INIHAYAG NG PECHANGA ANG PANSAMANTALANG PAGSASARA NG RESORT CASINO HANGGANG KATAPUSAN NG MARSO PARA SA KALUSUGAN AT KALIGTASAN NG MGA BISITA AT KASAPING MIYEMBRO NITO

Ang pamunuan ng Tribo ay nagpahayag ngayon na ang Pechanga Resort Casino ay pansamantalang isasara dahil sa COVID19 pandemic. Isasara ito simula sa Lunes Marso 16 sa ganap na 12p.m., hanggang sa katapusan ng Marso.

“Bilang pamahalaan ng Tribo at mayoryang nage-empleyo ng libo-libong mga tao, mahirap man ngunit kailangang gawin, kami ay nagdesisyon na pansamantalang isara ang Pechanga Resort Casino para sa kalusugan at kaligtasan ng mga Kasaping Miyembro namin, Miyembro ng Tribo, at mga bisita, dahil sa COVID19 pandemic, “ ayon kay Tribal Chairman Mark Macarro. “ Kahit anong mangyari, Pamilya Pechanga ay tatayo sa gitna ng pagsubok na ito na may kasamang lakas, pagmamalasakit, determinsayon, at katatagan na tumimo sa amin mula pa sa aming mga ninuno.”

Ang mga Kasaping Miyembro ng Pechanga ay tatanggap ng pangkaraniwang sweldo at mga benepisyo habang kasalukuyang nakasara ito.

Patungkol sa Pechanga Resort Casino
Inihahandog ng Pechanga Resort Casino sa mga pinakamalaki at malaganap na kasiyahan na pang resort/casino kahit saan sa United States. Pinangalanang Numero Uno na casino sa America ng mga mambabasa ng USA TODAY at hinirang na Four Diamond Property na pagaari ng AAA simula 2002, ang Pechanga Resort Casino ay nag-aalay ng walang katumbas na mapupuntahan, Naghahandog ng mahigit sa 5,000 sa pinaka mainit na slot machines, table games at world-class entertainment, 1,090 mga kwarto sa hotel, kainan, spa at championship golf sa Journey sa Pechanga, ang Pechanga Resort Casino ay tampok na destinasyon na tumutugon at humihigit sa kagustuhan ng mga panauhin nito at ng komunidad. Ang Pechanga Resort Casino ay pag-aari at palakad ng Pechanga Band ng mga Luiseño Indians.  Para sa karagdagang impormasyon, tumawag ng toll-free sa 1-877-711-2946 o bumisita sa www.Pechanga.com. Sundan ang Pechanga Resort Casino sa Facebook at sa Twitter @PechangaCasino.

Translate »