60% ng mga sambahayan ng Estados Unidos, na mas gustong sumagot online, ay sumagot na sa 2020 Census.

Hindi pa huli, may oras pa upang sumagot sa 2020 Census online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo! 

Higit sa 60 porsyento ng mga sambahayan ng Estados Unidos ang sumagot na sa palatanungan ng 2020 Census — halos 89 milyong mga sagot. Pinagsisikap ng Census na makakuha ng tumpak na bilang ng ating mga magkakaibang mga pamayanan sa ating bayan.

Apat sa bawat limang mga kabahayan na sumagot sa 2020 Census ay sumagot online sa 2020census.gov, ayon sa Census Bureau.

“Salamat, Amerika, sa inyong tulong. Ngunit hindi pa tayo tapos. Ngayon, kailangan namin ang inyong tulong upang makamit ang pangwakas na layunin na mabilang ang lahat ng mga tao sa Estados Unidos,” sabi ni Steven Dillingham, Census Bureau Director, sa isang video na ipinakita sa bansa.

Ang karamihan ng mga sambahayan ay nagsimulang tumanggap ng paanyaya sa koreo na sumagot sa 2020 Census noong Marso, kasunod ng mga paalala at isang palatanungan sa papel. Sa Agosto, ang mga census takers ay magsisimulang bisitahin ang mga kabahayan na hindi pa sumasagot sa 2020 Census. Ang Census Bureau ay nagpatuloy ng ilang mga field operations sa mga piling geographic areas mula noong unang bahagi ng Mayo, habang inaalala ang kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga tauhan at ng publiko. Ang lahat ng mga pabalik na staff ay makakatanggap ng pagsasanay sa social distancing protocols at personal protective equipment.

“Ang pagsagot sa 2020 Census ay isang bagay na maaari mong gawin sa loob ng iyong tahanan kung saan kayo ay malayo sa panganib at nagso-social distancing,” sabi ni Dillingham. Maaari mong mapanood ang buong pahayag ni Director Dillingham sa video na naka-link dito.

Ang online response rate map ng Census Bureau ay nagpapakita ng mga response rate ng estado, lungsod, county at census tract. Ito ang bilang noong Mayo 25, 2020:

  • Madison, Wis., ay ang lungsod na may pinakamataas na self-response rate sa internet.
  • Minnesota at Utah ay ang may pinakamataas na internet response rate sa mga lahat ng mga estado.

 Ang 10 estado na may pinakamataas na self-response rate ay:

1. Minnesota – 70.0%

2. Wisconsin – 67.4%

3. Iowa – 66.9%

4. Michigan – 66.7%

5. Nebraska – 66.5%

6. Washington – 65.4%

7. Ohio – 65.3%

8. Illinois – 65.2%

8. Virginia – 65.2%

9. Indiana – 64.9%

Ang 10 lungsod/munisipyo na may 250,000 o higit pang populasyon na may pinakamataas na self-response rates ay:

1. Lincoln, Neb. – 72.8%

2. Louisville / Jefferson County Metro, Ky. – 71.6%

3. Madison, Wis. – 70.6%

4. Seattle, Hugasan. – 69.8%

5. Henderson, Nev. – 69.3%

6. San Pablo, Minn. – 69.2%

7. San Jose, Calif. – 68.5%

8. Portland, Ore. – 67.8%

9. Virginia Beach, Va. – 67.6%

9. Minneapolis, Minn. – 67.6%

9. Colorado Springs, Colo. – 67.6%

Malakas na hinihikayat ng Bureau ng Census ang publiko na sumagot online sa 2020census.gov. Ang mga sambahayan ay maaaring sumagot online o sa pamamagitan ng telepono sa Ingles o 12 iba pang mga wika. Ang mga sambahayan ay maaari ring sumagot sa pamamagitan ng koreo gamit ang papel na palatanungan na ipinadala sa nonresponding address. Upang makakita ng revised timeline para sa Census, bisitahin ang 2020 Census operational adjustments page.

Translate »