marso. “Bilang pamahalaan ng Tribo at mayoryang nage-empleyo ng libo-libong mga tao, mahirap man ngunit kailangang gawin, kami ay nagdesisyon na pansamantalang isara ang Pechanga Resort …

Read More »
Translate »