Sacramento

$200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ PG&E ਵੱਲੋੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਫਰਵਰੀ 24, 2023 ਹੈ ਓਕਲੈਂਡ, ਕੈਲੀ. — ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ (Pacific Gas and Electric Company, PG&E) ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ California ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ …

Read More »

PG&E, 캘리포니아주 북부 및 중부 지역의 학생 150여 명에게 대학 장학금 $200,000 이상 지급 예정

신청 기한: 2023년 2월 24일 캘리포니아주 오클랜드 — Pacific Gas and Electric Company(PG&E)는 캘리포니아주 북부 및 중부 지역에 주 거주지를 두고 있는 대학 진학 예정 고등학생과 대학 재학생 및 평생교육 학생들을 위한 장학금 신청을 접수하고 있다고 오늘 발표했습니다.   150명 이상에게 총 $200,000 이상의 장학금을 지급하게 되는데, 이 기금은 PG&E의 직원 리소스 그룹(ERG) 11개와 엔지니어링 네트워크 그룹(ENG) 2개를 통해 조성된 …

Read More »

PG&Eは、北カリフォルニアと中央カリフォルニアにお住まいの150名以上の学生に、200,000ドル以上の大学の奨学金を提供します

申請の締め切りは2023年2月24日です カリフォルニア州オークランド — Pacific Gas and Electric Company(PG&E)は、本日、北カリフォルニアと中央カリフォルニアに主たる住居を持つ、大学進学を目指す高校生や大学および大学院に在学中の学生を対象に、奨学金申請の受け付けを開始することを発表しました。 PG&Eの11の従業員リソースグループ(ERG)と2つのエンジニアリングネットワークグループ(ENG)によって設立された奨学金を通じて、総額200,000ドル以上となる150もの賞が用意されています。これらのグループは、PG&E内およびサービスを提供している地域の多様性、公平性、インクルージョンおよび相互信頼を支援し、促進しています。 これらの奨学金は、年に一度、高等教育の費用を補うために授与されます。ERGおよびENGの奨学金の受賞者には、立派な学業成績とコミュニティでのリーダーシップに対して、500ドル~6,000ドルの奨学金が授与されます。 PG&EのERGおよびENGの奨学金情報(基準や申請など)については、PG&Eのウェブサイトをご覧ください。奨学金の候補となるには、すべての申請書を2023年2月24日までに提出する必要があります。 「ERGおよびENGの奨学金の受賞者の多くは、彼らの家族の中で初めて大学に進学する人たちです。これらの賞により、当社の将来のリーダーや素晴らしい思想家を育てることができます。そして、地域にサービスを提供し、地球のために奉仕し、愛情を持って指導するというPG&Eの目的を実現するための一助となっています」と、PG&Eの副社長兼人材・文化・インクルージョン最高責任者のMarie Waughは述べています。 「特に、第1期の大学奨学生として、この賞には言葉では表せないほど感謝しています。今後の教育や体験が私をどんなところに導いてくれるのか楽しみです。私の未来をサポートしてくれる思いやりのある行為に心から感謝しています」と、ポイント・ロマ・ナゼレン大学で栄養学を専攻している、2022年のWomen’s Network ERG奨学金の受賞者であるAlexis Renihanさんは述べています。 1989年以来、PG&EのERGとENGは、何千もの奨学生に500万ドル以上の奨学金を授与してきました。この資金はすべて、従業員による寄付、従業員による資金集めのためのイベント、従業員による寄付プログラム「Campaign for the Community」によって集められています。 PG&Eの10,000人以上の従業員がERGとENGに所属しています。各グループは、地域にサービスを提供し、従業員との関わりを深めるというPG&Eの取り組みをさらにサポートしています。 PG&EのERGおよびENGの奨学金は、以下13のグループを通じて付与されます。 Access Network(障害のある方)Asian(アジア人)Black(黒人)Latino(ラテン系)Legacy(終身在職権のある従業員)MEENA(中東、ヨーロッパ、および北アフリカ)National Society of Black Engineers(STEMキャリアの従業員)NuEnergy(新入社員)PrideNetwork(LGBTQ+の従業員)Samahan(フィリピン人)Society for Hispanic Professional Engineers(STEMキャリアの従業員)Veterans(兵役経験者)Women’s Network PG&Eの奨学金のほか、PG&Eの従業員や退職者のための非営利共済組織、Pacific Service Employees Association(PSEA)もPG&Eの従業員の扶養家族を対象に奨学金を提供しています。 PG&Eについて Pacific Gas and Electric Companyは、PG&E Corporation(NYSE:PCG)の子会社で、California州の北部と中央部の7万平方マイルに居住する1,600万人に天然ガスと電気を組み合わせて提供している公共事業体です。詳細は、www.pge.com/およびhttp://www.pge.com/about/newsroom/をご覧ください。

Read More »

Tam Sim No Muaj Cov Nyiaj Pab Rau Kev Kawm Ntawv Qib Siab Ntau Tshaj $200,000 los ntawm PG&E pab rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv nyob rau Sab Qaum Teb thiab Nruab Nrab Teb ntawm Xeev California Coob Tshaj 150 Tus

Lub Caij Nyoog Xa Daim Ntawv Tso Npe Thov Kawm Ntawv yog Lub Ob Hlis Ntuj 24, 2023 Nroog OAKLAND, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) tau tshaj tawm hnub no lawm hais tias tam sim no tab tom txais cov ntawv tso npe thov nyiaj pab rau kev kawm ntawv rau cov neeg kawm ntawv qib siab …

Read More »

More Than $200,000 in College Scholarships Now Available from PG&E for More Than 150 Students in Northern and Central California

Application Deadline is Feb. 24, 2023 OAKLAND, Calif. — Pacific Gas and Electric Company (PG&E) announced today that scholarship applications are now being accepted for college-bound high schoolers as well as current college and continuing education students with a primary residence in Northern and Central California. More than 150 awards totaling more than $200,000 are being made available through scholarships created …

Read More »

스카이 리버 카지노, 설날 맞이 이벤트 카드를 긁기만 해도 대박 상금 당첨 기회!

스카이 리버 카지노가 설날을 맞아 ‘카드 긁고 당첨 확인(Swipe & Win)*’ 경품 행사를 진행한다. 2023년 1월 29일, 오전 8시부터 저녁 8시 사이 한정 시간동안만 진행되는 이번 이벤트는, 스카이 리버 리워즈 회원이라면 누구나 좋아하는 슬롯 및 테이블 게임을 하며 88개의 티어 크레딧을 모으면 참여가 가능하다! 크레딧을 모은 후 프로모션 키오스크에 가서 카드를 긁기만 하면 경품(상금)을 받을 수 있다. 스카이 리버 카지노는 …

Read More »

「天河大賭場」喜慶活動迎兔年農曆新春刷刷樂

「天河大賭場」在2023農曆新年期間,呈獻豐富喜慶活動及節目迎兔年, 快來齊賀新春!  1月29日(星期日)大年初八上午8時到晚上8時的活動推廣期內,所有「天河」會員通過最喜歡玩的老虎機和桌面遊戲賺滿88個級別積分,即可在賭場內任何的活動推廣亭刷刷他們的「天河貴賓會員卡」,將可領取獎品! 「天河大賭場」致力於為客人提供熱情貼心的款待服務,請來體驗2,000 多台最熱門的老虎機和80多種桌面遊戲的樂趣,而農曆新年刷刷卡得大獎,更是經驗豐富的賭場賓客和初次來訪者體驗賭場刺激的絕佳機會,不要錯過在「天河大賭場」玩得開心,獲取大獎的難忘時刻! 「天河大賭場」也很高興的宣布,梁舘白鶴龍獅團將於2023年1月29日上午11時以精湛的新春龍獅大匯演來慶祝農曆新年,精彩的舞獅表演必將成為一場激動人心、令人難忘的盛會。 「天河大賭場」隆重宣佈萬眾期待、享譽灣區的粵式點心茶樓「俏龍軒」經已盛大開業。名廚Willie Ng先生掌管的「Palette Group」公司與「天河」聯袂協作,成功地將這間鼎鼎有名的飲茶餐廳帶到了Elk Grove 市。作為灣區食客至愛的粵港茶樓「俏龍軒」,現已進駐於「天河大賭場」內,提供多款靚茶種類、粵式精緻點心、特色火鍋、精美小炒及各種不同麵食選擇. 等,於「俏龍軒」及「鯉魚門」休閒快餐均有供應。「俏龍軒」提供美味點心精選,讓您食得滋味。如欲瞭解更多詳情及預訂座位請登錄Skyriver.com/dining-and-drinks/dragonbeaux。 *必須年滿 21 歲或以上並且是「天河貴賓會員卡」會員,了解詳情可向天河貴賓會查詢。管理層保留所有權利。有賭博問題?可致電 1-800-GAMBLER。 「天河貴賓會員卡」 「天河貴賓會員卡」是北加州眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一,容讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙,積分可用於Free Play或作餐飲付費。現在成為「天河貴賓會員卡」會員,您可以立即獲得 $20 Free Play作為開設會員帳戶的獎賞,只需要在任何一部老虎機下注即可使用Free Play獎賞。「天河貴賓會員卡」可透過電腦、平板或有拍照功能的手機在線上註冊登記。 「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點 「天河大賭場」是威爾頓部落(Wilton Rancheria)與Boyd Gaming公司的合作項目, 由Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業,提供面積達 100,000 平方呎的博彩娛樂場地,2,000部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及17家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情,請登錄www.SkyRiver.com。

Read More »

Sky River Casino Mừng Tết Nguyên Đán ‘Quẹt & Trúng – Swipe & Win’ để được Trúng Lớn

Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình ‘Quẹt & Trúng – Swipe & Win*’! Trong một thời gian giới hạn vào ngày 29 Tháng Một, 2023, từ 8AM tới 8PM, mọi Hội Viên Sky River Rewards có thể kiếm được 88 Điểm Tier Credit khi chơi những máy kéo và bài bàn ưa chuộng …

Read More »

Sky River Casino Celebrates Lunar New Year Big Money for Swipe & Win

Sky River Casino is excited to celebrate the Lunar New Year with a Swipe & Win*! For a limited time on January 29, 2023 from 8AM to 8PM, all Sky River Rewards Members can earn 88 Tier Credits by playing their favorite slots and table games! Then simply swipe their Sky River Rewards Cards at any promotional kiosk to claim …

Read More »

Sky River Casino 인터뷰 – 질문 및 답변

마케팅 담당 부사장(VP) – Ms. Carrie Gordon Q: 최신 스카이 리버 카지노에서 고객들은 어떤걸 기대하실 수 있을까요? A :이곳 스카이 리버 카지노는 고객분들께 접객 서비스의 정점을 보여 드린다는 일념으로 임하고 있습니다. 저희는 고객분들이 저희 카지노에 도착하시는 순간부터 접대를 받는다고 느끼실 수 있게 하고 싶습니다.  카지노장에서나, 레스토랑에서나, 또는 그 사이의 모든 곳에서, 저희는 진실하고 영광스러운 마음으로 고객을 모십니다. 이 정신을 저희는 …

Read More »
Translate »