COVID-19

Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ và Các Chuyên Gia Y Tế Thảo Luận về Tiến Độ Tiêm Chủng Vắc-Xin COVID-19: Chiến Dịch “Chúng Ta Có Thể Làm Được”

Bác sĩ Vivek Murthy, bác sĩ Adelaida Rosario, và bác sĩ Tram Ho chia sẻ các thông điệp về sự an toàn của vắc-xin COVID-19 với cộng đồng người Mỹ gốc Việt Được viết bởi nhân viên Để ủng hộ chiến dịch giáo dục công cộng Chúng Ta Có Thể Làm Được (We Can Do This) của chính quyền Biden-Harris …

Read More »

‘This is a do or die situation’ Hate Crime Survivors Join API Legislative Caucus, Stop AAPI Hate, 150 Community Organizations in Urging Governor Newsom to Approve $210 Million Budget Request

SACRAMENTO, CA — On Tuesday, the California Asian Pacific Islander (API) Legislative Caucus, Stop AAPI Hate, the Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs, hate crime survivors, and supporters from 150 leading API and ally organizations took part in a press conference urging Governor Gavin Newsom to approve a $210 million Budget investment to ensure California adequately addresses the …

Read More »

U.S. Surgeon General and Medical Experts on COVID-19 Vaccine Progress: “We Can Do This”

Dr. Vivek Murthy, Dr. Adelaida Rosario, and Dr. Joyce Javier share messages about COVID-19 vaccine safety with the Filipino American community In support of the Biden-Harris Administration’s We Can Do This public education campaign to increase confidence in the COVID-19 vaccines and encourage vaccination, TDW+Co, in partnership with the U.S. Department of Health and Human Services, hosted a virtual press …

Read More »

美国医务总监和医学专家发表关于 COVID-19 疫苗进展的讲话:“抗击疫情,我们可以做到”

Vivek Murthy 博士、Adelaida Rosario博士和沈爱梅医学博士为华人社区分享有关COVID-19疫苗安全性的信息 作者:特约撰稿人 为支持拜登-哈里斯政府的“抗击疫情,我们可以做到”公共教育推广活动,以提高人们对 COVID-19 疫苗的信心并鼓励接种疫苗,TDW+Co 公司与美国卫生与公共服务部合作,为亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民 (AANHPI) 媒体于6 月 10 日星期四举行了线上新闻发布会。 在线上活动期间,来自不同州的医学专家提供了他们的疫情经验,以及最新的、值得信赖的 COVID-19 疫苗信息。特别演讲者包括:美国卫生与公众服务部医务总监Vivek H. Murthy医学博士;美国卫生与公众服务部医务办公室Adelaida M. Rosario博士;来自旧金山东北医疗服务 (North East Medical Services, NEMS)的沈爱梅医学博士。 在现场提问环节,医学专家回答了有关COVID-19疫苗的安全性和有效性问题,如何确保安全,防止新冠进一步蔓延,和AANHPIs面临的健康卫生不公平。 COVID 给数百万美国人带来了巨大的痛苦,但 COVID-19 疫苗给许多家庭和社区带来了希望。截至6月10日,疾病预防控制中心报告说,现在有1.72亿居住在美国的人已完全接种疫苗。其中,至少6.1 % 的亚洲人(非西班牙裔)和0.3 % 的夏威夷原住民和太平洋岛民群体至少接种过一次疫苗,估计有626万人。  “仅在美国,我们就已接种了 3 亿多剂疫苗。这为我们积攒了大量的疫苗经验,”医学博士、工商管理学硕士、美国卫生与公众服务部医务总监 Vice Admiral Vivek H. Murthy说到。 “而我们在这些经验当中看到了两件事情:第一,疫苗在预防 COVID 方面仍然非常有效。 第二,它们还保留了非常强大的安全性。” AANHPI 社区在疫情期间面临着独特的挑战,包括由于语言障碍、对计算机技术的熟悉程度低、错误信息以及对疫苗或疫苗背后的科学的误解而难以获得有关 COVID-19 和疫苗的信息. “作为一名科学家,最让我担心的是缺乏关于 AANHPI 人群的分类数据,”美国卫生与公众服务部医务办公室中尉Adelaida M. Rosario博士说。“缺乏针对我们多元人种的特定数据掩盖了由社会经济、健康和可及性所造成的不平等现象。 这样会让我们的多族裔社区不被看见,让人觉得隐形。” 医学专家们一致同意以下的CDC指南尽快接受疫苗注射,来保护能到你的家人,亲人和社区。所有 12 岁及以上的人现在都有资格接种 COVID-19 疫苗。 “我们儿科医生建议家中有 12 …

Read More »

U.S. Surgeon General at Mga Dalubhasa sa Medisina Tungkol sa Pagsulong ng COVID-19 Vaccine: “Kaya Natin Ito”

Sina Dr. Vivek Murthy, Dr. Adelaida Rosario, at Dr. Joyce Javier ay nagbahagi ng mga mensahe tungkol sa kaligtasan ng bakuna sa COVID-19 sa komunidad ng mga Pilipino-Amerikano Bilang suporta sa We Can Do This, ang kampanyang pampublikong edukasyon ng administrasyon ng Biden-Harris na naglalayon na madagdagan ang kumpiyansa sa mga bakuna sa COVID-19 at hikayatin ang pagbabakuna, ang TDW+Co, …

Read More »

Ang Pagluwag ng Kakayahang Makakuha ng Bakuna Laban sa COVID-19 Ay Nagbibigay ng Pag-asa sa Asian American at Pacific Islander Heritage Month sa Mayo

Patuloy na nagbibigay ang CDC ng mga patnubay tungkol sa ligtas na pagtitipon at paglalakbay para sa mga taong ganap nang nabakunahan Ang Mayo ay Asian American at Pacific Islander (AAPI) Heritage Month, isang pagdiriwang ng mga tagumpay ng AAPI at panahon para kilalanin ng bansa ang mga kontribusyon ng ating komunidad sa buong kasaysayan ng Estados Unidos. Sa taong …

Read More »

Sự Sẵn Có Của Vắc-Xin COVID-19 Mang Lại Hi Vọng Trong Tháng Năm Dành Cho Di Sản Của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) tiếp tục cung cấp các hướng dẫn về việc tụ tập an toàn, đi du lịch cho những người đã tiêm chủng hoàn toàn Được viết bởi: Nhân viên Tháng Năm là Tháng Di sản của Người Mỹ gốc Á và gốc Đảo Thái Bình Dương (AAPI). Đây là một tháng để tôn …

Read More »

COVID-19 Vaccine Availability Gives Hope for Asian American and Pacific Islander May Heritage Month

CDC continues to provide guidelines on safely gathering, traveling for fully vaccinated people May is Asian American and Pacific Islander (AAPI) Heritage Month, a celebration of AAPI achievements and a time for the country to recognize our community’s contributions throughout U.S. history. This year, in the face of anti-Asian hate incidents and our community’s continued economic and social challenges, AAPI …

Read More »

Karuk Tribe to Host Drive-Through Vaccination Event for Siskyou and Humboldt Counties

On Saturday, May 22, 2021, the Karuk Tribe will host a drive-through vaccination event for the surround community members in the Siskiyou and Humboldt Counties. The vaccination event will be held at Big Springs Elementary School (7405 County Hwy A12, Montague, CA 96064), from 9:30 a.m. to 4 p.m. No appointment is required. The single-dose Johnson & Johnson (Janssen) Vaccine …

Read More »

COVID-19疫苗的供应情况给亚裔美国人五月传统月带来了希望

疾病预防控制中心继续为完成接种疫苗的人提供安全聚集和出行指南 5月是亚裔美国人和太平洋岛民(AAPI)传统月,是庆祝AAPI取得的成就和让全国了解我们的社区在美国历史上所做的贡献的时候 今年,面对反亚裔仇恨事件以及我们社区持续的经济和社会挑战,AAPI文化传统月有了新的含义:希望。截至本月,年龄在12岁以上的任何人都有资格接种COVID-19疫苗。各州还看到疫苗预约的供应数量由以前的难以获得到现在有所增加。 截至5月17日,美国疾病预防控制中心(CDC)报告称,已有157百万美国人选择了接种疫苗。在这个数字中,至少5.9%亚裔(非西班牙裔)的和0.3%的夏威夷原住民和太平洋岛民已至少接种一次疫苗,这是大约544万的亲人!此外,自从疫苗的分发开始,超过84.5% 的美国老年人(65岁以上的成年人)已接种疫苗,这个数字昭示着更广泛的社区正做出他们的努力,通过接种疫苗保护我们的长者和其他人。 这意味着544万AAPI社区成员正在恢复他们最想念的活动-拜访远亲近邻,与长辈聚会,旅行。而且,疫苗可预防近100%由COVID导致的住院和死亡。这证明疫苗是有效的。 在最近的AARP嘉宾会谈上,Adelaida M. Rosario博士分享了亚裔美国人,夏威夷原住民和太平洋岛民社区在接收有关疫苗信息方面所面临的独特挑战。  “ AANHPI社区非常多样化,因此,没有一种可以一刀切的沟通方式。” Rosario说, “卫生与公共服务部一直在以相关语言编写印刷材料和网上宣传材料,以便我们以他们的母语向社区传播。” Rosario指的是一项新的全国性运动,其中包括向超过15个AAPI社区进行广告宣传,称为“我们能做到”。 “除了疫情之外,由于种种刻板印象,现在人们针对亚裔美国人社区的消极情绪也越来越高,这是非常不幸的,”Rosario博士说。“从某种意义上看,这对我们所有亚裔美国人社区成员来说是“双重疫情”,因为除了健康危机之外,他们还要应对所有这些可怕的歧视。” Rosario承认疫苗对部分人有副作用,但这是“小数目”和“极少数情况下”,相比数百万已完全接种疫苗的人,他们只感受到有轻微的副作用,过得很好。 “到目前为止,益处大于这些小风险。任何父母带着小孩去打疫苗,也都面临着同样的风险。” 罗萨里奥说, “强烈的副作用是罕见的事件,但我们真的可以庆祝我们所看到的成功,那就是感染数量下降,并且在美国和世界范围内都在以人口数量级成功接种疫苗。” 在进行任何疫苗接种之前,如果您有任何疑问,请与您当地的医疗保健提供者或医生交谈。如果需要其他资源,请咨询您值得信赖的当地领导人。如果您可以上网并可以在线搜索信息,请访问CDC这种受信任的资源,并访问 vaccines.gov以找到您附近的疫苗。 最后,每多一个人接种疫苗,那就离恢复疫情前的生活的更近一步。鼓励周围的人接种疫苗-从大学生到祖父母,从朋友到同事。随着国家逐步接近在这个夏天前让65%的人接种疫苗,我们正一起做出巨大的进步,明年将会有不同的景况。到2022年的亚太裔传统月,整个国家都可以接种疫苗,我们能做到!

Read More »
Translate »