Filipino

Pahayag mula sa Direktor ng Kawanihan ng Senso ng U.S. na si Steven Dillingham: Paghahatid ng Kumpleto at Wastong Bilang ng 2020 Senso

AGOSTO 3, 2020 — Patuloy na pinag-aaralan ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga plano ng operasyon nito sa pagkolekta at pagproseso ng data ng 2020 Senso. Ngayong araw, inaanunsyo namin ang mga update sa aming planong kabibilangan ng mga gawad sa tagapanayam (enumerator) at pagkuha ng marami pang empleyado upang mapabilis ang pagkumpleto sa pagkolekta ng data at …

Read More »

Mga Update sa Pagpapatakbo ng 2020 Senso

Hunyo 12, 2020 – Patuloy na sinusubaybayan ng U.S. Census Bureau ang mga epekto ng COVID-19 sa pagpapatakbo ng 2020 Senso at patuloy nitong sinusunod ang gabay ng mga pederal, pang-estado at lokal na health authorities upang tiyakin na ligtas ang aming mga tauhan at ang publiko. Handa ang Census Bureau na ipahayag ang pagpapatuloy ng iba pang mga operasyon …

Read More »

Ang mga Komunidad ay Hindi Lamang mga Pangheograpiyang Lokasyon

STAFF PARA SA NAGBIBILANG ANG AMERIKA | MAYO 13, 2020 Ang kuwentong ito ay bahagi ng isang pana-panahong serye sa mahahalagang kapakinabangan sa komunidad na nagmumula sa pagtugon sa 2020 Senso. Nakatira ka man sa isang malaking lungsod o sa isang maliit na sangandaan, sa mga suburb, o sa isang bangkang naglalayag sa bawat puerto, ang pagsagot sa 2020 Senso …

Read More »

ANG PECHANGA RESORT CASINO AY BUKAS NA MAY LIMITADONG OPERASYON

Mga-sign sa labas ng pasukan ng Pechanga ay nagpapaalala sa mga bisita tungkol sa mga protocol ng temperatura – Ang panauhin ng Pechanga ay may temperature na mag-scan bago pumasok sa loob nuong Hunyo 1. Nitong nakaraang Lunes, Hunyo 1, ika-12 ng hapon, ang Pechanga Resort na matatagpuan sa Temecula, California ay nagbukas muli para sa publiko. Matatandaang ang pinakamalaking casino/resort sa …

Read More »

60% ng mga sambahayan ng Estados Unidos, na mas gustong sumagot online, ay sumagot na sa 2020 Census.

Hindi pa huli, may oras pa upang sumagot sa 2020 Census online, sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng koreo!  Higit sa 60 porsyento ng mga sambahayan ng Estados Unidos ang sumagot na sa palatanungan ng 2020 Census — halos 89 milyong mga sagot. Pinagsisikap ng Census na makakuha ng tumpak na bilang ng ating mga magkakaibang mga pamayanan …

Read More »

Ano ang Safer at Home?

Nagpalabas si Mayor Eric Garcetti ng isang “Safer at Home” na pang-emerhensyang utos noong Marso 19 — nag-uutos sa lahat ng residente ng Lungsod ng Los Angeles na manatili sa loob ng kanilang mga tirahan,at limitahan agad ang lahat ng kilos sa labas ng tahanan maliban sa talagang kailangan upang asikasuhin ang mga esensyal na pangangailangan. Ang utos ay epektibo …

Read More »

Key Messages – Week of 4/20 – Tagalog

1) Libreng Pagsusuri: Para sa pangkalahatang publiko, ang libreng pagsusuri sa COVID-19 ay magagamit sa lahat ng mga residente ng L.A. County na may mga sintomas. Nag-aalok din ang Lungsod ng L.A. ng libreng pagsusuri sa mga kritikal na manggagawa kahit na walang sintomas – kabilang ang mga manggagawa sa grocery, kawani ng parmasya, nagtatrabaho sa ospital, mga pangunahing manggagawa …

Read More »

Pahayag nina Kalihim Wilbur Ross ng Kagawaran ng Kalakalan ng U.S. at ni Direktor Steven Dillingham ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa mga Kaayusan sa Operasyon sa 2020 Senso Dahil sa COVID-19

ABRIL 13, 2020 — Paparating na ang 2020 Senso at marami pang mga sambahayan sa buong Amerika ang tumutugon araw-araw. Sa kasalukuyan, mahigit 70 milyong sambahayan ang tumugon, na kumakatawan sa mahigit 48% ng lahat ng sambahayan sa Amerika. Dahil sa biglaang pagkalat ng COVID-19, inaayos ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga operasyon sa 2020 Senso upang: Protektahan …

Read More »
Translate »