Ang Pagluwag ng Kakayahang Makakuha ng Bakuna Laban sa COVID-19 Ay Nagbibigay ng Pag-asa sa Asian American at Pacific Islander Heritage Month sa Mayo

Patuloy na nagbibigay ang CDC ng mga patnubay tungkol sa ligtas na pagtitipon at paglalakbay para sa mga taong ganap nang nabakunahan

Ang Mayo ay Asian American at Pacific Islander (AAPI) Heritage Month, isang pagdiriwang ng mga tagumpay ng AAPI at panahon para kilalanin ng bansa ang mga kontribusyon ng ating komunidad sa buong kasaysayan ng Estados Unidos.

Sa taong ito kung kailan maraming mga insidente ng poot laban sa mga Asyano at ang ating komunidad ay patuloy na humaharap ng mga pagsubok na pang-ekonomiya at panlipunan, ang AAPI Heritage Month ay may bagong kahulugan: Pag-asa. Simula sa buwan na ito, lahat ng nasa edad na 12 na taong gulang at mas matanda ay maaari nang magpabakuna laban sa COVID-19. Lumuluwag rin ang kakayahang makakuha ng appointments sa mga estado, hindi gaya ng dati kung kailan mahirap makakuha ng appointments para magpabakuna.

Noong Mayo 17, iniulat ng CDC na 157 milyong mga Amerikano ay nagpasyang magpabakuna. Kabilang dito ay hindi bababa sa 5.9% ng mga Asyano (hindi Hispaniko) at 0.3% na mga pangkat ng Katutubong Hawaiian at Pacific Islander na nagpabakuna ng kahit man lang isang beses—‘yan ay halos na 5.44 milyon ng ating mga mahal sa buhay! Bukod dito, mula nang magsimula ang mga pamamahagi ng bakuna, higit sa 84.5% ng mga matatandang Amerikano (65-Plus na matatanda) ang nabakunahan—isang dramatikong pagbabago sa mga bilang na nagpapakita na ginagawa ng mas malawak na komunidad ang kanilang katungkulan upang protektahan ang ating mga nakatatanda at mga iba pa sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagbabakuna.

Ito’y nangangahulugan na ang 5.44 milyong mga miyembro ng komunidad ng AAPI ay patungo na sa pagpapatuloy ng mga aktibidad na matagal na nilang hindi nagawa—makipagsama sa kanilang mga pamilya mula sa malapit at malayo, makipagtipon kasama ang mas matandang henerasyon, at maglakbay. At, pinipigilan ng mga bakuna ang halos 100% ng mga pagpapaospital at pagkamatay mula sa COVID. Ito ay patunay na mabisa ang mga bakuna.

Sa isang kamakailang panel ng AARP, pinag-usapan ni Dr. Adelaida M. Rosario ang mga natatanging hadlang na hinaharap ng komunidad ng mga Asyano-Amerikano, Katutubong Hawaiian at Pacific Islander (AANHPI) na tumanggap ng impormasyon tungkol sa bakuna.

“Ang komunidad ng AANHPI ay binubuo ng iba’t ibang mga pangkat kaya walang isang diskarte sa komunikasyon na babagay sa lahat,” sabi ni Rosario. “Ang Department of Health and Human Services ay lumilikha ng iba’t ibang mga print at virtual na mga materyales sa mga kaugnay na wika upang maabot ang mga miyembro ng komunidad sa kanilang mga katutubong wika.” Si Rosario ay tumutukoy sa isang bagong pambansang kampanya na kasama ang pag-abot at pag-advertise sa higit sa 15 mga komunidad ng AAPI, na tinawag na We Can Do This.

“Kasama ng pandemyang ito, mayroong karagdagang negatibong atensyon ngayon na nakatuon sa komunidad ng Asyano-Amerikano dahil sa lahat ng mga stereotype, at ito ay labis na nakalulungkot,” dagdag ni Rosario. “Ito’y talagang naging ‘dobleng pandemya’ para sa lahat ng ating mga mas matandang miyembro ng komunidad na Asyano-Amerikano sapagkat hinaharap nila ang kakila-kilabot na diskriminasyon na ito sa ibabaw ng kasalukuyang krisis sa kalusugan.”

Kinilala ni Rosario na mayroong mga pangalawang epekto ang bakuna para sa ilang mga tao ngunit sinabi niya na ang mga “bilang nito ay mababa” at ang mga “insidente ng mga nagkasakit ay bihira” kumpara sa milyun-milyong mga ganap na nabakunahan na na maayos naman ang pakiramdam kahit na sila’y nakaranas ng bahagyang mga epekto.

“Sa ngayon, ang mga benepisyo ng bakuna ay mas malaki kaysa sa mga panganib. Ito’y parehong uri ng mga panganib na hinaharap ng mga magulang kapag dinadala ang kanilang mga maliliit na anak para sa kanilang serye ng mga bakuna—kalaban mo rin ang parehong mga numero,” sabi ni Rosario. “Ang mga bihirang pangyayaring ito ay nangyayari, ngunit talagang ipinagdiriwang natin ang mga tagumpay na nakikita natin sa bilang ng mga impeksyon na bumababa at mga matagumpay na pagbabakuna sa antas ng populasyon na kasalukuyang nangyayari hindi lamang sa Estados Unidos ngunit sa buong mundo.”

Bago ang anumang pagbabakuna, kung mayroon kang mga katanungan, kausapin ang iyong lokal na healthcare provider o doktor. Kung naghahanap ng mga karagdagang resources, magtanong sa iyong mga pinagkakatiwalaang mga lokal na pinuno. Kung mayroon kang access sa Internet at maaaring kang maghanap ng impormasyon online, bisitahin ang mga pinagkakatiwalaang resources tulad ng CDC at bisitahin ang vaccines.gov upang maghanap ng mga bakunang malapit sa iyo.

Sa huli, ang isa pang tao na nakatanggap ng bakuna ay isa pang hakbang patungo sa pagbabalik sa buhay katulad ng bago mag-pandemya. Hikayatin ang mga nasa paligid mo na magpabakuna — mula sa iyong mag-aaral sa kolehiyo hanggang sa iyong mga lolo’t lola, mula sa iyong mga kaibigan hanggang sa iyong mga kasamahan. Sa paglalagay ng bansa ng mas malapit sa 65% na pagbabakuna ngayong tag-init, malaki ang ikauunlad nating lahat, at mag-iiba ang pananaw sa susunod na taon. At sa 2022, sa susunod na AAPI Heritage Month, ang buong bansa ay maaaring nabakunahan na — kaya natin ito!

Translate »